Relacja z konferencji „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”

W dniach 7-8 maja 2015 r. na terenie kampusu SGGW w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej”. Gospodarzem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie. Inicjatywa zgromadziła przedstawicieli 37 kół naukowych z 26 ośrodków akademickich z całego kraju, a także przedstawicieli 48 firm i instytucji.

Podczas konferencji odbyły się sesje eksperckie i studenckie, warsztaty z oprogramowania (ENVI LiDAR, GRASS w QGIS, bazy danych PostgreSQL, CommunityViz, Geomedia), pokazy technologii, konkursy, zajęcia dla licealistów oraz stoiska promocyjne partnerów wydarzenia. Podczas sesji specjalnej poświęconej obchodom jubileuszu 25 lat nauczania GIS w SGGW, specjalnie zaproszeni goście wspominali historyczną wizytę Jacka Dangermonda w murach SGGW w Warszawie – została ona uznana za początek rozwoju technologii GIS w Polsce.

Pokaz bezzałogowego systemu latajacego

Pokaz bezzałogowego systemu latającego

SONY DSC

Eksperckie sesje referatowe

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że było to już kolejne wydarzenie związane z GIS w Warszawie – studenci SKNGP SGGW poza organizacją własnych wydarzeń naukowych, są zaangażowani w ostatnich latach w organizację GIS Day – GIS w Stolicy – święta geoinformacji organizowanego wspólnie z innymi warszawskimi uczelniami. Śledząc wydarzenia związane z GIS można zauważyć, że poziom wystąpień i stopień zaawansowania technologicznego realizowanych projektów z roku na rok coraz bardziej się poprawia. Warto również dodać, że konferencja „Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej” dowiodła jak ważne jest korzystanie z nowych technologii w dyscyplinach gospodarki przestrzennej. GIS pozwala nie tylko na pozyskiwanie i zarządzanie danymi, ale również jest niezastąpionym narzędziem przy prowadzeniu wysublimowanych analiz przestrzennych i niejednokrotnie pozwala na podjęcie właściwej decyzji planistycznej, która bez wcześniejszej analizy w GIS mogłaby nieść za sobą przykre konsekwencje. Prelegenci konferencji udowodnili wagę tych słów w doskonale przygotowanych wystąpieniach i ciekawych panelach dyskusyjnych.

Wydarzenie okazało się być prawdziwą podróżą w czasie dla uczestników konferencji, gdyż mogli oni prześledzić rozwój GIS w Polsce od jego początku 25 lat temu, poprzez jego ewolucję, aż po poznanie sylwetek młodych pasjonatów, którzy będą kształtowali polską geoinformację w przyszłości.

Autor: Damian Siembida