AKTUALNOŚCI

Artykuły autorstwa Olga Kowalska

Krajobraz kulturowy – zagrożenia

7 września 2014 // 0 Komentarzy

Pojęcie krajobraz używane jest w języku potocznym nad wyraz często. Ponadto funkcjonuje ono w szeregu dziedzin nauki, m.in. w geografii, architekturze krajobrazu, [...]

Mapa zasadnicza

19 lipca 2014 // 0 Komentarzy

Definicja: Mapa zasadnicza zgodnie z art.2 pkt.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające [...]

Księgi wieczyste

12 lipca 2014 // 2 Komentarze

Często mamy problem, gdzie szukać interesujących nas informacji w sytuacji np. kupna lub sprzedaży działki. Jak się okazuje, znajomość funkcjonowania ewidencji [...]

Ewidencja gruntów i budynków

5 lipca 2014 // 0 Komentarzy

Często mamy problem, gdzie szukać interesujących nas informacji w sytuacji np. kupna lub sprzedaży działki. Jak się okazuje, znajomość funkcjonowania ewidencji [...]

Scalenie i podział nieruchomości – cz.2

25 czerwca 2014 // 0 Komentarzy

Organem kompetentnym do przeprowadzenia postępowania, jak również opracowania projektów uchwał jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Stosowne uchwały podejmuje [...]

Scalenie i podział nieruchomości – cz. 1

17 czerwca 2014 // 0 Komentarzy

Scalenie i podział nieruchomości to przekształcenie nieruchomości przez ich podział w sytuacji, gdy dokonanie podziału zgodnie z planem miejscowym wymaga objęcia [...]

Rozgraniczenie nieruchomości – cz.3

11 maja 2014 // 0 Komentarzy

Postępowanie administracyjne zostaje zakończone w chwili wydania decyzji administracyjnej o rozgraniczenie, która nie została zaskarżona do sądu lub podczas zawarcia [...]

Podział nieruchomości – cz.4

19 kwietnia 2014 // 0 Komentarzy

Ostatnia część opracowania procedury podziału nieruchomości dotyczy podziału nieruchomości rolnych i leśnych. Istotny jest fakt, że podział tych nieruchomości [...]

Podział nieruchomości – cz.3

11 kwietnia 2014 // 0 Komentarzy

Poniżej przedstawione zostały etapy postępowania w podziale nieruchomości z urzędu oraz w efekcie pracy sądu. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Z URZĘDU Zgodnie z art. 97a [...]

Podział nieruchomości – cz.2

6 kwietnia 2014 // 1 Komentarz

Tryb administracyjny podziału nieruchomości dotyczy nieruchomości gruntowych i budynkowych.[1] Jego zasady tłumaczy ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce [...]

Podział nieruchomości cz.1

26 marca 2014 // 0 Komentarzy

Dużą nieruchomość budowlaną można podzielić na mniejsze działki budowlane. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że łatwiej sprzedać 6 działek budowlanych o [...]

Interaktywne świdermajery

14 lutego 2014 // 3 Komentarze

Dla wszystkich miłośników drewnianej architektury linii otwockiej mamy dobrą wiadomość – powstanie baza danych obiektów wraz interaktywną mapą Świdermajerów. W [...]

Książka: Życie między budynkami – Jan Gehl

7 lutego 2014 // 0 Komentarzy

Jak stworzyć przestrzeń publiczną atrakcyjną dla jej użytkowników? Jak zachęcić ludzi do wychodzenia z domów i korzystania z niej? Jak nakłonić ich do zacieśniania więzi społecznych? W końcu: jak stworzyć miasto dla ludzi? Odpowiedzi na te pytania dostarcza znakomita książka prof. Jana Gehla – Życie między budynkami. [...]

Jak wygląda współczesny krajobraz wiejski?

22 stycznia 2014 // 0 Komentarzy

Polska w ostatnich latach jest obarczona wieloma zmianami zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, takimi jak rozwój nowych gałęzi przemysłu, migracja ludności czy [...]
1 2 3