AKTUALNOŚCI

Prezydent poparł zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 19 października, uchwaloną w dniu 25 września 2015 r. przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

prawo

Ustawa ma na celu rozstrzygniecie, który organ pełni rolę wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wobec należności i opłat z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Na podstawie obowiązujących przepisów w kilku województwach uznano, że wierzycielem jest marszałek województwa, a w innych, że wierzycielami są starostowie. Ustawa expressis verbis wskazuje na marszałka województwa, jako na wierzyciela.

Przypominamy, że tego samego dnia podpisana została nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

źródło: prezydent.pl