AKTUALNOŚCI

Droższe parkowanie tylko w największych miastach

W centrach największych miast zapłacimy więcej za parkowanie – Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Parking na Placu Konstytucji w Warszawie | fot. Kamil Suchożebski

Projekt noweli wprowadza zmiany do ustawy o drogach publicznych, w której pojawia się nowa kategoria obszaru, w którym można pobierać opłaty – strefa płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej.

W takim obszarze opłaty dla pojazdów samochodowych będą mogły być pobierane przez całą dobę, również w weekendy. Wysokość opłat będzie mogła wynosić maksymalnie trzykrotność stawki w „normalnej” strefie parkowania tj. do 9 złotych za pierwszą godzinę. Stawki opłat za parkowanie nie były zmieniane od 14 lat.

Obszar zabudowy śródmiejskiej został zdefiniowany jako obszar funkcjonalnego śródmieścia, który stanowi faktyczne lub przewidziane w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 200 000 mieszkańców. Zapis ten (bez określania wielkości miasta) zawarty jest już w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rezultacie z propozycji nowych przepisów będą mogły skorzystać samorządy 16 polskich miast – Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic, Białegostoku, Gdyni, Częstochowy, Radomia, Sosnowca i Torunia.

Ustawodawca wskazuje, iż w centrach największych miast ważne jest wygospodarowanie większej ilości miejsca dla ruchu pieszego i rowerowego. Ma być to również narzędzie do zwiększenia rotacji wykorzystania miejsc  parkingowych, ograniczenia ruchu kołowego, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza a także promocji transportu publicznego.

Projekt nowelizacji został poddany konsultacjom społecznym, które trwają do 5 kwietnia. Władze największych miast od dłuższego czasu zabiegają nie tylko o uwolnienie stawek opłat ale także o wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, klasyfikację pojazdów wg norm spalin, ograniczanie prędkości podczas występującego smogu czy opłaty za wjazd do centrum.