AKTUALNOŚCI

Weto prezydenta dla nowelizacji ustawy o gruntach rolnych

Prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o gruntach rolnych leśnych. Projekt ustawy wraca do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlanePoselski projekt likwidował nadzór ministerstwa rolnictwa nad odralnianiem najlepszych gruntów do powierzchni 5 tys. m kw. Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński wyjaśnił na środowej konferencji prasowej, że zawetowana ustawa stoi w sprzeczności z procedowanym obecnie w Sejmie prezydenckim projektem ustawy o niektórych narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu.

W uzasadnieniu czytamy, że ustawa zagrażałaby ładowi przestrzennemu i doprowadziłaby do degradacji krajobrazu. Przez ustawę istniało prawdopodobieństwo rozpraszania się zabudowy

– (Zawetowana ustawa) powodowała z jednej strony możliwość znacznego rozpraszania zabudowy, z drugiej – narażała na szwank konieczność ochrony gruntów bardzo wartościowych, gruntów klasy I i III, które stanowią niezbywalny zasób dobra narodowego, zatem dobra konstytucyjnego, jakim jest wartość i ochrona majątku i dobra narodowego, jakim są grunty rolne – powiedział minister.

Nowela ustawy umożliwiałaby jeszcze łatwiejsze powstawanie na gruntach rolnych klas I-III m.in. obiektów budowlanych o charakterze dominant krajobrazowych (np. kominów, silosów, elektrowni wiatrowych) w sposób pozbawiony jednolitej kontroli.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, przeznaczenie na cele nierolnicze najbardziej żyznych gruntów z klas I-III ,niezależnie od powierzchni przeznaczonej do odrolnienia, wymaga zgody ministra rolnictwa. Ziemie tych klas stanowią 25% powierzchni gruntów ornych w Polsce. Obecne przepisy pozwalają skutecznie chronić najlepsze tereny pod uprawy i ograniczać nieuzasadnione wykorzystywanie ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną.

Źródło: prezydent.pl

  • Patryk

    Mam nadzieję, że ta ustawa, w takiej formie nie zostanie uchwalona. Dzisiaj można za pomocą planu miejscowego zmienić przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w granicach administracyjnych miast. Wystarczy.

  • kotan

    A ja mam nadzieje, ze przejdzie bo mam 30 arów działkę II klasy, na którą składa się droga dojazdowa, sad i kawałek ugoru nie uprawionego od 15 lat, i od kiedy podjąłem decyzje o budowie domu nie mogę tam nic zrobić, bo zmieniło się prawo, a planu zagospodarowania nie będzie jeszcze co najmniej 5 lat, bo gmina nie mam pieniędzy, i mimo, że po scalaniu gruntów te ziemie przeznaczono typowo pod zabudowy mieszkalne(drogi dojazdowe i główną, z przyznana już nawet nazwą)nie mogę tam nawet budy dla psa postawić.