Procedura planistyczna w Polsce – Kwiecień 2014

Kontynuujemy rozpoczęte w zeszłym miesiącu zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag. Do naszej bazy dołączamy terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów. Dodajemy także kolejne miasta:

WARSZAWA:

 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Wyłożenie do publicznego wglądu: od 3 kwietnia do 7 maja 2014 r.; Dyskusja publiczna – 15 kwietnia 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro VI – Sala Rudniewa o godz. 16.00. uwagi do projektu zmiany Studium należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2014 r. Szczegóły: bip UM Warszawa
 • Rejon obszaru Las (Wawer). Wyłożenie do wglądu w dniach od 28 kwietnia 2014 r. do 28 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 12 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 18 czerwca 2014 r. więcej informacji
 • Rejon ulicy Twardej (Wola). Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 7 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r. więcej informacji
 • Plac Wojska Polskiego (Wesoła). Wyłożenie do wglądu w dniach od 17 lutego 2014 r. do 19 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 7 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 19 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ul. Krasickiego (Wierzbno). Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 16 kwietnia 2014 r.
 • Rejon Jazdowa – cześć zachodnia (Śródmieście). Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 17 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 kwietnia 2014 r
 • Borków (Wawer). Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 24 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 30 kwietnia 2014 r
 • Stare Włochy (rejon ulicy Mikołajskiej). Wyłożenie do wglądu w dniach od 17 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 31 marca 2014 r termin składania uwag – do dnia 7 maja 2014 r.
 • przystąpienie  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada; wnioski składać można do dnia 30 kwietnia
 • przystąpienie  do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A; wnioski składać można do dnia 12 maja 2014 r. link

Informacje o powyższych wyłożeniach: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/default.htm

BIAŁYSTOK:

 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka (rejon ulic W. Wysockiego i W. Jagiełły). Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 18.04.2014 r. link
 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka (rejon ul. Gen. W. Andersa i Al. 1000-lecia Państwa Polskiego). Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 18.04.2014 r. link
 • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli: Młodych i Słoneczny Stok w Białymstoku (rejon ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej); Wyłożenie do publicznego wglądu: od 20.03.2014 do 09.04.2014; dyskusja publiczna – 28.03.2014; termin składania uwag – 23.04.2014.  link

BYDGOSZCZ:

 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Brdyujście-Toruńska. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 30 maja 2014 r.
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Fordon – Górny Taras – na północ od ulicy Świętokrzyskiej. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 23 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Fordon – Górny Taras – rejon ulicy Bieszczadzkiej. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 23 maja 2014 r. link
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu Fordon – Górny Taras – na zachód od ulicy Alpejskiej. Wnioski do planu należy przedstawić do dnia 23 maja 2014 r. link
 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Wyżyny Chemik”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 1 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.

CZĘSTOCHOWA:

 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy w części dotyczącej obszaru położonego w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej i zachodniej granicy miasta Częstochowy; Wyłożenie do wglądu w dniach od 26 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 maja 2014 r., link 

GDAŃSK:

 • przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych:
  Oliwa Górna (rejon ulicy Kościerskiej), Lasy Oliwskie, Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego, Chełm – cmentarze przy ulicy Stoczniowców i przy kościele p.w. św. Ignacego Loyoli, Zakoniczyn – rejony ulicy Unruga i Jaworzniaków, Orunia Górna w rejonie ulic Platynowej i Krzemowej, Osowa (rejon ulicy Orfeusza), Wrzeszcz (cmentarz Srebrzysko) oraz plany miejscowe dla odcinków Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.
  Szczegółowe informacje pod tym linkiem. Termin składania wniosków do tych planów miejscowych mija 10 kwietnia 2014 r.
 • Stare Przedmieście – rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 2 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 14 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 15 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Firoga w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 22 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r.
 • Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 23 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r
 • Stogi Portowe teren nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 23 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r
 • Wrzeszcz Dolny – browar II przy ul. Kilińskiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2014 r.
 • Matemblewo – rejon ulic Matemblewskiej i Giedroycia. Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 6 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2014 r.
 • Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 25 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 kwietnia 2014 r.
  http://www.bip.brg.gda.pl/?cid=124

GDYNIA

 • Rejon ulic Hutnicza, Piaskowa (drugie wyłożenie); Termin wyłożenia od 14 kwietnia 2014 do 6 maja 2014, Dyskusja publiczna: 23 kwietnia 2014. Termin składania uwag upływa 20 maja 2014. link
 • Plan miejscowy dla dzielnicy Działki Leśne ; Termin wyłożenia od 14 kwietnia 2014 do 6 maja 2014; Dyskusja publiczna: 29 kwietnia 2014 Termin składania uwag upływa 20 maja 2014. link

KATOWICE:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r., link 
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bocheńskiego i Żeliwnej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 18 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbyła się 25 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 29 kwietnia 2014 r., link
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie stawu Bolina; Ponowne wyłożenie do wglądu w dniach od 16 marca 2014 r. do 5 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbyła się 21 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 19 kwietnia 2014 r., link

