Konsultacje ustaw regulujących funkcjonowanie zawodu architekta

Od początku września trwają konsultacje społeczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty, o którym informowaliśmy w artykule.

W zakresie architektów i inżynierów budownictwa ustawa utrzymuje najważniejsze regulacje.

Ustawa rozszerza fakt posiadania uprawnień budowlanych do stworzenia pojęcia “zawodu architekta”, co ma dostosować przepisy polskie do przepisów unijnych. Projekt zakłada wprowadzenie dla architekta uprawnień budowlanych dwustopniowych. Uprawnienia pierwszego stopnia ma uzyskać osoba, która zdała egzamin, ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury oraz odbyła półroczną praktykę przy sporządzaniu projektów inwestycyjnych czy opracowań projektowych. By uzyskać uprawnienia drugiego stopnia, rozszerzone o prawo do kierowania robotami budowlanymi, osoba posiadająca już uprawnienia w zawodzie architekta pierwszego stopnia będzie musiała odbyć półtoraroczną praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych, odbyć półroczną praktykę zawodową na budowie oraz zdać egzamin. Uprawnienia drugiego stopnia będzie można również utrzymać bez posiadania uprawnień pierwszego stopnia, ale pod warunkiem spełnienia wszystkich ww. wymagań.

Projekt zakłada także wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa. Dotyczyć ma to także m.in. sporządzania opinii technicznych.

Przypominamy, że konsultacje ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach trwają do 22 września 2017 r.