Samorząd

10. Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy – znamy laureatów

Przebudowany Kopiec Czerniakowski z parkiem Akcji „Burza” absolutnym zwycięzcą 10. […]

26/04/2024
Wycinek ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

Plan ogólny w kolejnych miastach. Zmiana celów w KPO

Kolejne miasta rozpoczynają prace nad planami ogólnymi. Te akty prawa miejscowego mają zastąpić dotychczasowe Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

29/03/2024
Wśród wyłożeń, wydłużonych w związku z koronawirusem, znajduje się projekt planu miejscowego dla rejonu "Kleparz" w Krakowie

Rozporządzenie w sprawie wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy po konsultacjach

Trwają prace nad rozporządzeniem uzupełniającym ustalenia planu ogólnego. To na […]

05/03/2024

Jest pierwszy wyrok WSA w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych

Pierwszy wyrok WSA w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych […]

13/12/2022
Mieszkaniowa Frankfurt

Łatwiejsze przekształcanie biurowców i handlu na mieszkania?

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii zakończono pracę nad kolejnym rozwiązaniem, […]

25/08/2022

Krajowa Polityka Miejska 2030 przyjęta

W czerwcu przyjęta została Krajowa Polityka Miejska 2030. Dokument diagnozuje najważniejsze wyzwania rozwojowe miast i ich obszarów funkcjonalnych.

30/06/2022

Reklama

Mieszkania | Peter Torok unsplash.com

W I kwartale 2022 roku sprzedano o 2 tys. mniej mieszkań niż średnia z ostatnich lat. Wchodzimy w rynek najmu

Rosnące stopy procentowe, a z nimi spadająca zdolność kredytowa spowodowały, że w pierwszym kwartale 2022 r. zobaczyliśmy wyraźne osłabienie popytu na mieszkania. Na spadku popytu na mieszkania zyska najem. Część osób nie będzie miała wyjścia, a część doceniła zalety tego rozwiązania już w pandemii.

18/05/2022
inwestycje

Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne na polskim rynku wyższa o ponad jedną trzecią

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała niepewność na polskim rynku inwestycyjnym. Mimo to wartość kapitału ulokowanego w nieruchomości komercyjne w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosła w stosunku do 2021 i 2019 r. w tych samych okresach – wynika z raportu CBRE.

11/05/2022
Wycinek z zaprezentowanego wiosną 2021 roku Studium Szczecina

Konsultacje kolejnego projektu ustawy o planowaniu przestrzennym

Pod koniec kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

04/05/2022

Nowe rozporządzenia o Studium i MPZP

Opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie zakresu projektu studium oraz zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

22/10/2021
Granice CPK w Geoportalu

Relokacja miejscowości w proponowanych przepisach przy CPK

Na stronach RCL widnieje nowy projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego, w tym relokacji miejscowości. CPK zawiera porozumienie o gruntach z KZN.

18/10/2021

Józefów z uchwałą krajobrazową

Pod koniec września samorząd miasta Józefów przyjął uchwałę o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, tzw. krajobrazową. Jeżeli zostanie pomyślnie rozpatrzona przez wojewodę mazowieckiego, wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu.

17/10/2021
Miasta w których pozytywnie rozpatrzono wnioski w ramach specustawy mieszkaniowej

Trzecia rocznica obowiązywania specustawy zwanej “Lex Deweloper”

Dziś mija trzecia rocznica wejścia w życie specustawy mieszkaniowej. Dotychczas w całym kraju radni gmin zgodzili się na około 170 inwestycji.

22/08/2021

Kooperatywy mieszkaniowe: trzecia próba

Poznaliśmy kolejny projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Będzie to kolejna próba wprowadzenia kooperatyw mieszkaniowych do polskich przepisów w formie dedykowanej ustawy.

03/08/2021
Mieszkaniowa Frankfurt

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wejdzie w życie. Wprowadza do porządku prawnego społeczne agencje najmu.

17/07/2021
Mieszkania | Peter Torok unsplash.com

Kolejne zmiany w Narodowym Programie Mieszkaniowym

Rada Ministrów 9 marca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy głównie mieszkań na wynajem.

18/03/2021
Mikołów_-_Ratusz CC BY-SA 2.5 Jan Mehlich

Mikołów z uchwałą krajobrazową

Rośnie liczba polskich samorządów, które przyjmują uchwały krajobrazowe. Czterdziestotysięczny Mikołów, jako czwarty samorząd w województwie śląskim przyjął dokument mający regulować reklamową estetykę.

16/03/2021
Wrocław budownictwo mieszkaniowe

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych od nowa

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych przygotowany zostanie od nowa. To efekt uwag Rządowego Centrum Legislacji.

14/03/2021
Gmach Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego pl. Trzech Krzyży

Pakiet mieszkaniowy przyjęty – co się zmieniło?

4 stycznia 2021 ogłoszona została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Częściowo jej przepisy weszły w życie 2 tygodnie później. Kolejne zmiany zaplanowane są stopniowo – czego możemy oczekiwać?

03/03/2021
Osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie; fot. WW

Rząd zacznie prace nad korektą funkcjonowania spółdzielni

Do rządowego wykazu prac legislacyjnych trafi projekt zmiany ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

28/02/2021
Wroclaw

ZMP idzie do sądu w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych

Związek Miast Polskich zarzuca rządowi lekceważące potraktowanie wniosku o dostęp do informacji w zakresie sposobu oceny wniosków w naborze w ramach RFIL. To kolejna odsłona sporu o uznaniowość w przyznawaniu dotacji, po dyskusji wokół raportu Fundacji Batorego.

