Warmińsko-Mazurskie: Środki dla komunikacji miejskiej przeznaczane na drogi?

Centrum Zrównoważonego Transportu powiadomiło Komisję Europejską o nienotyfikowanym przesunięciu 21,4 mln euro z kwoty dedykowanej w RPO transportowi miejskiemu na projekty drogowe.

Olsztyn

Wizualizacja węzła drogowego w Olsztynie wraz z nową inwestycją tramwajową.

We wtorek CZT przesłało do Komisji Europejskiej informację o przesunięciu środków przeznaczonych na transport miejski. Chodzi o kwotę 21,4 mln euro z 48 milionów przeznaczonych dla transportu miejskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zdaniem CZT kwota ta przeznaczona została na inwestycje drogowe przedstawioną pod hasłem „budowę i przebudowę dróg w miejskich obszarach funkcjonalnych, związaną ze zrównoważoną mobilnością miejską”, w ramach których następowała budowa i przebudowa chodników, remonty oświetlenia oraz budowa infrastruktury towarzyszącej (m.in. “budowa lub remont miejsc do wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia dotyczącego wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz.”)

CZT przedstawiło trzy budzące wątpliwości poddziałania:

  • 15,5 mln w poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna),
  • 2,0 mln w poddziałaniu 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis,
  • 3,9 mln w poddziałaniu 4.4.4 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

Centrum Zrównoważonego Transportu twierdzi, że po przeanalizowaniu zapisów Regionalnych Programów Operacyjnych z innych województw wspomniane działania wpisane są do osi priorytetowych dotyczących dróg. Dodaje też, że województwo Warmińsko-Mazurskie przeznaczyło w RPO w porównaniu do innych województw mało zarówno na kolej jak i na transport miejski w kontekście ogólnych wydatków na transport – odpowiednio: 19% (11 miejsce) oraz 20% (14 miejce).