AKTUALNOŚCI

Józefów z uchwałą krajobrazową

Pod koniec września samorząd miasta Józefów przyjął uchwałę o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli tzw. uchwałę krajobrazową. Jeżeli nie zostanie unieważniona przez wojewodę mazowieckiego, wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu.

Prace nad dokumentem rozpoczęły się już w 2015 roku, kiedy Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie prac nad dokumentem określającym zasady miejskiej estetyki. W połowie 2018 roku projekt uchwały krajobrazowej został przedstawiony mieszkańcom i odbyła się publiczna dyskusja na jego temat. W ostatnich tygodniach, 30 września, rada miejska przyjęła gotowy projekt. Ostateczne słowo w tej kwestii należy teraz do wojewody.

Długa tradycja estetyczna

Józefów jest jedną z wielu miejscowości letniskowo-uzdrowiskowych położonych w Paśmie Otwockim. Jest to układ koncentrujący się wokół zbudowanej w 1877 r. linii kolejowej z Warszawy do Lublina. Dzięki dobremu połączeniu ze stolicą i wyjątkowym warunkom środowiskowym Józefów jest jedną z najbardziej popularnych wypoczynkowych destynacji dla mieszkańców Warszawy już od końca XIX wieku. Miasto słynie również z tego, że to m.in. ukształtował się w nim architektoniczny styl nadświdrzański, tzw. “Świdermajer”. Estetyka przestrzeni publicznych jest więc tematem palącym i dostrzeganym przez mieszkańców. Potwierdzają to również badania – 93% ankietowanych mieszkańców Józefowa (ankieta z roku 2018, za: jozefow.pl).

Główne założenia

Miasto podzielono na 5 stref, w których obowiązywać będą różne zasady i warunki  dotyczące sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zdecydowaną przewagę przestrzenną mają strefy III i IV. Obejmują one strefę osadniczą na terenach leśnych oraz strefę osadniczą miasta wraz z pozostałymi drogami. Jednak uchwała pozostaje najbardziej szczegółowa w kwestii strefy V, która to obejmuje główne drogi i osie komunikacji Józefowa.

Mapa podziału Józefowa na strefy

Mapa podziału Józefowa na strefy. Na szaro zaznaczona strefa V, na ciemnobrązowo IV, jasnobrązowo III. | Źródło: jozefow.bip.eur.pl

Właściciele nośników reklam, które istnieją w dniu wejścia w życie uchwały, dostaną rok na dostosowanie się do reguł wymienionych w uchwale. Zwolnieni z tego obowiązku zostaną natomiast właściciele już istniejących ogrodzeń.

Opłaty w oddzielnej uchwale

Oddzielnie procedowana będzie kwestia opłat za umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej. Radni zajmą się uchwałą o opłatach dopiero po upewnieniu się, że wcześniejsza uchwała krajobrazowa nie zostanie uchylona przez wojewodę. Odbyła się już dyskusja na ten temat. Zaakceptowano wtedy maksymalne opłaty za ogłoszenia i reklamy, jednak wstrzymano się od przyjęcia dokumentu. Dodatkowym powodem, dlaczego kwestia opłat nie jest częścią uchwały krajobrazowej jest bardzo długi proces jej przyjmowania. Przewodniczący komisji przekonuje, że trwa to niemal tak długo, jak ustanowienie MPZP. Zdecydowano się więc na oddzielny dokument, aby opłaty ustalać elastyczniej.

Dokument to nie wszystko

Z powodu uchwały, miasto czeka inwentaryzacja reklam i ogłoszeń. Na to władze mają jeszcze rok. Nie ukrywają jednak, że jest to proces bardzo trudny. Musi być przeprowadzony za pomocą specjalistycznych urządzeń potrafiących ustalić lokalizację nośników reklamowych (geolokalizacja), aby przypisać je do odpowiednich stref.

Z uchwałą można zapoznać się tutaj.