25/02/2021
Ampelmaenchen Berlin | CC BY-SA 4.0 LucasGM58 - Own work

Berlin ustanawia pierwsze prawo dla pieszych

Pod koniec stycznia berlińscy radni uchwalili „prawo pieszych” – poprawkę do dokumentu z 2018 skupiającego swoje działanie na zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Obie uchwały są pierwszymi tego rodzaju w całych Niemczech.

17/02/2021
Louvre Museum's Napoleon Courtyard, at dusk.

Francja kolejnym krajem ograniczającym działalność Airbnb

Najem krótkoterminowy to problem coraz bardziej palący. Mieszkania przeznaczone pod taki rodzaj działalności mają istotny wpływ na rynek nieruchomości w dużych miastach. Czynsze w miejscach, gdzie pojawia się Airbnb pną się do góry, towarzyszy temu zjawisko gentryfikacji.

16/02/2021
klucz mieszkania

Ceny nieruchomości mieszkaniowych i czynszów w UE 2020

Europejski Urząd Statystyczny niedawno udostępnił podsumowanie dotyczące zmian cen nieruchomości mieszkalnych i wysokości czynszów w Unii Europejskiej. Wartości przedstawiają się conajmniej interesująco. Jak w tym zestawieniu wypada Polska?

07/02/2021
MPZP Chrzanów wycinek

Zakładka Q&A o cyfryzacji planowania na stronach rządu

Na stronach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowana została nowa zakładka z listą Pytań i Odpowiedzi w temacie cyfryzacji planowania przestrzennego.

23/01/2021

Projekt założeń do ustawy planistycznej w prekonsultacjach

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) przeprowadza prekonsultacje założeń nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

15/01/2021
Wycinek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczenurze w Geoportalu

Zbiory danych przestrzennych już w ustawie o planowaniu

Od dziś wymagane jest tworzenie i prowadzenie zbiorów danych przestrzennych. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

31/10/2020

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z podpisem Prezydenta

Pod koniec lipca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju. Nowelizacja znacznie zmienia układ dokumentów, także tych dotyczących planowania przestrzennego.

16/08/2020
Wycinek z planu miejscowego dla Mokotowa

Linie zabudowy nie mogą urywać się na rysunku planu

Wyznaczone linie zabudowy w jednym z miejscowych planów dla warszawskiego Mokotowa wzbudziły wątpliwości Wojewody. Potwierdził je NSA.

14/07/2020

Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju. Ustawą zajmą się teraz senatorzy.

01/06/2020
Osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie; fot. WW

Zmiana kilkunastu ustaw ma wesprzeć rozwój mieszkalnictwa

Do publicznych konsultacji trafił dziś projekt ustawy ustawy o formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zaś Komitet Stały Rady Ministrów zgodził się z treścią ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

27/05/2020

Procedura planistyczna i dyskusje publiczne na odległość – w Tarczy 4.0.

Dziś odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Projekt został skierowany do sejmowej komisji finansów publicznych. Zawarte zostały w nim regulacje z wielu dziedzin, w tym planowania przestrzennego.

Sesje w czasach pandemii

Zmiana tzw. specustawy koronawirusowej z 31 marca 2020 r. wprowadziły możliwość organizacji zdalnych obrad, sesji, posiedzeń m.in. jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych kolegiów odwoławczych. Porozumiewanie może odbywać się za pomocą środków elektronicznych lub korespondencyjnie.

14/04/2020

Zmiany w procedurach planistycznych i opłatach za WZ-ki

Sejm zdecydował się na powrót do prac nad wybranymi dokumentami […]

11/04/2020

Zmiana Prawa geodezyjnego i kartograficznego przyjęta przez Sejm

Wczoraj posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ma to oznaczać m.in. spójną cyfryzację planów, więcej danych bez opłat i przyspieszenie procesów inwestycyjnych.

14/02/2020

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach planowania przestrzennego

Przypominamy o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego wydanych w 2010 i 2015 roku w sprawie tzw. renty planistycznej oraz zapisu celu publicznego.

01/12/2019

Ustawa o dostępności weszła w życie

W życie weszły zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest to element rządowego programu “Dostępność Plus”

23/09/2019
Wrocław budownictwo mieszkaniowe

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych w przygotowaniu

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych ułatwić może powstawanie domów i mieszkań na własne potrzeby w formie wspólnej inwestycji.

30/06/2019
Mieszkaniowa Frankfurt

Ekspresowe tempo zmiany specustawy mieszkaniowej

Wzbudzający wiele kontrowersji projekt specustawy mieszkaniowej ponownie wraca na agendę.

23/05/2019

Zmiana ustawy o KZN zmieni specustawę mieszkaniową?

Poznaliśmy sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki […]

19/05/2019
Plany zagospodarowania przestrzennego w Geoportalu

Więcej map bez opłat, bliżej digitalizacji dokumentów planistycznych

Planowane jest uproszczenie uzyskiwania map z państwowych zasobów geodezyjnych. Wśród […]

05/05/2019

WSA zbadała ważność zmienionych planów sprzed 1995

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim zbadał jak traktować plany przyjęte przed, a zmienione po dniu 1 stycznia 1995 roku.

