AKTUALNOŚCI

GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” pod hasłem GIS – Wymiary współczesności

W tym roku w Warszawie konferencja GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” odbędzie się 21 listopada w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Tegoroczne hasło przewodnie konferencji brzmi GIS – wymiary współczesności i jest ono nawiązaniem do coraz silniej zaznaczającej się obecności systemów informacji przestrzennej w życiu codziennym.

Tradycyjnie już, do organizatorów wydarzenia należą: Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej “GEOIDA”, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckie Koło Naukowe GIS-owcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym roku dołączyli także: Studenckie Koło Naukowe GeoPixel z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku GIS Day 2014 – „GIS w Stolicy” połączone będzie z obchodami 50-lecia nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach konferencji odbędą się 4 sesje tematyczne, pierwsza z nich nawiązywać będzie do wymienionego wydarzenia, natomiast trzy kolejne będą prezentować GIS z perspektyw „nad, pod i na” powierzchni Ziemi. Dodatkowo, przeprowadzane będą konkursy z wiedzy o Systemach Informacji Geograficznej, pokazy, targi wystawiennicze firm i instytucji zajmujących się GIS oraz warsztaty z oprogramowania. Organizatorzy przygotowują również specjalny program dla młodzieży licealnej. Ponadto, konferencja poprzedzona będzie grą miejską (15 listopada), która będzie swego rodzaju zapowiedzą tego wydarzenia. Zamiarem organizatorów jest, jak co roku, zaprezentowanie uczestnikom nowinek z dziedziny GIS oraz popularyzowanie jej wśród społeczeństwa. Konferencja ma charakter otwarty, przez co cieszy się dużym zainteresowaniem, które w zeszłym roku przełożyło się na liczbę gości przekraczającą 800 osób.

Konferencja objęta została honorowymi patronatami: Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marcina Pałysa, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Władysława Wieczorka, Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszarda Dąbrowy, Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz dyrektora Centrum Badań Kosmicznych prof. dr hab. Marka Banaszkiewicza. Honorowe patronaty nad konferencją objęli również dziekani wydziałów, przy których działają organizujące wydarzenie jednostki: Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – prof. dr hab. Andrzej Lisowski, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW – prof. dr hab. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Leśnego SGGW – prof. dr hab. Henryk Żybura, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW – prof. dr hab. Jerzy Jeznach, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – dr Anna Dmochowska. Ponadto, patronat nad wydarzeniem objęli także Wojewoda Mazowiecki, Jacek Kozłowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie gisday.waw.pl oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/giswstolicy.

Urbnews.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Komitet Organizacyjny