Znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju już w Dzienniku Ustaw.

Zakończyła się procedura uchwalania Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pomostowa). 24 marca ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, czyli wejdzie ona w życie po upływie 14 dni – 8 kwietnia.

Max_MIR_PL_poziomeUstawa wprowadza do polskiego prawodawstwa unijne dyrektywy dotyczące programowanie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Pierwszy projekt ustawy z 15 października 2012 r., który definiuje dokumenty programowe, tj. Umowę Partnerstwa i programy służące jej realizacji oraz opisuje zasady dotyczące ich opracowywania i przyjmowania, zaakceptowała Rada Ministrów. Następnie przeszedł całą procedurę legislacyjną. Sejm uchwalił ją 4 stycznia 2014 r., a 13 marca br. podpis pod dokumentem złożył prezydent Bronisław Komorowski.

Nowa ustawa mówi, iż politykę rozwoju inicjuje, opracowuje, oraz negocjuje minister ds. rozwoju. Koordynuje również cały proces wdrażania i programowania.  Wprowadzono nowy instrument mający zapewnić lepszą koordynację działań na szczeblu wojewódzkim – kontrakt terytorialny. Ma on pozwolić na lepszy podział środków na specyficzne potrzeby poszczególnych województw. Kontrakty terytorialne zastąpią dotychczasowe kontrakty wojewódzkie i będą obejmować szerszy zakres oddziaływania.

Jak podaje ministerstwo rozwoju i infrastruktury, powiązanie działań społeczno-gospodarczych z przestrzennymi poprzez zmiany w planowaniu przestrzennym doprowadzi do usprawnienia zarządzania rozwojem w Polsce.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzono także terminy takie jak: obszar funkcjonalny, obszar strategicznej interwencji państwa oraz  obszar problemowy. Ustawa włącza Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Krajową Politykę Miejską do systemu dokumentów strategicznych.

O ustawie dowiecie się więcej u nas – pisaliśmy o niej tutaj.

Znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do przeczytania tutaj.