AKTUALNOŚCI

Weto prezydenta dla nowelizacji ustawy o gruntach rolnych

Prezydent Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o gruntach rolnych leśnych. Projekt ustawy wraca do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlanePoselski projekt likwidował nadzór ministerstwa rolnictwa nad odralnianiem najlepszych gruntów do powierzchni 5 tys. m kw. Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński wyjaśnił na środowej konferencji prasowej, że zawetowana ustawa stoi w sprzeczności z procedowanym obecnie w Sejmie prezydenckim projektem ustawy o niektórych narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu.

W uzasadnieniu czytamy, że ustawa zagrażałaby ładowi przestrzennemu i doprowadziłaby do degradacji krajobrazu. Przez ustawę istniało prawdopodobieństwo rozpraszania się zabudowy

– (Zawetowana ustawa) powodowała z jednej strony możliwość znacznego rozpraszania zabudowy, z drugiej – narażała na szwank konieczność ochrony gruntów bardzo wartościowych, gruntów klasy I i III, które stanowią niezbywalny zasób dobra narodowego, zatem dobra konstytucyjnego, jakim jest wartość i ochrona majątku i dobra narodowego, jakim są grunty rolne – powiedział minister.

Nowela ustawy umożliwiałaby jeszcze łatwiejsze powstawanie na gruntach rolnych klas I-III m.in. obiektów budowlanych o charakterze dominant krajobrazowych (np. kominów, silosów, elektrowni wiatrowych) w sposób pozbawiony jednolitej kontroli.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, przeznaczenie na cele nierolnicze najbardziej żyznych gruntów z klas I-III ,niezależnie od powierzchni przeznaczonej do odrolnienia, wymaga zgody ministra rolnictwa. Ziemie tych klas stanowią 25% powierzchni gruntów ornych w Polsce. Obecne przepisy pozwalają skutecznie chronić najlepsze tereny pod uprawy i ograniczać nieuzasadnione wykorzystywanie ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną.

Źródło: prezydent.pl