24/03/2019
Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym - prawdopodobny schemat w nowej ustawie 2019

W oczekiwaniu na projekt reformy planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego

Na ten miesiąc zapowiadane jest upublicznienie projektu reformy planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego.

16/03/2019

Wiosną poznamy nowy projekt ustawy o planowaniu przestrzennym

Na koniec marca przedstawiony ma zostać projekt zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17/02/2019
Rondo Mogilskie w Krakowie

Zmiany w załącznikach do wniosku o decyzję środowiskową

Zmiany w załącznikach do wniosku o decyzję środowiskową niosą za sobą planowane przez rząd zmiany w Prawie ochrony środowiska.

23/01/2019

NSA na przykładzie Gdańska: można zawęzić przeznaczenia terenu w planie

Radni mogli przyjąć plan miejscowy, ograniczający zakres usług dla danego terenu – Naczelny Sąd Administracyjny zbadał sprawę dotyczącą planu miejscowego dla fragmentu gdańskiej Strzyży. 

16/12/2018
Wycinek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic

Rewolucja w planowaniu przestrzennym? Koniec studium, zmiany w „WZ-kach”

Po uchwaleniu 15 lat temu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pojawiła się informacja o możliwych rewolucyjnych zmianach w polskim systemie planowania przestrzennego.

02/12/2018

Zawód architekta w nowej ustawie, kolejny “Kodeks” w przygotowaniu

Na rządowych stronach pojawiła się w ostatnich dniach informacja o rozpoczęciu prac nad ustawą dedykowaną zawodowi architekta. To kolejne podejście w tej kadencji parlamentu, tym razem bez wyróżnienia urbanistów.

23/09/2018

Specustawa mieszkaniowa – komentarz

Już wkrótce, nakładem Wydawnictwa Must Read Media, ukaże się książką “Specustawa Mieszkaniowa” (autorzy: Barbara Zając, Daria Predko, Michał Leszczyński). Książka jest pierwszym na rynku komentarzem do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

22/08/2018
Warszawa

Studium Warszawy: radni podjęli uchwałę

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Miasta Stołecznego Warszawy podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy. Obecny dokument został przyjęty w 2006 roku, był zmieniany pięciokrotnie w latach 2009, 2010, 2013, 2014 i ostatni raz w marcu tego roku. Pomimo wprowadzanych zmian dokument stracił na aktualności i funkcjonalności m.in. ze względu na zmianę stanu zagospodarowania terenów czy uwarunkowań formalno-prawnych. Warto zaznaczyć, że od 2012 roku do stołecznego ratusza wpłynęło około tysiąc wniosków o zmianę studium.

25/05/2018

Poznaliśmy nowy projekt specustawy mieszkaniowej

Dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt specustawy mieszkaniowej autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

21/05/2018

Lublin ponownie prezentuje studium. W tym tygodniu pierwsze spotkania

Od 21 marca do 23 kwietnia 2018 r. mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina.

02/04/2018

Strefy z opłatą za wjazd znów możliwe

W trakcie prac nad zmianą ustawy o biokomponentach i biopaliwach […]

17/03/2018

Specustawa mieszkaniowa = koniec planowania przestrzennego?

Wszyscy czekali na rewolucyjne zmiany, które wprowadzi kodeks urbanistyczno-budowlany. Roszady […]

16/03/2018

Kolejna specustawa ponad planowaniem przestrzennym

Dokładnie rok temu informowaliśmy o planach nowej specustawy mieszkaniowej. Mimo […]

11/03/2018

Żuchowski: Przewidziano zachowanie “starych” uprawnień zawodowych

W trakcie konsultacji społecznych ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz […]

12/11/2017

Plany nie będą tracić ważności w przypadku zmiany granic gmin

W przypadku zmiany granic gmin, plany zagospodarowania przestrzennego znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego. 

28/10/2017

Media straszą zmianami w planowaniu przestrzennym. Słusznie?

Od początku miesiąca ogólnokrajowe media prześcigają się nagłówkami dotyczącymi przedstawionym w ubiegłym miesiącu projektem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

22/10/2017

Czyste Powietrze – rozporządzenie ministra w sprawie kotłów na paliwo stałe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów […]

08/10/2017
Suburbanizacja na przykładzie Warszawy

Ustawa uprości proces inwestycyjno-budowlany

Zmiany upraszczające i przyspieszające proces inwestycyjno-budowlany zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

22/09/2017

Bezpieczeństwo i obronność państwa – projekty zmian ustaw

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło projekt zmian niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. Konsultacje społeczne trwają do 2 października. Obszarem zastrzeżonym mają być objęte tereny Skarbu Państwa, niezbędne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, dla których należy nadać klauzę tajności. Obszary określane będą w drodze rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych.

21/09/2017

Konsultacje ustaw regulujących funkcjonowanie zawodu architekta

Od początku września trwają konsultacje społeczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie […]

16/09/2017
Osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie; fot. WW

Ustawa o KZN wchodzi w życie

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, podpisana miesiąc temu przez Prezydenta, wchodzi dziś w życie.

10/09/2017

Nowy jednolity tekst ustawy o planowaniu

Wraz z początkiem czerwca w dzienniku ustaw pojawiło się Obwieszczenie […]

16/06/2017

Droższe parkowanie tylko w największych miastach

Projekt noweli wprowadza zmiany do ustawy o drogach publicznych, w której pojawia się nowa kategoria obszaru, w którym można pobierać opłaty – strefa płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej.

