AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy przed Kodeksem Urbanistyczno – Budowlanym

Ze względu na przewidywany długi okres pomiędzy publikacją Kodeksu urbanistyczno – budowlanego, a jego wejściem w życie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowuje projekt noweli ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski zaznaczył, iż wprowadzenie niektórych rozwiązań Kodeksu może wynosić nawet kilka lat, a wymagające regulacji zagadnienia związane z ładem przestrzennym nie dotyczą tylko procesu inwestycyjnego.

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane

Pan Paweł Orłowski podkreślił, iż prace Komisji Kodyfikacyjnej, które mają potrwać do stycznia 2015 roku są w stanie zapewnić kompleksowe podejście do procesu inwestycyjnego, łącząc aspekty prawa budowlanego z planowaniem przestrzennym. Wskazano na konieczność sporządzania oceny skutków regulacji dla projektowanych przepisów.

Poruszony został także temat powiązań pomiędzy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami o warunkach zabudowy. “Dzisiaj studium nie jest aktem prawa miejscowego. W wypadku braku planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna ze studium. To jest paradoks. Chcemy to zmienić” – stwierdził Paweł Orłowski

Podkreślono wagę partycypacji społecznej w procesie planistycznym. “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, ustalane na podstawie takiego studium, muszą być powiązane z realiami społecznymi i gospodarczymi oraz tworzone w dialogu z obywatelami” – dodał wiceminister.

Link do całego artykułu.

Źródło: budownictwo.wnp.pl