AKTUALNOŚCI

Budżety obywatelskie 2016 – terminarz

autor: Kamil Suchożebski

Białystok

BBO 2016

 • Składanie propozycji projektów: 1 lipca–15 lipca
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: do 31 sierpnia
 • Ogłoszenie listy projektów: do 5 września – projekty ogólnomiejskie (pdf)projekty osiedlowe (pdf)
 • Głosowanie: 3–19 października

  W trzeciej edycji białostockiego budżetu obywatelskiego mogą głosować osoby zamieszkałe na terenie miasta, które ukończyły 13 lat. Głosujący mogą wybrać maksymalnie 6 projektów – 3 ogólnomiejskie i 3 dzielnicowe. Na projekty dzielnicowe można głosować jedynie zgodnie z miejscem zamieszkania, dostępne są one w 18 z 28 jednostek miasta.

  Łącznie pozytywnie zweryfikowano 57 projektów (28 miejskich i 29 dzielnicowych). Pula budżetu na rok 2016 wynosi 20 mln zł (14 mln zł na projekty małe i 6 mln zł na projekty duże).

  Głosować można drogą elektroniczną bądź osobiście w punktach konsultacyjnych urzędu miasta. Ponadto funkcjonować będzie mobilny punkt do głosowania, a projekty będzie można wybrać również w galeriach handlowych i sklepach PSS Społem. Lista punktów.

 • Ogłoszenie wyników: 30 października – WYNIKI

Bydgoszcz

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

 • Składanie propozycji projektów: 20 lipca–7 sierpnia; formularz wniosku; lista miejsc, gdzie można złożyć wniosek: 1; 2
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: 8 sierpnia–9 września
 • Ogłoszenie listy projektów: do 9 września
 • Głosowanie: 14–30 września

  W czwartej edycji budżetu zagłosować mogą osoby mieszkające w Bydgoszczy, które w dniu oddania głosu ukończyły 16 lat. Swój głos można oddać wyłącznie na jeden projekt dzielnicowy spośród 151, przy każdym zadaniu znajduje się opinia rady osiedla. Formuła bydgoskiego budżetu partycypacyjnego nie przewiduje zadań ogólnomiejskich. Łączna kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 5 mln zł, które zostały podzielone na obszary zależnie od liczby mieszkańców (link).

  Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na specjalnej stronie internetowej lub w tradycyjny sposób w wielu punktach na terenie całego miasta.

 • Ogłoszenie wyników: 16 października – WYNIKI

Gdańsk

GDAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

 • Składanie propozycji projektów: 1–22 czerwca
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: 23 czerwca–31 lipca
 • Losowanie numerów projektów na listach: 4 wrześniaLISTA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 14–27 września
  Głosy w budżecie partycypacyjnym mogą oddawać osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie Gdańska na pobyt stały lub czasowy bądź wpisani są do stałego rejestru wyborców. Mieszkańcy miasta mogą głosować maksymalnie na 6 projektów (5 dzielnicowych i 1 ogólnomiejski). Głosy na projekty dzielnicowe można rozdzielać w dowolny sposób np. 5 głosów na jeden projekt. Brak jest możliwości powtórnego głosowania, gdy wybrało się mniejszą liczbę zadań. Pozytywną weryfikację przeszło 210 projektów (188 dzielnicowych i 22 ogólnomiejskich). Pula budżetu na rok 2016 wynosi 11 mln zł (8,8 mln na zadania w dzielnicach i 2,2 mln zł na zadania ogólnomiejskie).

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. O wyborze można zdecydować na specjalnej stronie. Istnieje możliwość zagłosowania w Punktach Konsultacyjnych (lista), gdzie w procedurze pomoże pracownik Punktu.

 • Ogłoszenie wyników: 30 września – WYNIKI

Gorzów Wielkopolski

GORZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

 • Składanie propozycji projektów: 25 maja–30 czerwca
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: 30 czerwca–11 września
 • Ogłoszenie listy projektów: 14 września – MAPA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 21 września–2 października

  Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 13 lat. Gorzowianie wybierają jeden projekt spośród wszystkich znajdujących się na liście do głosowania. Istnieje możliwość wyboru projektu spoza rejonu zamieszkania.

  Pula budżetu na rok 2016 wynosi 2 mln zł. Zrealizowane zostaną projekty, które wygrają w swoim rejonie (jest ich osiem), później projekty z największą liczbą głosów (niezależnie od rejonu) do wyczerpania budżetu. Pod głosowanie poddanych zostało 104 zadań, które przeszły fazę weryfikacji. Łącznie wpłynęło ich 166 (z czego sześć powtórzyło się).

  Głosować można drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Drugą formą jest głosowanie osobiste w jednym z dziesięciu punktów na terenie całego miasta.

 • Ogłoszenie wyników: do 26 października – WYNIKI

Katowice

BUDŻET OBYWATELSKI KATOWICE

 • Składanie propozycji projektów: 30 marca–15 maja
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: 16 maja–25 sierpnia
 • Ogłoszenie listy zaakceptowanych projektów: 26 sierpnia – PROJEKTY
 • Konsultacje dzielnicowe: 2–16 września
 • Głosowanie: 18–21 września
  W głosowaniu do drugiej edycji katowickiego budżetu obywatelskiego mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie Katowic na pobyt stały lub czasowy. Mieszkańcy mają do dyspozycji po trzy głosy na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Mogą je wykorzystać wskazując jeden, dwa lub trzy projekty. Głosować można tylko raz – brak jest możliwości powtórnego głosowania, gdy za pierwszym razem wybrało się mniejszą liczbę zadań. Na liście lokalnej głosy oddać można jedynie na projekty jednostki pomocniczej odpowiedniej względem miejsca zameldowania.Pozytywną weryfikację przeszły 222 zadania lokalne i 20 ogólnomiejskich. Realizacji zostaną poddane projekty z najwyższą liczbą głosów, jednakże zadanie lokalne musi osiągnąć przynajmniej 45 głosów a ogólnomiejskie 135. Pula budżetu w roku 2016 została podwojona względem roku poprzedniego i wynosi 20 mln zł (17 mln zł na projekty lokalne i 3 mln zł na projekty ogólnomiejskie).

  Głosowanie odbywa się wyłącznie metodą tradycyjną, poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Głosować można w PUNKTACH rozmieszczonych w całym mieście, głównie w filiach biblioteki miejskiej i szkołach. Punkty zlokalizowane w filiach MBP, MDK, Muzeum Historii Katowic i MOSiR czynne będą 18 (piątek) i 21 (poniedziałek) września w godzinach od 8:00 do 19:00, a 19 i 20 (sobota i niedziela) września w godzinach od 9:00 do 17:00. Punkty w szkołach oraz Centrum na Mariackiej czynne będą 19 i 20 września w godzinach od 9:00 do 17:00. Na karcie należy samemu zapisać kody wybranych projektów, katalog znajduje się w każdym punkcie, jednak warto sprawdzić je już wcześniej w internecie.

 • Ogłoszenie wyników: 30 września – WYNIKI

Kielce

BUDŻET OBYWATELSKI KIELCE 2016

 • Składanie propozycji projektów: 13 kwietnia–5 maja
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: do 3 czerwca
 • Ogłoszenie listy zaakceptowanych projektów: 5 czerwca
 • Głosowanie: 8–21 czerwca
 • Mieszkańcy miasta powyżej 16 roku życia głosować mogą na dowolną liczbę zadań (z 96 zweryfikowanych wcześniej przez Urząd Miasta). Realizacji zostaną poddane zadania z największą liczbą głosów, do wyczerpania puli budżetu dla zadań małych (1 mln złotych) i dużych (4 mln złotych). Głosy oddawać można drogą internetową poprzez wypełnienie formularza, osobiście w lokalach UM Kielce przy ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6 oraz w Miejskim Urzędzie Pracy przy ul. Szymanowskiego 6 lub drogą pocztową przesyłając kartę do głosowania na adres Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce (decyduje data stempla pocztowego).
 • Ogłoszenie wyników: 3 lipca – WYNIKI

