AKTUALNOŚCI

Nowy jednolity tekst ustawy o planowaniu

Wraz z początkiem czerwca w dzienniku ustaw pojawiło się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Publikacja nowej wersji jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz. 1073) wynika ze zmian wprowadzonych w ustawach z okresu ostatniego roku.

Zmiany wynikają z wprowadzenia ustaw:

  • o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z maja 2016 roku
  • o działaniach antyterrorystycznych z czerwca 2016 roku
  • zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z lipca 2016 roku
  • o usługach zaufania orz identyfikacji elektronicznej z września 2016 roku
  • o związku metropolitalnym w województwie śląskim z marca 2017 roku.

Tekst jednolity ustawy (stan na maj 2017)