W Warszawie dyskutowano o przyszłości reklam w miastach

Pierwszego dnia lipca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Przedstawiciele UM Warszawa, Kancelarii Prezydenta RP, mieszkańcy Warszawy oraz aktywiści i przedstawiciele biznesu rozmawiali o problemie reklamy zewnętrznej.

Debata rozpoczęła się od podpisu przez Prezydent m.st. Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, Olgierda Dziekońskiego, apelu do parlamentu o podjęcie działań w sprawie reklam zewnętrznych. Sekretarz Stanu wspomniał, że rozmowy na temat ładu przestrzennego zostały już podjęte 6 lat temu. Powiedział też, że w Polsce w przeciwieństwie do wielu krajów Europejskich brakuje kodeksu reklamy, który określałby możliwe lokalizacje reklam, ich wielkość, materiały, wygląd oraz kary za nielegalne ich umieszczanie. Prezydent Warszawy dodała, że głównym celem ustawy jest stworzenie narzędzia, którym samorządy mogłyby wpływać na krajobraz oraz zracjonalizować obecność reklam w przestrzeni publicznej.

Kodeks o którym wspomniał Olgierd Dziekoński mógłby też określać zasady dla obiektów małej architektury, co pozwoliłoby ochronić krajobraz tam gdzie przyczyną jego niskiej jakości jest na przykład ogrodzenie.

źródło: Google Maps

 Na spotkaniu byli też aktywiści ze stowarzyszeń zajmujących się walką z reklamami, między innymi prezes stowarzyszenia „Miasto Moje A w Nim”, która podkreśliła istotność współpracy między urzędami. Podała przykład Parku Kulturowego w Krakowie, którego patronem został prezydent Krakowa, jako udany przykład takiej współpracy.

Debata odbyła się w Teatrze Studio, w budynku Pałacu Kultury i Nauki, na którym niedługo zakazane zostanie wieszanie banerów. Czy uda się uporządkować kwestię reklam także w innych przestrzeniach publicznych poprzez kodeks regulujący reklamy?