Krajowa Rada Polskiej lzby Urbanistow do Prezydenta: prośba o rozważenie wniesienia ustawy deregulacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego

Krajowa Rada Polskiej lzby Urbanistow zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o rozwa2enie wniesienia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, w trybie kontroli prewencyjnej, zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w zakresie dotyczącym dereglamentacji zawodu urbanisty.” – czytamy w pierwszym akapicie pisma skierowanego przez KRPIU do Prezydenta RP.

Jest to reakcja Polskiej Izby Urbanistów na kończący się proces legislacyjny w sprawie tzw. „ustawy deregulacyjnej”, o której na naszym portalu pisaliśmy wielokrotnie. PUI uważa, że ustawa jest niezgodna z art.. 2, art..17 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i argumentuje swoje stanowisko w sprawie poprzez opinie znanych konstytucjonalistów.

PUI wyraża zaspokojenie konsekwencjami wejścia w życie niekonstytucyjnych przepisów ustawy. Izba argumentuje również niezbędność dalszego funkcjonowania zawodu urbanisty poprzez pryzmat stawianym im dziś coraz większym wymaganiom oraz zaznacza różnice między funkcjonującymi zawodami architekta oraz urbanisty. Stwierdza, że zawód urbanisty jest zawodem zaufania publicznego, ma szczególne znaczenie dla obywateli oraz wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji.

Pełna treść pisma: link

Opinie konstytucjonalistów są dostępne tu.

Aktualizacja: Do Bronisława Komorowskiego pismo przesłało również Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu. Stowarzyszenie przyłącza się do prośby Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów i stwierdza, że istniejące przepisy nie przysłużyły się w należytym stopniu poprawie przestrzeni, jako przykład podając niskie pokrycie terenu Polski planami zagospodarowania przestrzennego. Odpowiada to za pogarszanie się jakości życia Polaków.

Stowarzyszenie zaznacza niewdrożenie wciąż Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Uznaje również, że “deregulacja” prowadzić będzie do pogłębienia chaosu przestrzennego w Polsce, a likwidacja samorządu zawodowego może być niezgodna z Konstytucją.