Opłata reklamowa będzie dochodem gminy

Posłowie podczas piątkowego posiedzenia przyjęli nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która doprecyzowuje, że wpływy z opłaty reklamowej od umieszczanych tablic lub urządzeń reklamowych stanowią dochód gmin.

Możliwość uchwalania takiej opłaty przez rady gmin wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa, która weszła w życie 11 września 2015 r. Opłatę należy traktować jako jedną z systemu podatkowych opłat lokalnych będących jednym ze źródłem dochodu gmin. W ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu nie doprecyzowano jednak czyim dochodem mają być wpływy z opłaty reklamowej. Zmiana przyjęta w piątek ma zapobiec przed błędnymi interpretacjami zapisów. Projekt przygotowali posłowie PO. Nowelizacja będzie teraz rozpatrywana w Senacie. Zgodnie z projektem zmiana wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.

fot. Krzysztof Białoskórski

fot. Krzysztof Białoskórski