Wzrost podatku od nieruchomości już od 1 stycznia 2016 roku

Już 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Wzrost podatku odczują wszyscy mieszkańcy osiedli wielorodzinnych. Będzie drożej za sprawą opodatkowania całości nieruchomości wspólnych, czyli na przykład korytarzy, klatek schodowych czy placów zabaw, ale i terenów rekreacyjnych, które zajmują coraz większe powierzchnie, zwłaszcza na nowszych osiedlach. Jest też kilka dobrych zmian – m.in. od nowego roku każdy właściciel miejsca postojowego będzie odpowiadał za swój udział we współwłasności lokalu garażowego.

Jan Jarosławski, Skanska RD Poland

Od 1 stycznia 2016 r. zwiększy się podstawa opodatkowania części wspólnych w przypadku, gdy w budynku wyodrębniono własność lokali. Dotychczas, jedynie część nieruchomości wspólnych w budynku podlegała opodatkowaniu w proporcji, wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej danego lokalu do powierzchni użytkowej danego budynku. W wielu przypadkach, aby obniżyć kwotę podatku, wyodrębniano po prostu lokale w budynku. Teraz taka optymalizacja nie będzie możliwa i mieszkańcy będą płacić podatek od całej powierzchni nieruchomości wspólnej. W praktyce oznacza to, że wielkość podatku może wzrosnąć o kilka do kilkunastu procent w skali roku – w zależności od wielkości osiedla oraz poszczególnych lokali.

Według nowych przepisów nie będzie można już płacić podatku w kwartalnych ratach jak dotychczas, jeśli roczna wartość podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł. W takim wypadku mieszkańcy będą musieli uregulować płatność do 15 marca każdego roku, czyli do dnia, kiedy wcześniej należało zapłacić pierwszą ratę. W przypadku właścicieli mieszkań, dla których podatek od nieruchomości jest wyższy od ww. kwoty terminy płatności rat pozostają bez zmian, czyli 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.

Zapłać za swoje miejsce

Pozytywnie należy natomiast ocenić wyłączenie z tzw. zasady solidarnej odpowiedzialności za opłacanie podatku od nieruchomości będących współwłasnością dwóch lub więcej podmiotów. Dotyczy to lokali garażowych. Według nowych przepisów właściciele miejsc garażowych zapłacą podatek wyłącznie od swojego udziału w całym garażu. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczały możliwość, w której każdy ze współwłaścicieli teoretycznie mógł zostać zobowiązany do zapłaty całkowitej kwoty podatku za parking, a nie jedynie od swojego udziału. To mogło rodzić problemy na linii mieszkańcy – organy podatkowe oraz było odbierane i komentowane jako niesprawiedliwe, ponieważ mieszkańcy mogliby być obciążeni odpowiedzialnością za podatki  za lokal garażowy, niezależnie od posiadania w nim miejsca postojowego. Krokiem w dobrą stronę jest też rezygnacja z pobierania najniższych kwot podatku w przypadku, jeśli wysokość wysłanego monitu przewyższałaby koszty jego doręczenia, tj. 6,10 zł.

Nowelizacja ustawy wprowadza również analogiczne zmiany w podatku od nieruchomości obciążającym przedsiębiorców i budynki oraz lokale wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ich przypadku zwiększenie obciążenia podatkowego będzie znacznie bardziej dolegliwe ze względu na dużo wyższe stawki podatku. Na 2015 rok maksymalna stawka za 1m2 powierzchni budynku mieszkalnego wyniesie 75 groszy, zaś budynku zajętego na cele działalności gospodarczej – aż 22,86 zł.

Celem nowelizacji jest faktyczne podniesienie obciążeń związanych z posiadaniem nieruchomości. Dobrym i sprawiedliwszym rozwiązaniem jest modyfikacja reguł opodatkowania garaży – zmianę w tym zakresie można ocenić pozytywnie.

Autor: Jan Jarosławski, prawnik Skanska Residential Development Poland

Źródło: Materiały prasowe