AKTUALNOŚCI

Narodowy Bank Polski negatywnie ocenił program Mieszkanie dla Młodych.

Podsumowanie działania, wprowadzonego w styczniu, programu Mieszkanie dla Młodych znajduje się w Raporcie o Sytuacji na Rynkach Nieruchomości Mieszkaniowych i Komercyjnych w Polsce. Narodowy Bank Polski ocenił, że program można ocenić jako wsparcie dla sektora deweloperskiego, a nie realizującego cele społeczne.

Program MdM, zastąpił wielokrotnie modyfikowany i krytykowany program Rodzina Na Swoim i wszedł w życie w 2014 r. Główne zastrzeżenia, jakie zgłaszano wobec zamkniętego w 2012 r. programu RNS to szerokie subsydiowanie i brak nakierowania na grupy celowe. Wad nie uniknął również MdM. W raporcie czytamy: „Program można ocenić jako wspierający sektor deweloperski a nie realizujący cele społeczne. Powinno się wspierać zakupy zarówno nowych mieszkań, jak też tych z rynku wtórnego, by konsument miał większe możliwości wyboru, zwłaszcza mieszkań tańszych. Dodatkowo, poprzez konkurencję mieszkań z wtórnego rynku ogranicza się przyrost cen subsydiowanych mieszkań na rynku pierwotnym. Tymczasem program MDM wspiera wyłącznie rynek pierwotny i wszystkich nabywców, niezależnie od dochodów.”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

Z MdM do końca sierpnia skorzystało 10 tysięcy osób. Od przyszłego roku planowane są zmiany w programie, zwiększające wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Raport NBP dostępny jest pod tym adresem. Ocena programu MdM dostępna jest na stronie 22.