AKTUALNOŚCI

Ekostrefy w miastach ograniczą wjazd samochodów

Ekostrefa – nowe narzędzie do walki ze smogiem w miastach, które chcą wprowadzić posłowie. Nowe prawo ma ograniczyć wjazd samochodów do centrów aglomeracji, które najbardziej zanieczyszczają powietrze.

krk_smog

Smog w Krakowie / źródło: krakow.naszemiasto.pl

Nowelizacja prawa ochrony środowiska zakłada możliwość wprowadzenia w miastach przez samorządy stref niskiej emisji spalin – tzw. ekostref. Ma być to odpowiedź na pogarszający się stan powietrza w największych aglomeracjach, w których zanieczyszczenia pochodzące z transportu stanową ok. 30% całej emisji. Jest to również krok konieczny z uwagi na wymogi Unii Europejskiej dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery, za które Polska płaci wysokie kary.

Samochody zostaną podzielone na pięć klas ekologicznych, na podstawie których będą mogli wjeżdżać (bądź nie) do określonych wyznaczonych stref przez miasto. Podczas przeglądów technicznych będą otrzymywać naklejki informujące o spełnianych normach emisji spalin. Odpowiednia klasa ekologiczna byłaby wyznaczana na podstawie daty pierwszej rejestracji w głównej mierze, a nie ilości emitowanych spalin co może budzić pewne wątpliwości.

Ustawodawca szczególnie restrykcyjnie traktuje samochody z silnikami Diesla, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Bez ograniczeń natomiast wjadą samochody zabytkowe oraz na gaz. Ponadto zwolnieni z wymogów zostaną inwalidzi oraz mieszkańcy ekostref.

Przed wjazdami do takich obszarów ustawione miałyby być nowe znaki „Ekostrefa”, informujące o klasie aut dopuszczonych do przejazdu. Istniałyby cztery rodzaje stref – czerwona, żółta, zielona i niebieska:

  • Klasa 2 („czerwona”) – samochody z silnikiem o Diesla w wieku 15-18 lat;
  • Klasa 3 („żółta”) – samochody z silnikiem Diesla w wieku 11-14 lat;
  • Klasa 4 („zielona”) – samochody z silnikami benzynowymi w wieku 15-22 lat oraz samochody z silnikiem Diesla w wieku 6-10 lat;
  • Klasa 5 („błękitna”) – samochody z silnikami benzynowymi w wieku 14 lat i młodsze oraz samochody z silnikiem Diesla w wieku 5 lat i młodsze – upoważnione do wjazdu do wszystkich stref.

Czyli, aby wjechać do określonej strefy trzeba będzie mieć odpowiednią naklejkę.

Motocykle również zostaną uwzględnione w nowym prawie. Właściciel takiego pojazdu nie będzie miał obowiązku umieszczenia naklejki na motorze, jednak musi ją posiadać przy sobie i okazać w przypadku kontroli. Głównym wyznacznikiem klasy ekologicznej w tej kategorii pojazdów również obowiązywać ma data pierwszej rejestracji:

  • Klasa 3 – od 1 września 1980 r. do 16 czerwca 1999 r.;
  • Klasa 4 – od 16 czerwca 1999 r. do 30 czerwca 2007 r.;
  • Klasa 5 – po 30 czerwca 2007 r.

Otrzymać naklejkę, która pozwoli na wjazd do strefy będzie można przez złożenie wniosku do starosty. Wyda on odpowiednią (kolorystycznie) naklejkę na podstawie rodzaju silnika i daty pierwszej rejestracji. Jej koszt ma wynosić 10 zł.

Posłowie chcą by samorządy już w przyszłym roku wyznaczyły strefy niskiej emisji, bowiem przepisy mają wejść w życie już pod koniec 2015 roku.