AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Ostatnio sporo się dzieje z aktami prawnymi związanymi z gospodarką przestrzenną. Po nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyszedł czas na ustawę o gospodarce nieruchomościami.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło prace nad usprawnieniem pozyskiwania danych o rynku nieruchomości – jest to odpowiedź na zapotrzebowanie GUS-u dot. ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości. Eksperci zauważają, że aktualny wskaźnik inflacyjny jest wadliwy, gdyż ceny nie zmieniają się proporcjonalnie do zmian cen dóbr konsumpcyjnych. Nowy wskaźnik ma trafniej odwzorowywać zmiany na rynku nieruchomości. Wskaźniki będą podzielone według województw oraz rodzajów nieruchomości. Zaostrzenia będą dotyczyć również terminów – prezes GUS będzie miał cztery miesiące od zakończenia kwartału, aby opublikować dane. Warto dodać, iż Polska jest zobligowana do przekazywania raportów do Eurostatu dot. kwartalnych wskaźników zmian cel dla lokali mieszkalnych. Wynika to z regulacji Komisji UE.

Ekspert BCC, radca prawny Łukasz Bernatowicz, pytany przez PAP, skąd pomysł, by właśnie teraz wprowadzić te zmiany, odparł: “Wynikać to może m.in. z krytycznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 sierpnia 2011 roku. Trybunał uznał, że wyliczenia, na podstawie których prezes GUS ma publikować wskaźniki zmian cen nieruchomości, są nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Dlatego w opinii Trybunału prezes GUS miał problem z publikowaniem takich informacji” – wyczytamy na portalu gospodarczym wnp.pl.

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/mir-projekt-noweli-o-gospodarce-nieruchomosciami,231077_1_0_0.html