KIELCE

 • Rejon łącznika pomiędzy ul. Krakowską a Łopuszańską (drugie wyłożenie); Termin wyłożenia od 27 marca 2014 do 25 kwietnia 2014, Dyskusja publiczna: 11 kwietnia 2014. Termin składania uwag upływa 12 maja 2014.
 • Piekoszowska III; Wyłożenie do wglądu w dniach od 3 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 13 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 16 kwietnia 2014 r. link

KOSZALIN:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarza Komunalnego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 10 kwietnia 2014 r. do 13 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 28 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 27 maja 2014 r., link

KRAKÓW

 • Rejon Św. Jacka – Twardowskiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 18 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
 • Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r. ; dyskusja publiczna – 28 marca 2014 r. w Auditorium Maximum; termin składania uwag – do dnia 5 maja 2014 r.
  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=6949

ŁÓDŹ:

 • Rejon ulic Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 18 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulic Narutowicza, Lindleya, Wodnej, Tuwima i Sienkiewicza. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 1 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 18 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
  http://www.mpu.lodz.pl/page/index.php?str=300&id=244

MIĘDZYZDROJE

 • wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną; Wyłożenie do wglądu w dniach od 31 marca 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 15.04.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 06 maja 2014 r.

OLSZTYN

 • Rejon ulicy Polnej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 24 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 28 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 18 maja 2014 r.

OPOLE:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 27 marca 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 16 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r., link

PŁOCK

 • wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Trzepowo”; Wyłożenie do wglądu w dniach od 12 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbędzie się 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 6 maja 2014 r.

POZNAŃ

 • przystąpienie  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej” w Poznaniu; wnioski składać można w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r.
 • przystąpienie  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” w Poznaniu; wnioski składać można w terminie do dnia 9 kwietnia 2014 r.

RADOM

 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego “Grzecznarowskiego-Niemcewicza-Jarzynowa-Biała“; wnioski składać można w terminie do dnia 21 kwietnia 2014 r.
 • przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru “Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego“; wnioski składać można w terminie do dnia 21 kwietnia 2014 r.

RZESZÓW:

 • Wyłożenie do wglądu planu miejscowego w rejonie ulic Przemysłowej i Boya – Żeleńskiego. Wyłożenie do wglądu w dniach ; dyskusja publiczna – 24.04.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 27 maja 2014 r.
 • Wyłożenie do wglądu planu miejscowego w rejonie ulicy Dworzysko i Łanowej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 5.03.2014 r. do 4.04.2014 w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa; dyskusja publiczna – 18.03.2014 r.; termin składania uwag – do dnia 18 kwietnia 2014 r.

WOJ. PODKARPACKIE

 • wyłożenie do wglądu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (Projekt Zmiany Planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; plan z prognozą udostępnione są na stronie www.podkarpackie.pl , na stronie www.bip.podkarpackie.pl , na stronie www.pbpp.pl oraz w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie; Uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowych dokumentów można składać w terminie do 25 kwietnia 2014 r. :

GMINA SŁUPSK:

 • przystąpienie  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie; wnioski składać można w terminie do dnia 7 maja 2014 r.

SZCZECIN:

 • Ponowne wyłożenie do wglądu planu miejscowego „Bukowo – Szosa Polska”. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 kwietnia 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna odbyła się 14 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r.

TYCHY:

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 17 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r., link
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 8 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 8 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 maja 2014 r., link
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I; Wyłożenie do wglądu w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 14 maja 2014 r., link

WŁOCŁAWEK:

 • wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki ; Wyłożenie do wglądu w dniach od 20 marca 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 31 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 12 maja 2014 r.

WOJKOWICE

 • wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wojkowice. Wyłożenie  odbędzie się w dniach od 21.03.2014 r. do 11.04.2014 r. Dyskusja publiczna  odbędzie się w dniu 3.04.2014r. w Urzędzie Miasta Wojkowice. Termin składania uwag: 25.04.2014 r.

WROCŁAW

 • Rejon ulic Żernickiej i Jerzmanowskiej; wyłożenie do wglądu w dniach od 19 marca 2014 r. do 9 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 25 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 kwietnia 2014 r.
 • Obszar ograniczony linią kolejową, ulicami: Mydlaną i Swojczycką oraz Kanałem Nawigacyjnym rzeki Odry; wyłożenie do wglądu w dniach od 20 marca 2014 r. do 9 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 1 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulicy Komandorskiej, Sanockiej i Ślężnej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 18 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r.; dyskusja publiczna – 24 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 22 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulicy Dokerskiej i Pilczyckiej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 10 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 8 kwietnia 2014 r.
 • Rejon ulicy Kozanowskiej i Pilczyckiej. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 11 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 8 kwietnia 2014 r.
 • Rejon centralnej części bulwaru Tadka Jasińskiego i ulicy Pawła Włodkowica. Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.; dyskusja publiczna – 11 marca 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 8 kwietnia 2014 r.link do ww. planów

ZIELONA GÓRA: 

 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra; Wyłożenie do wglądu w dniach od 10 kwietnia 2014 r. do 9 maja 2014 r.; dyskusja publiczna – 16 kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 30 maja 2014 r., link
 Zestawienie przygotowali: Wojciech Wojtowicz i Tomasz Gnich