Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Społeczne Agencje Najmu

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie. Zakłada ona m.in. wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu.

Mieszkaniowa Frankfurt

Społeczne agencje najmu pełnią rolę pośrednika pomiędzy najemcą a wynajmującym. Dzięki pośrednictwu spółek gminnych lub organizacji społecznych gmina będzie mogła zapewnić mieszkania na wynajem tym członkom wspólnoty samorządowej, którzy mają trudności z samodzielnym uzyskaniem mieszkania w warunkach rynkowych. Formuła taka ma pomóc wyeliminować występujące na rynku najmu patologie.

SAN-y będą mogły działać w formie: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (w których gmina lub gminy dysponują udziałem większościowym), fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych.

Dla najemcy to niższy czynsz oraz pomoc w przypadku utraty płynności finansowej. Cena, jaką płaci to zobowiązanie do ewentualnych mediacji, np. oferty zmiany lokalu na mniejszy, odpowiadający aktualnym możliwościom finansowym.

Najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start. Realizowany jest on w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dla właściciela nieruchomości współpraca ze społeczną agencją najmu ma zapewnić stałą, comiesięczną spłatę czynszu. Agencja zajmować ma się zarządzaniem nieruchomością od strony technicznej.  Nie grozi mu więc niestabilność wynikająca z rezygnacji ze strony najemcy, dochód jest stały oraz ogranicza to troskę o stan techniczny swojej nieruchomości.

Właściciele wynajmujący społecznym agencjom najmu przysługiwać ma zwolnienie z podatku VAT. Istniała obawa dotycząca przepisów ustawy o podatku VAT. W jej ramach SAN mogły zostać uznane za podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a właściciel lokalu mógłby zostać obciążony podatkiem 23%. W oczywisty sposób ograniczyłoby to ich działalność. Projekt rozwiewa wątpliwości. Agencje to organizacje non-profit, zatem jednym z warunków ich prowadzenia, według ustawy, ma być przeznaczanie 100% dochodu na działalność statutową.

Społeczne agencje najmu pomogą osobom z “luki czynszowej”?

Społeczne agencje najmu to jedno z rozwiązań dla coraz częściej słyszalnej i wciąż powiększającej się grupy ludzi z tzw. „luki czynszowej”. Są to osoby zarabiające za dużo, żeby mieścić się w ramy lokali komunalnych, ale jednocześnie zarabiających za mało, żeby pozwolić sobie na zakup mieszkania.

Proponowane rozwiązania przewidują narzędzia sprzyjające zaspokajaniu jednej z  najważniejszych potrzeb każdego człowieka – potrzeby posiadania domu. Oferując gminom nowe instrumenty, umożliwiające rozszerzenie oferty mieszkań dostępnych np. dla młodych ludzi, możemy przyczynić się również do stworzenia przyjaznej przestrzeni dla rozwoju rodziny i zmniejszenia problemu demograficznego, a to  jedno z większych wyzwań stojących teraz przed nami

– mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Projektowany model SAN ma na celu łagodzenie niekorzystnego wpływu epidemii na rynek najmu. Społeczne agencje najmu to podmioty, które będą pośredniczyć pomiędzy właścicielami mieszkań na wynajem oraz osobami o średnich lub niższych dochodach, które chcą wynająć mieszkanie

– dodaje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę pod koniec czerwca. W Dzienniku Ustaw ogłoszono ją 8 lipca, a więc ustawa wejście w życie w najbliższych dniach.