AKTUALNOŚCI

Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni opracowano „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

Zatoka Pucka; fot. Krzysztof/Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA-3.0

Zatoka Pucka; fot. Krzysztof/Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA-3.0

Dokument identyfikuje i analizuje uwarunkowania przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne, przyrodnicze oraz fizyczno-geograficzne polskich obszarów morskich. Dokument Studium nie ma mocy wiążącej dla organów planistycznych, jednak zebrane informacje pomóc mają w sporządzeniu planów zagospodarowania przestrzennych dla polskich obszarów morskich. Studium prezentuje także istniejące oraz potencjalne sposoby wykorzystania polskich obszarów morskich oraz analizy dotyczące terenów lądowych w ich sąsiedztwie.

Dokument „studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi” przygotowany został przez Instytut Morski w Gdańsku dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Zachęcamy do zapoznania się z nim (w formacie pdf), ze strony Urzędu Morskiego w Gdyni pobrać można mapy oraz załączniki (w formacie .zip). Więcej informacji dostępne jest na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., ustanowiła ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Państwa członkowskie muszą do 2016 r. dokonać wprowadzenia wymogów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego oraz wyznaczyć właściwy organ odpowiedzialny za wdrożenie planowania przestrzennego obszarów morskich. Do 2021 roku muszą również opracować krajowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. O dyrektywie informowaliśmy w zeszłym roku.