AKTUALNOŚCI

Plany nie będą tracić ważności w przypadku zmiany granic gmin

W przypadku zmiany granic gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego.

Rozwiązanie takie przewiduje nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, którą wczoraj uchwalił Sejm. Nie oznacza to jednak, że stare plany obowiązywać będą bezterminowo. Jej autorzy uznali, że akty prawa miejscowego obowiązywać będą nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy. W mocy pozostawać mają również zapisy dotyczące części obszaru, który pozostał na terenach tracącej powierzchnię gminy.

Projekt przygotowali posłowie sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Za jego przyjęciem opowiedziało się 428 posłów, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Najsłynniejsze powiększenia miast
W ostatnich latach słynne powiększenia miast odbyły się m.in. w Rzeszowie czy Opolu. W ciągu ostatnich lat stolica województwa podkarpackiego zmieniała swoje granice sześciokrotnie. Opole wraz z początkiem tego roku zwiększyło swoją powierzchnię o połowę.