20/03/2017

Opole opracowuje nowe studium

Opracowanie nowej edycji studium wynika z powiększenia obszaru miasta i ma zapewnić spójność planistyczną jednostki samorządowej. Opole z dniem 1 stycznia 2017 roku powiększyło się o przeszło 52 km kw., kiedy to do miasta przyłączono fragmenty gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice oraz Prószków.

17/03/2017

NSA: Część graficzna projektu MPZP stanowi informację publiczną

Informacje takie jak część graficzna projektu MPZP stanowią informację publiczną […]

15/03/2017

Kolejna specustawa w dziedzinie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowują właśnie projekt specustawy dotyczącej sfery mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego.

11/03/2017

Okiem Eksperta – cz. 5

Szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym? Chciałbyś skorzystać z opinii eksperta w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego? Dobrze trafiłeś! Urbnews.pl, we współpracy z Budplan Sp. z o. o. rozpoczyna cykl porad „Okiem Eksperta”, dzięki któremu możecie uzyskać fachowe i rzeczowe porady w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

07/12/2016

Okiem Eksperta – cz. 4

Szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym? Chciałbyś skorzystać z opinii eksperta w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego? Dobrze trafiłeś! Urbnews.pl, we współpracy z Budplan Sp. z o. o. rozpoczyna cykl porad „Okiem Eksperta”, dzięki któremu możecie uzyskać fachowe i rzeczowe porady w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

16/11/2016

Poznań: Powstaje nowy plan dla Placu Wiosny Ludów

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do prac nad nowym planem zagospodarowania […]

31/10/2016

Okiem Eksperta – cz. 3

Szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym? Chciałbyś skorzystać z opinii eksperta w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego? Dobrze trafiłeś! Urbnews.pl, we współpracy z Budplan Sp. z o. o. rozpoczyna cykl porad „Okiem Eksperta”, dzięki któremu możecie uzyskać fachowe i rzeczowe porady w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

26/10/2016

Termin konsultacji kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Rozpoczęte w ostatnich dniach września konsultacje nad opublikowanym projektem trwać […]

24/10/2016

Okiem Eksperta – cz. 2

Szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym? Chciałbyś skorzystać z opinii eksperta w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego? Dobrze trafiłeś! Urbnews.pl, we współpracy z Budplan Sp. z o. o. rozpoczyna cykl porad „Okiem Eksperta”, dzięki któremu możecie uzyskać fachowe i rzeczowe porady w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

12/10/2016

Okiem Eksperta – cz. 1

Szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym? Chciałbyś skorzystać z opinii eksperta w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego? Dobrze trafiłeś! Urbnews.pl, we współpracy z Budplan Sp. z o. o. rozpoczyna cykl porad „Okiem Eksperta”, dzięki któremu możecie uzyskać fachowe i rzeczowe porady w kwestiach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

28/09/2016

Warto wiedzieć: Gminny Program Rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji tworzony jest na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta […]

21/09/2016

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W życie weszły zapisu ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

07/09/2016

Rewitalizacja, a prawo pierwokupu

Przedstawiamy w jakich sytuacjach przyjęta jesienią ustawa o rewitalizacji zezwala gminie na prawo pierwokupu nieruchomości.

15/07/2016

Warszawa publikuje “Białą Księgę reprywatyzacji”

Na stronach miasta umieszczona została „Białą Księgę” dotyczącą dekretu Bieruta. W liczącym ponad 400 stron dokumencie zostały umieszczone kluczowe informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty odszkodowań oraz umowy międzynarodowe, które mają wpływ na postępowanie zwrotowe.

14/07/2016

Propozycje zmian w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

Minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel zapowiedział przygotowanie propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

14/06/2016

Ocena ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Tylko 28% powierzchni Polski pokryte planami

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego wiceminister Żuchowski informował o funkcjonowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

05/06/2016

Sejm pracuje nad ustawą o elektrowniach wiatrowych

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu, posłowie obradują nad przyszłością ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

19/05/2016
Suburbanizacja na przykładzie Warszawy

Prezydent podpisał ustawę o obrocie ziemią

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

27/04/2016
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

Wizja metropolii odsunięta na kilka miesięcy

Nie zostaną wydane rozporządzenia, które miały umożliwić powstanie związków metropolitarnych.

25/04/2016

Miasta, a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Poselski projekt zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakłada wyłączenie spod jej działania gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast.

18/04/2016

Parlament zakończył prace nad ustawą ws. obrotu ziemią

Senat na wczorajszym posiedzeniu przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości […]

14/04/2016

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowalnego jeszcze w 2016 roku

Przygotowanie kodeksu urbanistyczno-budowalnego ma ułatwić samorządom proces przygotowywania i uchwalania planów miejscowych

06/04/2016

Prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił w części uchwałę w sprawie jednego z miejscowych planów w Lwówku Śląskim.

04/04/2016

Raport NIK krytykuje nadmorskie samorządy. Brak planowania oraz kontroli

Ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący planowania przestrzennego w pasie nadbrzeżnym.

