Ustawa o rewitalizacji: zakończono zbieranie uwag do projektu

W czwartek 7 maja minął termin zbierania uwag o ustawie rewitalizacyjnej. Projekt opracowywany jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt ustawy o rewitalizacji 23 kwietnia 2015 roku trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.  Po zebraniu stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych i odniesieniu się do nich, nastąpi proces opiniowania projektu.

Projekt ustawy dostępny jest na naszej stronie w formacie pdf. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Według założeń rewitalizacja stać ma się celem publicznym oraz fakultatywnym zadaniem własnym gminy. W formie uchwały gminy przyjmować mają programy rewitalizacji. Zaś w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego, gmina będzie mogła zamiennie uchwalić miejscowy plan rewitalizacji. Podobnie jak plan miejscowy będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Strona rządowa zakłada uchwalenie ustawy o rewitalizacji w tej kadencji sejmu i senatu.