Kraków

BUDŻET OBYWATELSKI 2015

 • Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami: 16 lutego–31 marca
 • Składanie propozycji projektów: do 31 marca
 • Ocena formalno-prawna złożonych projektów: do 31 maja
 • Ogłoszenie wykazu projektów poddanych głosowaniu: do 12 czerwca – wykaz
 • Głosowanie: 20–28 czerwca
 • W głosowaniu mogą wziąć osoby mieszkające na terenie Krakowa, które w dniu oddania głosu ukończyły 16 lat. Mieszkańcy by oddać ważny głos muszą wybrać 6 projektów (3 ogólnomiejskie i 3 o charakterze lokalnym z dzielnicy odpowiadającej miejscu zamieszkania). Projektom w poszczególnych kategoriach przyznaje się od 3 do 1 punktu.
  Głosować można za pomocą internetowego formularza lub osobiście w punktach na terenie całego miasta. Pula budżetu wynosi 14 mln zł (10 mln na projekty ogólnomiejskie i 4 mln na lokalne, dzielnice same decydowały o przeznaczanych środkach). Do realizacji zostaną przeznaczone projekty o największej liczbie zdobytych punktów, do wyczerpania przeznaczonej sumy.
 • Zatwierdzenie listy projektów do realizacji: do 31 lipca

Lublin

OBYWATELSKI LUBLIN

 • Składanie propozycji projektów: 15 kwietnia–15 maja
 • Ocena formalna zgłoszonych propozycji, podanie listy zadań do głosowania: 15 maja–15 czerwca
 • Promocja projektów: czerwiec–wrzesień – LISTA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 1–10 października

  Podobnie jak w przypadku wielu innych miast w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Wybór polega na wskazaniu jednego projektu małego (do 0,5 mln zł) oraz jednego projektu dużego (do 1,5 mln zł).

  Mieszkańcy miasta mogą wybierać spośród 157 projektów, które wcześniej przeszły etap weryfikacji. Pula budżetu na rok 2016 wynosi 15 mln zł (8 mln zł na projekty małe i 7 mln zł na projekty duże). Realizacji poddane zostaną projekty z największą liczbą głosów, jednakże na terenie jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 3 zadania małe oraz 1 duże.

  Głosować można drogą elektroniczną bądź poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do jednego z punktów głosowania (biura obsługi mieszkańców, filie biblioteki miejskiej, siedziby rad dzielnic i niektóre placówki oświatowe i zdrowotne). Na terenie Lublina działać będzie również kilka mobilnych punktów, w których będzie można oddać głos na wybrane projekty. Ponadto istnieje możliwość wysłania wypełnionej karty pocztą na adres Urzędu Miasta Lublin (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin).

 • Ogłoszenie wyników: 5 listopada – WYNIKI

Łódź

BUDŻET OBYWATELSKI ŁÓDŹ

 • Składanie propozycji projektów: 13 kwietnia–27 maja
 • Weryfikacja zgłoszeń: czerwiec–sierpień
 • Głosowanie: 19-27 września
  Głosować w łódzkim budżecie obywatelskim mogą wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat i czują się w jakikolwiek sposób związane z Łodzią – nie trzeba być zameldowanym na terenie miasta. Maksymalnie można wybrać 10 projektów – 5 z listy zadań dzielnicowych i 5 z listy ogólnomiejskiej. W tej edycji budżetu można zagłosować na projekty lokalne innej dzielnicy niż wynika to z miejsca zamieszkania.Do budżetu zgłoszono łącznie 645 projektów opiewających na kwotę 315,5 mln zł. Weryfikację pozytywnie przeszło i pod głosowanie zostanie poddanych 531 zadań. Suma budżetu w roku 2016 wynosi 40 mln zł – 30 mln zł na projekty dzielnicowe i 10 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 25% puli danej dzielnicy.Głosowanie odbywa się metodą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, głos należy potwierdzić SMS-em. Osobiście będzie można zagłosować w 11 punktach do głosowania. Ponadto w filiach biblioteki miejskiej oraz specjalnym autobusie będzie możliwość zagłosowania przez internet. Ostatnią metodą jest głosowanie korespondencyjne. Wypełnione karty do głosowania należy przesłać na adres: Kancelaria Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90–926 Łódź.
 • Ogłoszenie wyników: do 19 października – WYNIKI

