Parlament zakończył prace nad ustawą ws. obrotu ziemią

Senat na wczorajszym posiedzeniu przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – z poprawkami.

Dyskusja nad projektem trwała całą środę. Ostatecznie ustawę przyjęto stosunkiem głosów: 58 głosów za, 29 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Senatorowie wnieśli do projektu ustawy ponad pięćdziesiąt poprawek, siedem z nich zaakceptował już Sejm. Senatorowie nie zdecydowali się na wyłączenie spod działania ustawy nieruchomości będących zabytkami oraz na wyłączenie kościołów i związków wyznaniowych z podmiotów, które mogą zakupić nieruchomości. Senatorowie zdecydowali się na wyłączenie nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Wprowadzono ograniczenia w nabyciu nieruchomości dla osób dysponujących udziałami lub akcjami w spółkach dominujących nad spółką będącą właścicielem nieruchomości rolnych. Zdecydowano o dopuszczeniu do przetargów młodych rolników, którzy uzyskali pomoc ze środków unijnych, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. 

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Aktualizacja (27.04): W dniu wczorajszym Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę.