AKTUALNOŚCI

Ustawa o powiecie metropolitalnym

Sejm zdecydował w piątek, że projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, trafi do dalszych prac w komisjach. Odrzucenia projektu chciał klub PSL.

źródło: http://www.flickr.com/photos/kloniwotski/11516223023/

Posłowie PSL przekonywali, że tworzony jest kolejny szczebel samorządu, który ich zdaniem jest zbędny. Pojawiły się również stwierdzenia, że jest on chaotycznym zestawieniem fragmentów obecnych ustaw ustrojowych”.

Wniosek PSL poparło jedynie 40 posłów, a 395 było przeciw. Sejm zdecydował, że projekt zostanie skierowany do dalszych prac w komisjach samorządu terytorialnego i polityki regionalnej  oraz komisji administracji i cyfryzacji.

Zgodnie z projektem ustawy, powiaty metropolitarne miały by być powoływane w drodze rozporządzenia rządu. Do ich zadań należałyby sprawy ponadlokalne, kluczowe dla rozwoju całych aglomeracji. W celu zapewnienia finansowania takiego powiatu przewidziano m.in. zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu.

Warto zauważyć, że pomimo braku prawa dotyczącego funkcjonowania metropolii, występuje wiele działań oddolnych. Samorządy tworzą stowarzyszenia, które wspólnie integrują komunikacje miejską, dokonują zakupów, aplikują o fundusze unijne czy prezentują się na targach. Przykładem takich stowarzyszeń mogą być m.in. Górnośląski Związek Metropolitalny („Metropolia Silesia”), wielkopolskie Stowarzyszenie Metropolia Poznań,  pomorskie NORDA i GOM.