AKTUALNOŚCI

Głosowanie w sprawie deregulacji zawodów architekta i urbanisty

W zeszłym tygodniu posłowie pięciu największych partii debatowali nad projektem drugiej transzy deregulacji. W transzy tej znajdują się m.in. zawody architekta i urbanisty. W piątek głosowanie nad projektem ustawy.

Aktualizacja (21.03.14 09:45): Rozpatrzenie punktu (sprawozdanie komisji, trzecie czytanie oraz głosowanie) przeniesione zostało na kolejne posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dniach 2-4 kwietnia 2014.

W czasie debaty, przedstawicielka klubu PO Brygida Kolenda-Łabuś zadeklarowała, że jej klub popiera projekt i złożyła poprawki m.in. w celu szerszego otwarcia zawodu urbanisty. Grzegorz Schreiber z PiS wyraził obawę, czy w przypadku architektów i inżynierów budowlanych rozwiązania projektu nie są zbyt ryzykowne. Zwrócił także uwagę, że dereglamentacja zawodu urbanisty nie powinna znaleźć się w tym projekcie. „Dokonujemy całkowitej jego likwidacji. Może to skutkować chaosem w planowaniu przestrzennym” – stwierdził poseł. Ryszard Zbrzyzny z SLD podobnie jak przedstawiciel PiS mówił o poważnych wątpliwościach konstytucjonalistów do zapisów projektu dot. zawodu urbanisty. Jerzy Borkowski (Twój Ruch) mówił, że jego klub opowiada się za jak największym otwarciem dostępu do zawodów, jednak ocenił sam projekt negatywnie, zaś Józef Racki zapowiedział, że klub PSL wyrazi swoje stanowisko ws. tego projektu w głosowaniach.

Szef i sprawozdawca komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji, Adam Szejnfeld z PO przekonywał, że druga transza deregulacji nie zlikwiduje zawodu urbanisty, lecz korporację urbanistów. „Zachowujemy cały katalog wymogów prawnych, w tym dotyczących wykształcenia, które muszą posiadać osoby chcące wykonywać zawód urbanisty” – powiedział. Stwierdził także, że traktowanie zawodu urbanisty jako zawodu zaufania publicznego jest „nonsensem” oraz „nadinterpretacją konstytucji”. W związku ze zgłoszeniem szeregu poprawek, projekt drugiej transzy deregulacji zawodów ponownie trafił do sejmowej komisja nadzwyczajna ds. związanych z ograniczaniem biurokracji.

W piątek, w ramach 64. posiedzenia sejmu posłowie zadecydują czy przyjmą II transzę deregulacyjną. Według przybliżonego czasu rozpatrywania punktów porządku dziennego odbędzie się to w godzinach przedpołudniowych.

Druga transza deregulacji ma dotyczyć takich profesji, jak m.in. architekci, urbaniści, inżynierowie budowlani, doradcy podatkowi, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, aktuariusze, biegli rewidenci, rzeczoznawcy samochodowi, nurkowie, zawody związane z żeglugą morską i śródlądową.