AKTUALNOŚCI

W Sejmie o rewitalizacji i środkach unijnych

Podczas dzisiejszego wystąpienia premiera w Sejmie poruszone zostały tematy dotyczące wielu dziedzin życia. Poza Donaldem Tuskiem wypowiadali się bowiem przedstawiciele poszczególnych resortów. Plany na najbliższe miesiące przedstawił również wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Sejm DeregulacjaWiceminister Adam Zdziebło podtrzymał obietnice dotyczące rewitalizacji i zwróceniu środków unijnych na miasta. Narodowy Plan Rewitalizacji, który opisywaliśmy u nas, będzie odpowiedzią na niekorzystne zjawiska, z jakimi boryka się  wiele miast w Polsce, m.in. niszczejące budynki, wyludnianie się centów miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego nad transportem publicznym. Na szeroko pojętą rewitalizacje ma być przeznaczone, w latach 2014-2020 ok. 25 mld zł.

– Chcemy wykorzystać te pieniądze tak, by o polskich miastach można było śmiało powiedzieć, że są dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych czy transportowych – wyjaśnił wiceminister Zdziebło.

Oprócz zakończenia i rozliczenia środków unijnych z budżetu europejskiego 2007-2013 wiceminister zapowiedział uruchomienie kolejnych 82,5 mld euro z nowego budżetu do 2020 r.  – Środki te zainwestujemy w m. in. infrastrukturę, wsparcie przedsiębiorczości i powiązanie jej z nauką, bezpieczeństwo energetyczne i energię odnawialną, wsparcie rynku pracy – zaznaczył.  Przypomniał również o planowanych kontraktach terytorialnych jakie ma rząd podpisywać z samorządami. Zawierać one będą cele i przedsięwzięcia priorytetowe dla państwa i regionów. Zapewni to lepszą koordynację inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej.

– Najbliższy rok będzie kluczowy dla inwestycji rozwojowych w Polsce. Przygotowujemy się do zamknięcia obecnego budżetu UE i rozpoczęcia wdrażania nowego na lata 2014-2020.  Będziemy nadal konsekwentnie dopinać sieć dróg szybkiego ruchu, które docelowo połączą polskie województwa i ich największe miasta. Kontynuujemy również największy w od 20 lat program inwestycji na kolei. Poprawi się jakość życia we wszystkich miastach – niezależnie od ich wielkości – dzięki Narodowemu Planowi  Rewitalizacji – zapowiedział wiceminister Zdziebło.