30/03/2016
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

Metropolie poczekają. Ustawa o związkach metropolitalnych do poprawy

Apele samorządów o wydanie rozporządzenia określającego tryb postępowania ws. składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego nie przyniosą skutku. Przedstawiciele MSWiA mówią o konieczności nowelizacji ustawy.

18/03/2016

IRM oraz IGPiM mogą zostać połączone

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przystąpiło do tworzenia analizy zasadności połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.

16/03/2016

Ustawa o związkach metropolitalnych w praktyce

Rady miast i gmin uchwalają uchwały upoważniające wójtów, burmistrzów i prezydentów do prowadzenia prac zmierzających do tworzenia związków metropolitalnych.

10/02/2016

Dziś weszła w życie ustawa o związkach metropolitalnych

Ustawa o związkach metropolitalnych otwiera ona nowe możliwości dla gmin i powiatów chcących współpracować ze sobą między innymi w sferze organizacji transportu zbiorowego czy planowania przestrzennego.

01/01/2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Wodne

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Wodne, która wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku.

30/12/2015

Zagrożenie powodziowe nie będzie odwzorowane w planach

Samorządy nie będą musiały dostosowywać planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego. Uchwalona została nowelizacja ustawy Prawo wodne.

22/12/2015

Wzrost podatku od nieruchomości już od 1 stycznia 2016 roku

Już 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Wzrost podatku odczują wszyscy mieszkańcy osiedli wielorodzinnych.

21/12/2015

Apel ZMP i UMP o korekty w ustawie o działach administracji rządowej

W drugiej połowie listopada Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich wystosowały apel do nowego Parlamentu i Rządu o korekty w ustawie o działach administracji rządowej, przyjętej 16 listopada.

05/12/2015

Nowe rozporządzenie w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Przepisy wejdą w życie 18 grudnia.

04/12/2015

Wpływ nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na obrót nieruchomościami rolnymi

Od stycznia przyszłego roku wejdą w życie zapisy ustawy z […]

02/12/2015

Gminy nie chcą płacić oszkodowań za mapy ryzyka powodziowego

Samorządy niepokoi kwestia odpowiedzialności finansowej za dostosowanie MPZP do nowych map zagrożenia powodziowego,

02/11/2015

Prezydent poparł zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 19 października ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

20/10/2015

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja przewiduje, że lokalizacja sklepu o powierzchni powyżej 2000 m kw. będzie musiała być przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sejm kończy kadencję. Co uchwalił na ostatnim posiedzeniu?

W tym tygodniu odbyło się ostatnie posiedzenie Sejmu w jego […]

10/10/2015

Zakończyły się konsultacje projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2023

We wrześniu zakończyły się konsultacje publiczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej (KPM), podczas których wpłynęło około 600 uwag.

03/10/2015

Opłata reklamowa będzie dochodem gminy

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Opłata reklamowa stanowić będzie źródło dochodu gmin.

26/09/2015
Nowa Huta

Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych

Możliwość powoływania związków metropolitarnych przewiduje uchwalona wczoraj ustawa o związkach metropolitalnych. Otwiera ona nowe możliwości dla gmin i powiatów chcących współpracować ze sobą.

Pieszy bez pierwszeństwa na przejściu

Od 1 stycznia 2017 roku mogą wejść w życie uchwalone […]

25/09/2015
Warszawa

Dziś wchodzi w życie ustawa krajobrazowa

Na prośbę prezydenta Bronisława Komorowskiego powołany został zespół ekspertów, którzy opracowali projekt ustawy walczący z chaosem w krajobrazie polskiej przestrzeni – tak rozpoczęły się prace nad tak zwaną ustawą krajobrazową.

11/09/2015

Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zaakceptowany przez Radę Ministrów

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

20/08/2015

„Ustawa antysmogowa” przyjęta

Sejm zajął się projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska czyli tzw. ustawą antysmogową.

06/08/2015

Senat poparł poprawkę do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W 2013 roku z inicjatywy PSL uchwalono ustawę dopuszczającą odrolnienie […]

29/07/2015
Warszawa Jeziorki

Podatek katastralny zrujnuje Polaków?

Czy podatek katastralny zostanie w Polsce wprowadzony?

27/07/2015

Budżety obywatelskie 2016 – terminarz

Budżety obywatelskie zdobywają coraz większą popularność. Wraz z tym rosną nakłady, o których mogą zadecydować mieszkańcy.

25/07/2015
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Sejm_433.jpg

W piątek głosowanie nad projektem ustawy o rewitalizacji

Głosowanie nad projektem ustawy o rewitalizacji odbyć się ma 24 lipca.

22/07/2015

Krok bliżej Europy? Nowelizacja rozporządzenia o znakach drogowych

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała dwie nowelizacje rozporządzeń […]

18/07/2015

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

W dniu 15 kwietnia 2015 roku nastąpiło przekazanie przez prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego właściwym jednostkom.

29/06/2015

Uchwalono ustawę dot. gruntów objętych dekretem Bieruta

W czwartek 24 czerwca Sejm uchwalił ustawę w sprawie nieruchomości […]

25/06/2015

Projekt ustawy o rewitalizacji w Komitecie Stałym Rady Ministrów

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym postępem prac oraz projektem ustawy o rewitalizacji przedstawionemu stałemu komitetowi Rady Ministrów w dniu 2 czerwca 2015 roku.

