AKTUALNOŚCI

Ustawa krajobrazowa dostała zęby

W czwartek Senat głosował nad przyjęciem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Senatorowie przyjęli akt prawny i wprowadzili do niego 31 poprawek. Za ustawą głosowało 53 osoby, przy 26 przeciw i 3 wstrzymujących się.

Senat zaczął pracę nad ustawą krajobrazową 23 marca 2015, po tym jak przyjął ją Sejm. W opinii publicznej głównie został poruszony temat wysokości kary za nielegalne reklamy. Posłowie proponowali maksymalnie karę w wysokości 5 tysięcy złotych. Była ona rażąco niska, szczególnie w przypadku, gdy zyski z nośników w określonych lokalizacjach czerpie się zyski o pięcio- czy sześciocyfrowych kwotach. Sprawę nagłośniły pod hasłem „Wstawmy zęby ustawie krajobrazowej!” organizacje i stowarzyszenia walczące z chaosem reklamowym w naszej przestrzeni, zorganizowano również akcję wysyłania listów do senatorów. Za wyższymi karami opowiedzieli się również m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Jaśkowiak, prezydenci Warszawy i Poznania.

Senatorowie tę kwestię głosowali w 33. poprawce. Mówi ona o tym, że karę ponosi podmiot odpowiedzialny za umieszczenie reklamy. Jeśli nie jest możliwe ustalenie przedsiębiorstwa to ukarany zostanie właściciel terenu, na którym zlokalizowany jest nośnik. Jest to odpowiedź na częste zlecanie umieszczania reklam przez „firmy krzaki”, których danych nie sposób jest ustalić. Kara za nielegalne reklamy wynosić ma 40-krotność stawki opłaty reklamowej uchwalanej przez gminę. By wymóc szybsze działania opłaty naliczane będą od chwili wszczęcia postępowania. Kary wymierzane będą w drodze decyzji przez wójta (burmistrza lub prezydenta) i stanowić będą dochód gminy. Poprawka została przyjęta 57 głosami (przeciw 21, wstrzymało się: 3 nie głosowało: 19).

Przyjęto również ustalenia co do reklam emitujących światło, maksymalną luminację określi w drodze rozporządzenia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Na wyświetlaczach informacje zmieniać będą się mogły nie rzadziej niż 10 sekund, zabronione zostanie emitowanie ruchomych obrazów.

Początkowo pod głosowanie poddano propozycję odrzucenia ustawy, wniosek klubu PiS nie zdobył jednak większości głosów. Senatorowie odrzucili również 25. poprawkę, która wyłączała plakaty i materiały agitacji wyborczej spod pojęcia reklamy.

Po wprowadzonych zmianach ustawą krajobrazową ponownie zajmie się Sejm. Miejmy nadzieję, że niższa izba parlamentu zaakceptuje wprowadzone zmiany.