Procedura planistyczna w Polsce – maj 2015

Majowe zestawienie dat wyłożeń planów miejscowych, terminów dyskusji i składania uwag oraz terminy wniosków do przystąpień do sporządzania planów.

Zestawienie przygotowali Wojciech Wojtowicz, Tomasz Gnich i Tomasz Nita

Bielsko-Biała:

wyłożenie do wglądu planu miejscowego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica; Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.; dyskusja publiczna – 19 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 15 czerwca 2015 r. link

wyłożenie do wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bialska Białej; termin składania uwag – do dnia 28 maja 2015 r. link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego dla terenu położonego między ul. Piekarską, ul. Wyzwolenia, terenem PKP i terenem zieleni; Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.; dyskusja publiczna – 20 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 15 czerwca 2015 r. link

Bydgoszcz:

ponowne wyłożenie do wglądu planu miejscowego “Śródmieście – Jagiellońska”; Termin wyłożenia: 3 kwietnia 2015 do 5 maja 2015; Termin dyskusji publicznej: 21 kwietnia 2015; Termin składania uwag: 20 maja 2015 link

Gdańsk:

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak; termin składania wniosków do dnia 12 czerwca 2015 r. link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego Sienna Grobla rejon ulic Zabłotnej i Długiej Grobli; Termin wyłożenia: 1 do 30 czerwca 2015 roku; Termin dyskusji publicznej: 16 czerwca 2015; Termin składania uwag: 14 lipca 2015

wyłożenie do wglądu planu miejscowego Młyniska rejon ulicy Twardej 10; Termin wyłożenia: 1 do 30 czerwca 2015 roku; Termin dyskusji publicznej: 17 czerwca 2015; Termin składania uwag: 14 lipca 2015

Gdynia:

wyłożenie do wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Termin wyłożenia: 1 do 22 czerwca 2015 roku; Termin dyskusji publicznej: 8 czerwca 2015; Termin składania uwag: 13 lipca 2015 link

wyłożenie do wglądu zmiany planu miejscowego dla części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy; Termin wyłożenia: 2 czerwca 2015 do 23 czerwca 2015; Termin dyskusji publicznej: 18 czerwca 2015; Termin składania uwag: 7 lipca 2015 link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego dla rejonu Marszewo
Termin wyłożenia: 2 maja 2015 do 22 maja 2015; Termin dyskusji publicznej: 11 maja 2015; Termin składania uwag: 5 czerwca 2015 link

wyłożenie do wglądu zmiany planu miejscowego 1302z Wyspiańskiego i Ejsmonda
Termin wyłożenia: 2 maja 2015 do 22 maja 2015; Termin dyskusji publicznej: 18 maja 2015; termin składania uwag: 5 czerwca 2015 link

Gliwice:

wyłożenie do wglądu planu miejscowego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej; Wyłożenie do wglądu w dniach od 7 maja 2015 r. do 5 czerwca 2015 r.; dyskusja publiczna – 20 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 19 czerwca 2015 r. link

Katowice:

wyłożenie do wglądu planu miejscowego w obszarze fragmentu terenu górniczego Wesoła II KWK „Mysłowice – Wesoła” i fragmentu terenu górniczego Murcki I KWK „Murcki – Staszic” obszaru położonego w rejonie ul. Bielskiej obejmującego „Wzgórze Wandy” i rezerwat „Las Murckowski” w Katowicach; Wyłożenie do wglądu w dniach od 29 kwietnia 2015 r. do 28 maja 2015 r.; termin składania uwag – do dnia 11 czerwca 2015 r. link

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach; Termin wyłożenia: 26 maja 2015 do 16 czerwca 2015; Termin dyskusji publicznej: 8 czerwca 2015; termin składania uwag: 30 czerwca 2015 link

Kołobrzeg:

przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza a H. Kołłątaja; termin składania wniosków – do dnia 17 czerwca 2015 r. link

Łódź:

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Hodowlanej; termin składania wniosków – do dnia 22 maja 2015 r.; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego,  Nawrot  i  Piotrkowskiej,
2) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza,
3) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki
i Adama Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej,
4) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego,
5) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, płk. Jana Kilińskiego, Edwarda Abramowskiego, Henryka Sienkiewicza
i Orlej,
6) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej
termin składania wniosków – do dnia 22 maja 2015 r.; link

przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Lutomierskiej, Zachodniej i Drewnowskiej,
2) dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Limanowskiego, Zachodniej, Lutomierskiej i Modrej;
termin składania wniosków – do dnia 6 czerwca 2015 r.; link

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Konnej, Wyścigowej, Profilowej, Mierzejowej, Bosmańskiej, Poziomej, Zarzecznej, Zamulnej, Patriotycznej, Rafowej, Promowej i południowej granicy miasta
termin składania wniosków – do dnia 29 maja 2015r.; link

Opole:

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gosławice III” w Opolu; termin składania wniosków – do dnia 22 maja 2015 r. link

Poznań:

wyłożenie do wglądu planu miejscowego “Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej” w Poznaniu;  termin składania uwag – do dnia 26 maja 2015 r. link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego dla obszaru Grunwald część C w Poznaniu; Wyłożenie do wglądu w dniach od 29 kwietnia 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.; termin składania uwag – do dnia 15 czerwca 2015 r. link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego “Osiedle Orła Białego” w Poznaniu; Wyłożenie do wglądu w dniach od 4 maja 2015 r. do 2 czerwca 2015 r.; dyskusja publiczna – 18 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 16 czerwca 2015 r. link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego “W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu; Wyłożenie do wglądu w dniach od 14 kwietnia 2015 r. do 14 maja 2015 r.; termin składania uwag – do dnia 28 maja 2015 r. link

Sopot

wyłożenie do wglądu planu miejscowego dla obszaru plaż miejskich obejmującego fragment północnego pasa nadmorskiego (R-2/03) i południowego pasa nadmorskiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 20 maja 2015 r. do 9 czerwca 2015 r.; dyskusja publiczna – 25 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 23 czerwca 2015 r, link

Warszawa:

wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Praskiego; Wyłożenie do wglądu w dniach od 30 marca 2015 r. do 29kwietnia 2015 r.; dyskusja publiczna – 20kwietnia 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 20maja 2015 r, link

Wrocław:

wyłożenie do wglądu planu miejscowego obszaru położonego w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej we Wrocławiu; Wyłożenie do wglądu w dniach od 7 maja 2015 r. do 27 maja 2015 r.; dyskusja publiczna – 19 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 10 czerwca 2015 r. link

wyłożenie do wglądu planu miejscowego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu;  Wyłożenie do wglądu w dniach od 29 kwietnia 2015 r. do 20 maja 2015 r.; dyskusja publiczna – 13 maja 2014 r.; termin składania uwag – do dnia 3 czerwca 2015 r. link

Zielona Góra:

wyłożenie do wglądu zmiany planu miejscowego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze; Wyłożenie do wglądu w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 14 maja 2015 r.; termin składania uwag – do dnia 28 maja 2015 r. link

wyłożenie do wglądu zmiany planu miejscowego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze; Wyłożenie do wglądu w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 14 maja 2015 r.; termin składania uwag – do dnia 28 maja 2015 r. link