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Opracowany został dokument „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

24/06/2015

28 czerwca wejdą w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane

W dniu 28 czerwca wejdą w życie zapisy ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

13/06/2015

MIR: Gmina nie ma obowiązku udostępniania wypisu z projektu planu miejscowego

Gmina nie ma obowiązku udostępniania wypisu lub wyrysu z projektu planu miejscowego lub studium zagospodarowania – to odpowiedź wiceministra infrastruktury Pawła Orłowskiego na interpelację poseł Moniki Wielichowskiej.

06/06/2015

Warszawa: Drugi etap konsultacji MPZP okolicy Skweru „Wiecha” Wiecheckiego

Rozpoczął się drugi etap konsultacji planu miejscowego okolicy Skweru im. Stefana „Wiecha” Wiecheckiego na warszawskim Targówku.

01/06/2015

Olsztyn prezentuje Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia

Jutro (2 czerwca) w Olsztynie odbędzie się prezentacja Zintegrowane­go Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna

Procedura planistyczna w Polsce – maj 2015

Majowe zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag […]

25/05/2015

Ustawa o rewitalizacji: zakończono zbieranie uwag do projektu

W czwartek 7 czerwca minął termin zbierania uwag o ustawie rewitalizacyjnej.

09/05/2015

Ekostrefy w miastach ograniczą wjazd samochodów

Ekostrefa – nowe narzędzie do walki ze smogiem w miastach, […]

08/05/2015

Ustawa krajobrazowa dostała zęby

W czwartek Senat głosował nad przyjęciem ustawy o zmianie niektórych […]

20/04/2015

Ustawa krajobrazowa krytykowana przez samorządy oraz organizacje społeczne

8 kwietnia rozpoczną się senackie konsultacje tzw. ustawy krajobrazowej. Okrojony projekt krytykują organizacje pozarządowe oraz samorządy.

07/04/2015

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazana do konsultacji

Zgodnie z artykułem z lipca ubiegłego roku, Ministerstwo Infrastruktury i […]

06/04/2015

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

24 marca rząd przyjął założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów […]

26/03/2015

Ustawa krajobrazowa przyjęta przez Sejm

20 marca 2015 podczas 89. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili projekt […]

22/03/2015

Zgłoszenie budowy zamiast pozwolenia. Prezydent podpisał nowelizację

16 marca prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo Budowlane.

18/03/2015

Gdańsk: Nowe studium w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski poinformował w środę na konferencji prasowej o harmonogramie prac nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”.

06/03/2015

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka pobierana jest jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek […]

12/02/2015

Przegląd metod wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości to proces, w którym dokonywane jest określenie wartości […]

23/01/2015

Budowa domu bez pozwolenia i inne zmiany przepisów w 2015 roku

W 2015 roku będzie można zbudować dom jednorodzinny lub dokonać przebudowy już istniejącego bez występowania o pozwolenie na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie. To nie koniec zmian w prawie, jakie czekają nas w 2015 roku.

09/01/2015

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – WNIOSEK

W artykule prezentuję szczegóły dotyczące składania wniosku o uzgodnienie usytuowania […]

03/01/2015

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) to zbiór informacji o […]

28/12/2014

Ceny paliw, a rozlew miast

W kontekście ostatnich spadków cen ropy na światowych rynkach warto zastanowić się na temat wpływu zjawiska na aspekty przestrzenne. Zależność tę przeanalizowali amerykańcy ekonomiści.

22/12/2014

Artykuł 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś niezgodność z Konstytucją artykułu 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

18/12/2014

Jutro Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek dotyczący zagospodarowania przestrzennego

Jutro o godzinie 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rezerwacji gruntów na cele publiczne.

17/12/2014

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana może wpłynąć […]

26/11/2014

Konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o rewitalizacji

Projekt założeń ustawy o rewitalizacji trafił wczoraj do konsultacji publicznych […]

21/11/2014
Kraków studium

Kraków przystępuje do sporządzenia kolejnych planów miejscowych

Prezydent miasta Krakowa zawiadomił dziś o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwał w sprawie przystąpień do sporządzenia kolejnych MPZP.

14/11/2014

Rada Miasta Warszawy przyjęła plany na ostatniej sesji w kadencji

Rada Miasta Warszawy na ostatniej sesji w kadencji przyjęła kilka projektów planów miejscowych i zdecydowało o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych.

08/11/2014

Postępowanie o ustalenie renty planistycznej – cz. 2.

Renta planistyczna jest to danina publiczna płacona na rzecz gminy […]

06/11/2014

Postępowanie o ustalenie renty planistycznej – cz. 1

Renta planistyczna jest to danina publiczna płacona na rzecz gminy […]

29/10/2014

Kontrakty terytorialne – województwo śląskie

Województwo śląskie podpisało z Rządem kontrakt terytorialny. Jest to pierwszy […]

05/10/2014

Wilanów zmienia plan miejscowy przy galerii handlowej

Urząd dzielnicy Wilanów zmienia plan zagospodarowania przestrzennego przy planowanej galerii […]

27/09/2014

Kodeks urbanistyczno-budowlany coraz bliżej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje zakończyć prace nad nowym prawem […]

25/09/2014

Warszawa: Ostatni dzień na składanie uwag do projektu planu zagospodarowania Śródmieścia Południowego

Projekt planu Śródmieścia Południowego zakłada powstanie w otoczeniu istniejących wież 5 nowych wieżowców o wysokości do 235 metrów

18/09/2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

Narodowy Bank Polski negatywnie ocenił program Mieszkanie dla Młodych.

