Gdańsk: Nowe studium w 2017 roku

Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski poinformował w środę na konferencji prasowej o harmonogramie prac nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska”. Podkreślił znaczenie partycypacji społecznej, która będzie towarzyszyć pracom urbanistów.

Obowiązujące Studium zostało uchwalone w 2007 r. Zmiany w przestrzeni Gdańska jak budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej czy zmiany granic miasta w ostatnich ośmiu latach skutkują koniecznością opracowania nowego dokumentu. Prace nad sporządzeniem nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska” rozpocząć mają się w sierpniu. Wtedy też podjęta zostać ma uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia studium.

Studium Gdansk

fot. Materiały prasowe

Wcześniej przeprowadzona ma być kampania informacyjna, która ma zachęcić gdańszczan do współudziału w kształtowaniu dokumentu. Biuro Rozwoju Gdańska zaplanowało cykl spotkań i konferencji otwartych dla wszystkich mieszkańców. Planowana jest konferencja panelowa „Gdańsk w nowej perspektywie”, seminarium „25-lecie urbanistyki samorządowej w Gdańsku” i raport Biura Rozwoju Gdańska na temat dotychczasowej partycypacji społecznej. W ramach Strategii 2030 Plus odbywać mają się warsztaty:

2015-03-09, „KULTURA i CZAS WOLNY”, Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, Sala Podwieszana, godz. 17:30-19:30
2015-03-10, „ZDROWIE PUBLICZNE i SPORT”, ECS, pl. Solidarności 1, Sala Wystaw Czasowych, godz. 17:30-19:30
2015-03-11, „PRZESTRZEŃ PUBLICZNA”, ECS, pl. Solidarności 1, Sala Wystaw Czasowych, godz. 17:30-19:30
2015-03-12, „INTEGRACJA SPOŁECZNA i AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA”, ECS, pl. Solidarności 1, Sala Wystaw Czasowych, godz. 17:30-19:30
2015-03-17, „INFRASTRUKTURA”, ECS, pl. Solidarności 1, Sala Wystaw Czasowych, godz. 17:30-19:30
2015-03-18, „MOBILNOŚĆ i TRANSPORT”, ECS, pl. Solidarności 1, Sala Wystaw Czasowych, godz. 17:30-19:30
2015-03-19, „EDUKACJA”, ECS, pl. Solidarności 1, Sala Wystaw Czasowych, godz. 17:30-19:30
2015-03-23, „INNOWACYJNOŚĆ i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, ul.Lęborska 3b, Sala Gdynia, godz. 17:30-19:30
2015-03-24, „ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA”, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, ul.Lęborska 3b, Sala Gdynia, godz. 18:00-20:00

O pracach nad studium ma informować strona internetowa www.gdansk.pl/studium, na której będą zamieszczane wszystkie aktualności z zakresu prac nad tym dokumentem. Informacje będą też publikowane na koncie Biura Rozwoju Gdańska na portalu facebook.

Gdansk studium 2

fot. materialy prasowe

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powołał już Radę Studium – eksperckie ciało doradcze – w którego skład weszli przedstawiciele różnych profesji, którzy w ramach swojej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki:

 • dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – PROFESOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ – PRZEWODNICZĄCY
 • mgr inż. Maciej Berendt – WŁAŚCICIEL BIURA INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak – PROFESOR ZWYCZAJNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 • Radna Aleksandra Dulkiewicz – PRZEWODNICZĄCA KLUBU PO
 • dr Małgorzata Dymnicka – SOCJOLOG POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
 • dr Jacek Friedrich – STARSZY WYKŁADOWCA NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
 • mgr inż. arch. Paweł Wład. Kowalski – WŁAŚCICIEL W. M PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MIASTA
 • dr hab. Iwona Sagan – PROFESOR UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 • inż. Piotr Soyka – PREZES REMONTOWA HOLDING S.A
 • Radny Grzegorz Strzelczyk – PRZEWODNICZĄCY KLUBU PIS
 • dr inż. arch. Wojciech Targowski – ADIUNKT NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
 • przedstawiciel organizacji pozarządowych
 • przedstawiciel rad dzielnic

Zadaniem Rady Studium jest opiniowanie i konsultowanie działań urbanistów.