Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej

Za nami rejestracja do udziału w sesjach referatowych, przed nami rejestracja do udziału w warsztatach z oprogramowania. Organizatorzy szykują kilka ciekawych bloków warsztatowych. Przypominamy, że konferencja odbędzie się w dniach 7-8 maja na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i jest całkowicie bezpłatna.

GISwGP

Tematyka przygotowywanej konferencji dotyczy przede wszystkim wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej, zarówno w sferze administracyjno-społecznej, gospodarczej i przyrodniczej. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać ciekawych referatów w sesji eksperckiej oraz w sesji studenckiej. Poza referatami prezentującymi różnorodne zastosowania GIS w branżach gospodarki przestrzennej, na uczestników czekają konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz warsztaty tematyczne i pokazy przygotowane przez partnerów wydarzenia.

Konferencja cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowisk akademickich oraz komercyjnych, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęły takie instytucje jak: Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Główny Geodeta Kraju, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej oraz JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uczestnikami konferencji będą goście pochodzący z różnych stron Polski oraz będący przedstawicielami wielu branż – jest to zatem doskonała okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń, a także zawarcia nowych znajomości pomiędzy osobami o wspólnych zainteresowaniach.

 Urbnews.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić oficjalną stronę wydarzenia lub profil na Facebooku.