Narodowy Bank Polski ocenił, że program można ocenić jako wsparcie dla sektora deweloperskiego, a nie realizującego cele społeczne.

16/09/2014

Podlaskie: Fatalny poziom planowania przestrzennego

Z najnowszej kontroli białostockiej NIK dotyczącej planowania przestrzennego płyną głównie negatywne wnioski.

15/09/2014

W Sejmie o rewitalizacji i środkach unijnych

Podczas dzisiejszego wystąpienia premiera w Sejmie poruszone zostały tematy dotyczące […]

27/08/2014

Wielka Brytania: Podatek od terenów zielonych

Nowy pomysł brytyjskiego Rządu – podatek uzależniony od sąsiedztwa miejsca […]

23/08/2014

Praga: Koniec wielkich reklam w przestrzeni miejskiej

Praga: Nowe przepisy oznaczać będą koniec ‘wielkoformatowych reklam, szersze chodniki, więcej zieleni i kontrolę wysokości nowych obiektów w mieście.

07/08/2014

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo budowlane

5 sierpnia na posiedzeniu rządu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji […]

06/08/2014

Weto prezydenta dla nowelizacji ustawy o gruntach rolnych

Prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o gruntach rolnych leśnych. […]

31/07/2014

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ostatnio sporo się dzieje z aktami prawnymi związanymi z gospodarką […]

29/07/2014

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego

12 lipca weszła w życie nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego. […]

24/07/2014

Przyjęto Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

W oparciu o ustalenia planu będą uzgadniane projekty dokumentów planistycznych na poziomie gmin, wyznaczane inwestycje do kontraktu terytorialnego, czy oceny wniosków w ramach RPO województwa.

Mapa zasadnicza

Definicja: Mapa zasadnicza zgodnie z art.2 pkt.7 ustawy z dnia […]

19/07/2014

Nowelizacja ustawy przed Kodeksem Urbanistyczno – Budowlanym

Ze względu na przewidywany długi okres pomiędzy publikacją Kodeksu urbanistyczno […]

12/07/2014

Księgi wieczyste

Często mamy problem, gdzie szukać interesujących nas informacji w sytuacji […]

Ewidencja gruntów i budynków

Często mamy problem, gdzie szukać interesujących nas informacji w sytuacji […]

05/07/2014

Kodeks urbanistyczno-budowlany – założenia projektowe

Przedstawiamy główne założenia zmian jakie wprowadza Kodeks urbanistyczno-budowlany. Skupimy się […]

04/07/2014

Kodeks urbanistyczno-budowlany – składanie uwag

Jeszcze tylko kilka dni można składać uwagi do projektu kodeksu. […]

02/07/2014
źródło: Google Maps

W Warszawie dyskutowano o przyszłości reklam w miastach

Pierwszego dnia lipca przedstawiciele UM Warszawa, Kancelarii Prezydenta RP, mieszkańcy Warszawy oraz aktywiści i przedstawiciele biznesu rozmawiali o problemie reklamy zewnętrznej.

Konkursy architektoniczne i urbanistyczne mogą być jednym z narzędzi kształtowania przestrzeni

To wniosek z odbywającego się właśnie w Warszawie Forum Konkursów Architektonicznych

27/06/2014

Scalenie i podział nieruchomości – cz.2

Organem kompetentnym do przeprowadzenia postępowania, jak również opracowania projektów uchwał […]

25/06/2014

Scalenie i podział nieruchomości – cz. 1

Scalenie i podział nieruchomości to przekształcenie nieruchomości przez ich podział w sytuacji, […]

17/06/2014

Procedura planistyczna w Polsce – czerwiec 2014

Czerwcowe zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

06/06/2014

Czy ustawa krajobrazowa pogrąży finansowo polskie gminy ?

Instytut Jagielloński wyliczył jakie skutki może przynieść ustawa krajobrazowa. Eksperci […]

02/06/2014

Prezydent podpisał ustawę deregulacyjną

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – podpisana 30 maja 2014 r.

01/06/2014

Jakie kroki może podjąć prezydent w sprawie ustawy deregulacyjnej?

Do środy, 4 czerwca, Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie ustawy deregulacyjnej.

29/05/2014

Prezydent dostał do podpisu ustawę deregulującą zawody architekta i urbanisty

14 maja prezydent otrzymał do podpisu rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym zawodu architekta i urbanisty

19/05/2014

Jak przygotowane na powódź są polskie miasta? Część 1: Hydroportal KZGW

Zaczynamy nasz cykl od Hydroportalu oraz nowych map przygotowanych przez KZGW

16/05/2014

Rozgraniczenie nieruchomości – cz.3

Postępowanie administracyjne zostaje zakończone w chwili wydania decyzji administracyjnej o […]

11/05/2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/2012-08-30_pano_gdansk_sm2.jpg

W Gdańsku dyskutowano o nowym projekcie Krajowej Polityki Miejskiej

Konferencja opierała się wokół zagadnień partycypacja społeczna mieszkańców, transport i mobilność miejska oraz sposób jej kształtowania oraz tematu rewitalizacji.

10/05/2014

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez rząd

Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju makroregionu.

