Nowe rozporządzenie w sprawie BDOT500 oraz mapy zasadniczej

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Przepisy wejdą w życie 18 grudnia, czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie oraz podpisane 21 października 2015 r. rozporządzenie w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (wejdzie w życie 8 grudnia) mają zastąpić przepisy rozporządzenia z 12 lutego 2013 r. ws. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy. Określa również tryb i standardy aktualizacji bazy danych.

Treść rozporządzenia opublikowana w Dzienniku Ustaw (pdf)