Budowa domu bez pozwolenia i inne zmiany przepisów w 2015 roku

Od 2015 roku będzie można zbudować dom jednorodzinny lub dokonać przebudowy już istniejącego bez występowania o pozwolenie na budowę. Po zmianie przepisów wystarczy jedynie zgłoszenie. Czy te zmiany wyjdą na dobre?

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlane

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę wynosi obecnie nawet 3 miesiące, co zresztą pokazuje przytaczany przez nas ranking miast. Oczekiwana nowelizacja Prawa budowlanego ma uprościć i zarazem przyspieszyć cały proces budowlany. Nowelizacja ustawy proponuje termin 30 dni w którym starosta będzie mógł wnieść zastrzeżenia do zgłoszenia budowy. Po upływie tego czasu można rozpoczynać budowę.

W nowej ustawie wystarczy tylko zgłoszenie budowy o takowym obiekcie wraz z projektem budowlanym. Chodzi przede wszystkim o ograniczanie zabudowy działki sąsiada i negatywny wpływ na środowisko. Oprócz skrócenia czasu oczekiwania na pozwolenie ograniczona zostanie biurokracja. Wrośnie również znaczenie sąsiedztwa z interesem sąsiada.

Projekt będzie musiał być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Ponadto zniesiony zostanie obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i  telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy).