Ustawa o KZN wchodzi w życie

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, podpisana miesiąc temu przez Prezydenta, wchodzi w życie.

W sierpniu w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, podpisaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a więc 11 września zaczyna obowiązywać większość zapisów ustawy.

Osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie; fot. WW

Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). Wejście w życie ustawy ma pomóc w realizacji programu Mieszkanie+. KZN będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, włączonymi do zasobu z wybranych terenów Agencji Nieruchomości Rolnych, Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego czy należących do samorządu. Wybór ten dotyczył będzie działek na terenach zurbanizowanych i przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych lub studium. Nieruchomości te przeznaczane mają być pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (określonym rozporządzeniem), w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności. Jak czytamy w komunikacie „Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości przyczyni się do zwiększenia podaży nieruchomości dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe”.

Przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Poza nadzorowaniem wysokością czynszu, KZN ma dbać o dokonywanie naborów najemców, podpisywanie i wypowiadanie umów najmu oraz spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań. KZN ma realizować także zadania związane z ochroną praw najemców.

Nieruchomości zgromadzone przez KZN będą trafiały na rynek na zasadach komercyjnych, lecz w przypadku realizacji inwestycji nie mieszkaniowej umowa zostanie zerwana, a nieruchomość wróci do Skarbu Państwa. Część powierzchni w budynku będą mogły stanowić lokale usługowe (20%) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30%). Za naruszenie swoich obowiązków przez operatora mieszkaniowego, Prezes KZN będzie mógł nałożyć administracyjne kary pieniężne.

KZN będzie mógł przekazywać grunty nieodpłatnie również samorządom w celu budowy mieszkań komunalnych i chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni, ale też infrastruktury technicznej.

Każdy będzie mógł ubiegać się o mieszkanie

O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy będzie zobowiązanie się do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych i czynszu wynikającego z umowy z operatorem mieszkaniowym. Gdy liczba zainteresowanych przekroczy liczbę budowanych mieszkań, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa. Wśród nich znajdują się m.in. strata mieszkania/domu w skutek działania żywiołu lub w skutek katastrofy budowlanej, wywłaszczenie z poprzedniego miejsca zamieszkania, poziom dochodu, niepełnosprawność, wychowywanie dziecka, brak posiadania prawa do lokalu, chęć zmiany miejsca zamieszkania w innej miejscowości, wiek powyżej 65 lat, status repatrianta i posiadanie Karty Polaka. Kryteria mają być dostosowywane do specyfiki lokalizacji.

Mieszkanie Plus ruszyło

W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest zakończenie dwóch inwestycji: w Białej Podlaskiej – 186 mieszkań, a także w gminie Jarocin – 96 mieszkań. Realizowane są również projekty w Gdyni, Pruszkowie i Wałbrzychu.

Treść ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości: link