08/05/2014

Wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków – wzór

Ewidencja Gruntów i Budynków (dalej: EgiB) to rejestr publiczny danych […]

07/05/2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada zmiany w polityce przestrzennej

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym samorządowcy rozmawiali z rządem 30 kwietnia podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

http://www.fahrrad-tour.de/Donautal/Fertig/Bilder3/BDamm_P5014108.jpg

Prezydent podpisze ustawę ułatwiającą budowę dróg rowerowych

Bronisław Komorowski podpisze w niedzielę ustawę, która ma ułatwić budowę dróg rowerowych oraz umożliwić jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych.

06/05/2014

Dziś kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej w sprawie ustawy krajobrazowej

6.05.2014 o godzinie 15 odbędzie się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Procedura planistyczna w Polsce – maj 2014

Majowe zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

01/05/2014

Rozgraniczenie nieruchomości – cz.2 (tryb administracyjny)

Poniżej opisane zostały etapy postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym. Wszczęcie […]

30/04/2014

Rozgraniczenie nieruchomości – cz.1 (zagadnienia wstępne)

Każdą nieruchomość charakteryzuje granica. Z różnych przyczyn nie zawsze ona […]

24/04/2014

Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.

Ma ona pomóc członkom UE opracować plany skoordynowania różnych działań na morzu.

20/04/2014

Podział nieruchomości – cz.4

Ostatnia część opracowania procedury podziału nieruchomości dotyczy podziału nieruchomości rolnych […]

19/04/2014

Podział nieruchomości – cz.3

Poniżej przedstawione zostały etapy postępowania w podziale nieruchomości z urzędu […]

11/04/2014

Procedura planistyczna w Polsce – Kwiecień 2014

Kontynuujemy rozpoczęte w zeszłym miesiącu zestawienie dat terminów wniosków do nowych planów, wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag.

09/04/2014

Sylweta miasta – możliwości jej kształtowania i ochrony Cz. 2

W poprzednim artykule opisywaliśmy czym jest sylweta miasta i jakie są […]

07/04/2014

Podział nieruchomości – cz.2

Tryb administracyjny podziału nieruchomości dotyczy nieruchomości gruntowych i budynkowych.[1] Jego zasady […]

06/04/2014

Sejm przyjął projekt ustawy deregulujący zawód urbanisty i architekta. Co to oznacza?

Sejm po trzecim czytaniu przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa zostanie wprowadzona w życie jeżeli uzyska poparcie Senatu oraz podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego.

05/04/2014

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wzór

Jak złożyć poprawny wniosek o wyrys i wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

02/04/2014

Znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju już w Dzienniku Ustaw.

Zakończyła się procedura uchwalania Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia […]

31/03/2014

Czy zostanie wprowadzone ograniczenie dostępu do informacji publicznej?

Polacy coraz chętniej korzystają z prawa do dostępu do informacji publicznej. Uzyskanie takiej informacji jest bezpłatne, a urząd jest zobligowany do odpowiedzi.

30/03/2014

Podział nieruchomości cz.1

Dużą nieruchomość budowlaną można podzielić na mniejsze działki budowlane. Myślę, […]

26/03/2014

Droga konieczna, czyli stosunki sąsiedzkie w świetle Kodeksu Cywilnego cz.2

Zdarza się, że pewna nieruchomości nie ma odpowiedniego dostępu do […]

21/03/2014
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Sejm_433.jpg

Głosowanie w sprawie deregulacji zawodów architekta i urbanisty

W piątek głosowanie nad projektem drugiej transzy deregulacji – w tym zawodów architekta i urbanisty.

19/03/2014

Do kogo należy płot na granicy, czyli stosunki sąsiedzkie w świetle Kodeksu Cywilnego – cz.1

Zebranie owoców zwisających z drzewa może wymagać wejścia na grunt […]

14/03/2014

Prawo wodne – nadchodzące zmiany

Niedawno powstał projekt ustawy o zmianie ustawy prawo wodne. Poruszone […]

26/02/2014

Ustawa o powiecie metropolitalnym

Sejm zdecydował w piątek, że projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, […]

24/02/2014

Leader też dla miast. ZMP apeluje do zarządów województw.

Związek Miast Polskich chce, aby podejście Leader zostało wdrożone dla […]

10/02/2014

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do zmiany

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli dokument wdrażający prawo unijne. […]

01/02/2014

Ustawa o rewitalizacji – projekt już gotowy

Powstaje ustawa o rewitalizacji opracowywana przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. Jest […]

17/01/2014

Morskie planowanie przestrzenne w UE

Unia przymierza się do przyjęcia przepisów określających morskie planowanie przestrzenne. […]

30/12/2013

Ustawa krajobrazowa, co nowego dla planistów?

Prezydent chce wprowadzić przepisy mające na celu ochronę polskiego krajobrazu. Uda się zahamować niekontrolowaną zabudowę czy ograniczy się rozwój energetyki wiatrowej ?

19/12/2013

Historia aktów prawnych planowania przestrzennego w Polsce

Zapewne zdecydowana większość osób czytających ten artykuł zetknęła się już […]

14/12/2013
Zdjęcie ze stockvault.net / Antonio Chakov

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji – procedura prawna, postępowanie

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji Jak wygląda proces prawny, który […]

14/11/2013
Kreowanie miasta - to mają uregulować tezy.

Tezy do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego – czas rewolucji?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, podczas posiedzenia 18 września bieżącego roku […]

06/11/2013