AKTUALNOŚCI

Kolejna specustawa w dziedzinie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa

“Rezygnujemy ze specustaw” – mówił Tomasz Żuchowski, wiceminister Infrastruktury i Budownictw, w 2016 roku. Jak się okazuje – zapewnienie to może nie działać w kwestii mieszkalnictwa. Wszystko przez poselski projekt tzw. specustawy o wspieraniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji towarzyszących.

Logo programu Mieszkanie+ | mib.gov.pl

Obecnie otoczenie prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego to zgodnie z publikacjami MiB ponad 70 ustaw z kilku dziedzin oraz dodatkowe specustawy w kilku sektorach. Jednym z głównych założeń prac nad zmianami prawnymi w temacie zagospodarowania przestrzennego miało być właśnie ograniczenie ilości dokumentów. W uzasadnieniu do przystąpienia prac nad kodeksem czytamy “Liczba aktów prawnych dotyczących problematyki planowania przestrzennego  (…) jest nadmiernie duża, a ich monitorowanie i aktualizacja jest skomplikowana”. Jak się okazuje – nieaktualna stać się może wypowiedź wiceministra o tym, że wszystkie inwestycje publiczne będą realizowane na podstawie kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowują właśnie projekt specustawy dotyczącej sfery mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego. Według niektórych źródeł projekt wiąże się z niechęcią twórców programu Mieszkanie + do czasochłonnej procedury zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o część inwestycji, która ma być realizowana na komercyjnych zasadach i przy udziale BGK Nieruchomości (spółki-córki Banku Gospodarstwa Krajowego). Nowe inwestycje mieszkaniowe mogłyby być realizowane także na terenach m.in. kolejowych i poprzemysłowych, co wiązałoby się z ryzykiem wydłużenia czasu ich realizacji. Dlatego też według wstępnych założeń to wojewodowie, za pomocą decyzji administracyjnych, mają dokonywać przekwalifikowania terenu. Projekt decyzji ma trafiać do rad gmin, które mają go przyjmować lub odrzucać.

Już dziś wiadomo jednak, że zapowiedzi dotyczące szczegółów poselskiego projektu budzą duże kontrowersje i powodować mogą wiele konfliktów przestrzennych. Projekt nie znajduje się jeszcze na stronach sejmu. O jego szczegółach będziemy informować.

Warto wiedzieć
“Mieszkanie Plus” to rządowy program m.in. budowy dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Budynki miałyby powstać na gruntach należących do skarbu państwa, spółek państwowych, a także samorządów. Już około 30 samorządów podpisało listy intencyjne dotyczące programu Mieszkanie+ na ich terenach.