Wyniki konkursu TUP na najlepsze prace magisterskie obronione w 2014 r.

Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej zrealizowane w 2014 r. Jury w składzie prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr inż. arch. Tomasz Majda, prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa oraz dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska nagrodzili następujące prace:

KATEGORIA PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Nagroda – Maria Paulina Walc „Genius Loci linii otwockiej. Koncepcja Parku Kulturowego-Edukacyjnego Świdermajer”, opiekun: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Nagroda – Małgorzata Dembowska „Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi”, opiekun: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienie – Urszula Kuczma i Karolina Studencka „Weaving urban fabric – urban development of Suangang Quingsuihe in Shenzen 2015-2045”, opiekun: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda oraz dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienie – Anna Agata Balawender „Strefa handlowo-usługowa w nowych dzielnicach dużych miast w kontekście miejsca i klimatu. Projekt Pasaży Wilanowskich”, opiekun: arch. Grzegorz Buczek, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienie – Sara Sacala „Typologia ubytków w tkance miejskiej na przykładzie śródmieścia Katowic wraz z modelowymi rozwiązaniami zabudowy uzupełniającej”, opiekun: dr inż. arch. Agata Twardoch, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

KATEGORIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Nagroda – Weronika Anna Dragan „Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013”, opiekun: prof. dr hab. Jerzy Henryk Runge, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
Nagroda – Monika Birgel „Elementy kompozycji urbanistycznej jako wartość tworząca obraz miasta – analiza przestrzeni wsi Józefosław i próba wykreowania obrazu miasta” , opiekun: dr inż. arch. Małgorzata Mirecka, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienie – Ryszard Ireneusz Nejman „Strategia rozwoju dla partnerstwa „Czwórmiasto Małopolsko-Podkarpackie z elementami idei miasta kreatywnego”, opiekun: dr hab. Beata Gawryszewska, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
oraz

Wyróżnienie – Katarzyna Jonasz „Miejsce projektów rewitalizacyjnych w strukturze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2007-2013. Projekt rewitalizacji wybranego obszaru”, opiekun: prof. UAM dr hab. Paweł Churski na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas V Kongresu Urbanistyki Polskiej 9 września 2015 w Łodzi.

Więcej informacji: oficjalna strona Towarzystwa Urbanistów Polskich