AKTUALNOŚCI

Konkursy architektoniczne i urbanistyczne mogą być jednym z narzędzi kształtowania przestrzeni

W Warszawie w dniach 27-28 czerwca 2014 r. odbywa się Forum Konkursów Architektonicznych, którego celem jest promocja i upowszechnianie konkursu jako instrumentu kreowania ładu przestrzennego, wysokiej jakości budynków i przestrzeni publicznych. Wśród uczestników wydarzenia znajdują się architekci, urbaniści oraz przedstawiciele instytucji publicznych.

źródło: mat. organizatora

Konkursy architektoniczne mogą posłużyć jako narzędzie kształtowania przestrzeni – taki był główny wniosek pierwszego dnia wydarzenia. Minister Elżbieta Bieńkowska zaznaczyła, że “Projekt Krajowej Polityki Miejskiej zawiera rekomendacje dla organizacji konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Mają one przeciwdziałać chaosowi przestrzennemu oraz sprawić, że miasta będą lepszym miejscem do życia i po prostu bardziej estetyczne” . Podkreślony został również fakt, iż wszystkie projekty w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 muszą być realizowane zgodnie z zasadami polityki przestrzennej.

Zwrócono także uwagę na użyteczność konkursów na innych płaszczyznach. “Koncepcję konkursów na prace projektowe można z powodzeniem stosować również w odniesieniu do innych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem miasta, np. systemów organizacji ruchu” – zaznaczył wiceminister Paweł Orłowski.

Czy doczekamy się popularyzacji konkursów architektonicznych, urbanistycznych? Czy władze podejmą się częstszej organizacji takich przedsięwzięć, a konkursy staną się powszechnym narzędziem kształtowania ładu przestrzennego?

Źródła: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań