AKTUALNOŚCI

Artykuły autorstwa Olga Kowalska

Opłata adiacencka

12 lutego 2015 // 1 Komentarz

Opłata adiacencka pobierana jest jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek zaistnienia jednego z trzech wymienionych zdarzeń: podziału nieruchomości, scalenia [...]

Przegląd metod wyceny nieruchomości

23 stycznia 2015 // 0 Komentarzy

Wycena nieruchomości to proces, w którym dokonywane jest określenie wartości rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej nieruchomości (Ustawa o gospodarce [...]

Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

26 listopada 2014 // 1 Komentarz

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana może wpłynąć na wartość nieruchomości – podwyższyć ją lub obniżyć. Kiedy [...]

Porządki przestrzenne w krajobrazie

15 października 2014 // 0 Komentarzy

W celu poznania krajobrazu najczęściej prowadzi się badania poszczególnych jego elementów, każdego oddzielnie, a następnie wyniki takich badań syntezowane są w celu [...]

Syntezy krajobrazowe – wprowadzenie

24 września 2014 // 1 Komentarz

Tworzenie koncepcji optymalizacji gospodarowania krajobrazem jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie, który to niestety w coraz częściej nieodwracalny sposób [...]

Metody oceny krajobrazu kulturowego

19 września 2014 // 0 Komentarzy

Oceną zwykło się nazywać rezultat porównywania rzeczy/zjawiska z kryterium oceny, które to kryterium zależy od celu i przedmiotu samej oceny. Dla potrzeb niniejszego [...]

GIS i ataki terrorystyczne

11 września 2014 // 0 Komentarzy

Mija trzynaście lat od tragicznej serii ataków terrorystycznych przeprowadzonych 11 września 2001 r. Na budynki World Trade Center oraz Pentagon w Nowym Jorku. Za [...]
1 2 3