Olsztyn

OBO 2016

 • Składanie propozycji projektów: 22 maja–30 czerwca
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji, odwołania: do 31 lipca
 • Ogłoszenie listy projektów: 14 sierpnia | OGÓLNOMIEJSKIEOSIEDLOWE
 • Kampania promocyjna: 15 sierpnia–27 września
 • Głosowanie: 12–27 września
  Olsztyński magistrat w trzeciej edycji w roku 2016 na budżet obywatelski przeznaczy 3,5 mln zł. Limit budżetu na osiedle wynosi 111 tys. zł, na projekty ogólnomiejskie jest to 1 mln zł. W edycji budżetu na rok 2016 wziąć mogą osoby mieszkające na ternie Olsztyna, które w dni głosowania ukończyły 15 lat. Głosy oddawać można na jednej projekt ogólnomiejski oraz jeden osiedlowy. Łącznie pod głosowanie poddanych zostanie 28 zadań o skali miasta oraz 111 dotyczących osiedli. Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów, w przypadku, gdy w puli ogólnomiejskiej pozostaną fundusze trafią przeznaczone zostaną one na projekty osiedlowe.Głosy oddawać można drogą internetową na stronie obo.olsztyn.eu lub tradycyjnie. Karty do urn wrzucać można w ratuszu (Biuro Obsługi Klienta), Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym “Aquasfera”, Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich, Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Kinie Helios, Punkcie Obsługi Mieszkańca w Galerii Warmińskiej, Muzeum Nowoczesności Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, Planetarium oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie również zostaną udostępnione komputery do głosowania internetowego.
 • Ogłoszenie wyników: 5 października – WYNIKI

Opole

BUDŻET OBYWATELSKI OPOLA 2016

 • Zgłaszanie projektów: 25 maja–26 czerwca
 • Weryfikacja zgłoszeń: 29 czerwca–28 sierpnia
 • Składanie odwołań, wyjaśnienia i uzupełnienie braków w zgłoszeniach: 4–11 września
 • Prezentacja projektów: 28 września (Sala Musioła, godz. 16) – LISTA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 30 września–9 października

  Wziąć udział w głosowaniu mogą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Opola, które ukończyły 16 lat. Zagłosować można wyłącznie jednokrotnie, na maksymalnie sześć projektów (po trzy projekty małe i duże).

  Na kartach do głosowania znajduje się 141 projektów – 54 małych (koszt poniżej 50 tys. zł) i 87 dużych (koszt powyżej 50 tys. zł). Łączny koszt zgłoszonych zadań opiewa na ponad 6,5 mln zł, a w puli budżetu znajduje się jedynie 2,5 mln zł.

  Głosować można drogą elektroniczną poprzez formularz bądź osobiście w jednym z 46 punktów – znajdujących się na terenie całego miasta obiektach oświatowych, kulturalnych czy administracyjnych.

 • Ogłoszenie wyników: 5 listopada – WYNIKI

Poznań

PBO2016 SPOTKANIA ZESPOŁU DS. PBO

Mieszkańcy miasta do rozdysponowania mają 15 mln złotych – 5 mln więcej niż w roku poprzednim. Na projekty ogólnomiejskie zostanie przeznaczone 5 mln zł, pozostała pula to projekty dzielnicowe (2 mln na każdą). W tej edycji budżetu głosować może każdy, kto czuje się poznaniakiem. Zniesiono również zespół opiniujący.

 • Zgłaszanie projektów: 5 maja–17 czerwca
 • Debaty i spotkania informacyjne: maj i czerwiec – LISTA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 1–12 października

  Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli 16 lat oraz studenci poznańskich uczelni wyższych. Na karcie do głosowania można zaznaczyć maksymalnie 6 projektów – niezależnie czy są to projekty ogólnomiejskie (maksymalny koszt to 2 mln zł) czy dzielnicowe (maksymalna wartość zadania to 0,5 mln zł).

  Do Poznańskiego BO na rok 2016 zgłoszono 168 projekty – 62 ogólnomiejskich i 106 dzielnicowych. Do dyspozycji mieszkańców jest 15 mln zł – 5 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 10 mln zł na zadania dzielnicowe, w podziale po 2 mln na dzielnicę. Wszystkie poddane pod głosowanie projekty mają szacunkową wartość 88,8 mln zł.

  Głosować można drogą elektroniczną bądź osobiście w 8 punktach informacyjnych poznańskiego Urzędu Miasta lub na na ul. Półwiejskiej (przy Starym Marychu oraz przy Starym Browarze) i przy fontannie na Placu Wolności. Ponadto w soboty 3 i 10 października punkty do głosowania pojawią się na głównych placach z każdej dzielnic tj. Rynku Jeżyckim, Rynku Łazarskim, Rynku Wildeckim, ryneczku na os. Jagiellońskim oraz przed pawilonem handlowym na os. Kosmonautów. W niedziele 4 i 11 października w najpopularniejszych terenach rekreacyjnych będzie można spotkać mobilny, rowerowy punkt konsultacyjny.

