Krok bliżej Europy? Nowelizacja rozporządzenia o znakach drogowych

Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak podpisała dwie nowelizacje rozporządzeń w sprawie „znaków i sygnałów drogowych” i „szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Zmiany dotyczą między innymi rowerów.

Celem nowelizacji było porządkowanie i dostosowanie zapisów rozporządzeń do zapisów innych dokumentów. Nie były one zmieniane w przypadku licznych nowelizacji ustaw, m.in.: Prawa o ruchu drogowym, która wprowadzała definicję pasa i śluzy rowerowej. Ponadto skonkretyzowano zasady działania niektórych znaków drogowych.

autor: Kamil Suchożebski

autor: Kamil Suchożebski

Głównym ułatwieniem dla rowerzystów w polskich miastach jest sprecyzowanie dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Dotychczas zapisy rozporządzenia pozwalały na dwojaką interpretację – część z magistratów zezwalało na ruch pod prąd na zasadach ogólnych po zastosowaniu tabliczki „nie dotyczy rowerów”. Rozwiązanie to było stosowane m.in. w Gdańsku, Wrocławiu czy Radomiu. Nowelizacja jednoznacznie zezwala na dopuszczenie ruchu tak jak jest to stosowane w tych miastach. Odmienne postrzeganie przepisów panowało m.in. w Warszawie. Jednak stołeczny urząd miasta zapowiedział już wcielanie w życie nowych zapisów, jednakże priorytet mają liczne rowerowe projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego.

Władze lokalne będą miały ponadto możliwość dopuszczenia ruchu rowerowego na buspasach.

W definicjach znaków odnoszących do rowerów usunięto sformułowanie „jednośladowy”. Używanie go było nieuzasadnione wobec obecności rowerów trójkołowych, przyczepek czy wózków rowerowych. Uregulowano również łączony znak „droga dla pieszych”/„droga dla rowerów”.

Dodano dwa poziome znaki drogowe: „piesi” oraz „’kierunek i tor ruchu roweru”. Pierwszy z nich pomoże w sytuacjach konfliktowych, gdy przy chodniku znajduje się droga rowerowa a piesi korzystają właśnie z niej. Drugi z wprowadzonych znaków to popularnie nazywany „sierżant rowerowy”, który wskazywać będzie optymalną linię ruchu rowerzysty np. w rejonie skrzyżowań czy w przypadku obecności torów tramwajowych w jezdni.

Wprowadzone zostają nowe sygnalizatory świetlne dla rowerzystów. Obecne wysyłają sygnał zielony bądź czerwony, na nowych pojawi się pole żółte. Nowe sygnalizatory usprawnią ruch rowerów na pasach i śluzach rowerowych.

Nowelizacja była konsultowana z wieloma organizacjami działającymi na rzecz ruchu rowerowego. Nie uwzględniono jednak licznych postulatów o dopuszczenie do użytku kombinacji znaku „droga dla pieszych” i tabliczki „nie dotyczy rowerów”, w tym przypadku rowerzysta miałby możliwość wyboru poruszania się po jezdni bądź po chodniku/drodze dla rowerów. Przychylności projektodawcy nie uzyskały również wnioski o dodatkowe oznakowania pierwszeństwa rowerzystów na przejazdach. Wg Ministerstwa odpowiednio sankcjonują to zapisy obowiązującego rozporządzenia i Prawa o ruchu drogowym.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 7 września 2015. W życie wejdzie 30 dni później, tj. 8 października.


Wersje opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Wersja z uzasadnieniem i raportem z konsultacji: