Kodeks urbanistyczno-budowlany coraz bliżej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje zakończyć prace nad nowym prawem jakim ma być Kodeks urbanistyczno-budowlany. MIR chce przekazać ustawę do Sejmu jeszcze przed końcem kadencji parlamentu. Wg harmonogramu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prace nad nim powinny się zakończyć na początku 2015 r.

kkpbW połowie kwietnia Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła podstawową wersję Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Trafił on do resortu infrastruktury i do dalszych konsultacji. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski zapowiedział przygotowanie PAP przygotowanie projektów niezbędnych rozporządzeń oraz pełnej oceny skutków regulacji, jeżeli harmonogram prac komisji zostanie dotrzymany.

Kodeks ma regulować cały proces inwestycyjno-budowlany i zmienić zasady obecnego lokalnego planowania przestrzennego (projekt wersji podstawowej opisywaliśmy u nas). Uproszczony ma być proces budowlany. I tak chcąc zbudować dom jednorodzinny wystarczy tylko zgłoszenie gminie o takim zamierzeniu. Ta będzie miała miesiąc na rozpatrzenie zgodności z prawem.

Podniesiona zostanie ranga studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium będzie dzieliło teren każdej gminy na trzy obszary: zabudowany, przeznaczony pod nową zabudowę i o ograniczonej zabudowie. Komisja kodyfikacyjna proponuje, by gminy obowiązkowo wyposażały tereny przeznaczane m.in. pod budownictwo mieszkaniowe w niezbędną infrastrukturę techniczną (też te tereny na których uchwali plan miejscowy).

Zlikwidowane zostaną tzw. “WZ-ki”, by w ich miejsce wprowadzić  urbanistyczny plan realizacyjny, na którego podstawie gminy będą mogły współpracować z inwestorem nad zagospodarowaniem nowych terenów. Gminy nie będą musiały uchwalać MPZP na terenach już zurbanizowanych, gdyż nowe budynki będą musiały nawiązywać do istniejących. Zgodnie z podstawową wersją projektu obowiązek sporządzania planów miejscowych miałyby gminy na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę (obecnie obowiązek sporządzenia planu dotyczy np. terenów uzdrowisk).

Kodeks zmieniałby kilka obecnie  obowiązujących ustaw i konieczne będą przepisy przejściowe. Zdaniem komisji kodyfikacyjnej regulacje z tzw. specustaw, konieczne dla wykonania inwestycji publicznych, powinny być przeniesione do kodeksu budowlanego.

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego powołał premier Donald Tusk pod koniec 2012 r. Działa przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Liczy 17 przedstawicieli nauki, prawa i środowiska budowlanego.

 Źródło: samorzad.pap.pl