 • Ogłoszenie wyników: 19 listopada – WYNIKI

Rzeszów

RZESZOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA ROK 2016

 • Składanie propozycji projektów: 1–30 kwietnia
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: 1–31 maja
 • Ogłoszenie listy zaakceptowanych projektów: do 10 czerwca – lista
 • Głosowanie: 11–30 czerwca

  W głosowaniu mogą brać osoby zameldowane na terenie Rzeszowa, w chwili oddania głosu będące powyżej 16 roku życia. Każda osoba może wybrać jedno zadanie w trzech kategoriach: infrastruktura miejska, infrastruktura osiedlowa oraz działania o charakterze prospołecznym kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

  Realizacji zostaną poddane propozycje, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach, do wyczerpania puli budżetu, który wynosi odpowiednio dla kategorii I, II i III: 4,5 mln zł, 2,5 mln zł i 0,5 mln zł (łącznie 7,5 mln zł). Ponadto istnieje ograniczenie wykonania na terenie osiedla tylko jednej inwestycji z kategorii II.

  Głosy oddawać można drogą internetową poprzez wypełnienie formularza, osobiście w lokalach:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1;
  • Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65;
  • Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44;
  • Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Real, al. Witosa 21;
  • siedzibach Rad Osiedli, w godzinach pełnienia dyżurów,

drogą elektroniczną wysyłając na adres rbo[at]erzeszow.pl zeskanowaną wypełnioną kartę do głosowania lub wysyłając kartę listem na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z dopiskiem „Rzeszowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE” (za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego).

 • Ogłoszenie wyników: do 30 lipca – WYNIKI

Szczecin

SBO 2016

 • Składanie propozycji projektów: 1 czerwca–15 lipca
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: do 31 lipca
 • Przygotowanie wstępnej listy: 3–17 sierpnia
 • Spotkania z autorami projektów, naniesienie zmian i uzupełnienie braków: 18 sierpnia–11 września
 • Przygotowanie ostatecznej listy: do 14 września – LISTA PROJEKTÓW
 • Głosowanie: 1–21 października

  W głosowaniu do trzeciej edycji Szczecińskiego BO mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat i są zameldowane na terenie miasta, nie są zameldowane ale zamieszkują w Szczecinie, studiują lub uczęszczają do szkół na terenie Szczecina. Wybór projektów polega na wskazaniu maksymalnie trzech projektów, niezależnie od dzielnicy.

  Lista zgłoszonych projektów zawiera 170 pozycji, podzielonych na cztery dzielnice. Każda z nich uzyskała 25% ogólnej puli 6 mln zł. Maksymalna wartość zadania została określona na kwotę 1,35 mln zł.

  Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej i papierowej (karta do głosowania). Osoby zameldowane w Szczecinie mogą wybrać formę oddania głosu. Natomiast mieszkańcy nieposiadający szczecińskiego meldunku mogą oddać głos w formie papierowej, który będzie poprzedzona weryfikacją dokumentów. Na terenie miasta zorganizowano 6 stacjonarnych punktów do głosowania.

 • Ogłoszenie wyników: 3 listopada – WYNIKI

Toruń

BUDŻET PARTYCYPACYJNY TORUNIA NA ROK 2016

 • Składanie propozycji projektów: 9–31 marca
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: kwiecień–maj
 • Ogłoszenie listy projektów zaakceptowanych do głosowania: 5 czerwcalista
 • Głosowanie: 20–29 czerwca

  W edycji budżetu na rok 2016 wziąć mogą osoby mieszkające na ternie Torunia, które w dni głosowania ukończyły 16 lat. Zagłosować można na 6 projektów (3 ogólnomiejskie i 3 lokalne) spośród 119 pozytywnie zweryfikowanych przez urząd. Pula budżetu wynosi 6,6 mln zł (4,62 mln zł przeznaczone jest na zadania lokalne, 1,98 mln zł na zadania ogólnomiejskie). Wszystkie propozycje mają wartość 20,3 mln zł. Realizacji zostaną poddane propozycje, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych okręgach, do wyczerpania puli budżetu.

