Propozycje zmian w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się wczoraj seminarium pt. “Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – potrzeby zmian”, podczas którego minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział przygotowanie propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

fot. Neutron / Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

fot. Neutron | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

W trakcie wystąpienia minister negatywnie ocenił system planowania przestrzenne w Polsce od roku 1994, w szczególności “dziką zabudowę” i wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

Ostatnie 10-15 lat to dzika zabudowa powstająca nie tylko na obszarach wiejskich, ale też na terenie miast, ponieważ niewydolność aparatu planistycznego oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast korzysta z tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, co jest z punktu widzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego jest niewłaściwe.

Minister Jurgiel poinformował, że przy ścisłej współpracy z MIB, przygotowywane są propozycje zmian do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracuje przy zapisach dotyczących planowania na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Chcemy przygotować propozycje zmian do nowo tworzonej ustawy tak, aby planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich (…) nie stanowiło bariery w rozwoju tych miejscowości, a jednocześnie (…) by nasze miasta i wsie chroniły krajobrazy i widoki, z czym nie jest teraz najlepiej

Minister wspomniał o uproszczonych planach zagospodarowania przestrzennego, które mogą zacząć obowiązywać w najbliższym czasie. Uproszczone plany miejscowe mają pozwolić na zwiększenie liczby inwestycji na terenach wiejskich:

Trzeba znaleźć sposób na to, by na tym etapie wprowadzić uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego. Eksperci opracowują opinię, czy jest możliwe przekształcenie studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w uproszczone plany miejscowe. Byłaby to najlepsza metoda aby uwolnić część gruntów między innymi do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Według prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna, należy zmniejszyć ilość dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji oraz rozważyć przełożenie odpowiedzialności za planowanie przestrzenne z gmin na powiaty.

W seminarium wziął również udział wiceminister infrastruktury Tomasz Żuchowski.