Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez rząd

Na posiedzeniu 30 kwietnia Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Była ona przygotowywana przez cztery lata we współpracy z marszałkami pięciu województw zachodniej Polski.

Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju makroregionu. Wśród projektów znajdują się elementy łączące regiony Polski Zachodniej. Wzrost konkurencyjności ma się odbywać poprzez integrację przestrzenną i funkcjonalną makroregionu. Do głównych projektów w ramach strategii należeć mają między innymi Odrzańska Droga Wodna, modernizację linii kolejowych, drogi S3, S5 i S11 czy projekty energetyczne.

Przyjęcie strategii oznacza, że rząd polski bierze współodpowiedzialność za realizację postawionych w strategii celów. Strategia stanowi podstawę do programowania działań rozwojowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Źródło: UMWL

Źródło: UMWL