  Głosy oddawać można drogą internetową poprzez wypełnienie formularza, osobiście w 8 punktach na terenie całego miasta lub drogą pocztową przesyłając kartę do głosowania na adres Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 • Ogłoszenie wyników: 24 lipca – WYNIKI

Warszawa

BUDŻET PARTYCYPACYJNY WARSZAWA 2016

 • Dyskusja o złożonych projektach [internetowa]: do 22 marca
 • Preselekcja [przez urząd]: 23 marca–1 kwietnia
 • Weryfikacja szczegółowa: do 22 maja
 • Spotkania promocyjne projektów: 3–15 czerwca
 • Głosowanie: 16–26 czerwca [lista projektów]

  W głosowaniu mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Warszawy bez względu na wiek. Głosować można jedynie w wybranej dzielnicy lub obszarze (jeśli dzielnica jest na takie podzielona). Można wybrać projekty zawierające się w budżecie przeznaczonym na dany teren, o ile w głosowaniu internetowym system sam nas powiadomi o możliwym przekroczeniu, o tyle w głosowaniu drogą tradycyjną trzeba obliczyć sumę projektów, w przypadku przekroczenia dozwolonej sumy głos zostanie uznany za nieważny.

  Głosować można drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie budżetu (wymagane potwierdzenie poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail), osobiście w urzędach dzielnic (w kilku z nich uruchomione zostały dodatkowe punkty), ponadto karty do głosowania można przesłać na adres urzędów dzielnic (liczy się data wpłynięcia, a nie stempla pocztowego).

  Proces weryfikacji pozytywnie przeszły 1464 projekty. Łączna pula budżetu obywatelskiego wynosi 51 mln zł i jest zróżnicowana między dzielnicami – od 0,6 mln zł w Wesołej do 6,2 mln w Śródmieściu.

 • Ogłoszenie wyników: 8 lipca – WYNIKI

Wrocław

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

 • Składanie propozycji projektów: do 9 marca
 • Ocena formalno-prawna złożonych projektów: do 15 maja
 • Złożenie poprawionych projektów: do 13 lipca
 • Przedstawienie pozytywnie zweryfikowanych projektów Prezydentowi: do 26 sierpnia
 • Konsultacje społeczne: wrzesień–październik
 • Głosowanie: 28 września–12 października

  W edycji budżetu na rok 2016 zagłosować mogą pełnoletnie osoby mieszkające na terenie Wrocławia – nie ma wymogu posiadania meldunku. Pula budżetu wynosi 20 mln zł i podzielona jest na trzy progi projektów: małych (do 150 tys. zł), średnich (do 500 tys. zł) oraz dużych (do 2 mln zł). Kategoriom tym przyznano odpowiednio 8, 7,5 oraz 4,8 mln zł.

  Wrocławianie oddać mogą głosy na trzy projekty – jednakże tylko jeden w każdej z kategorii kwotowych. Do wyboru jest łącznie 545 zadań. Zrealizowane zostaną te z największą liczbą głosów, jednak nie może być ona mniejsza niż 100.

  Głosować można drogą elektroniczną lub osobiście w Centrach Obsługi Mieszkańca: al. M Kromera 44, pl. Nowy Targ 1-8, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, ul. G. Zapolskiej 4.

 • Ogłoszenie wyników: 20 października – WYNIKI

Zielona Góra

Budżet Obywatelski 2016 Miasta Zielona Góra

 • Składanie propozycji projektów: 20 października – 20 listopada 2015 – WNIOSEK
 • Weryfikacja zgłoszonych propozycji: 21 listopada – 31 grudnia 2015
 • Głosowanie: 11 stycznia – 5 lutego 2016

  W budżecie obywatelskim mogą głosować osoby zameldowane na terenie miasta, które ukończyły 18 lat. Głosujący mogą wybrać maksymalnie cztery projekty – po jednym spośród każdej z kategorii: dużych zadań infrastrukturalnych i oświatowych (powyżej 150 tys. zł) i małych zadań infrastrukturalnych i oświatowych (do 150 tys. zł).

  Pula budżetu na rok 2016 wynosi 6 mln zł.

  Głosować będzie można drogą elektroniczną bądź osobiście w wyznaczonych punktach.

 • Ogłoszenie wyników: 1 marca 2016 – WYNIKI