AKTUALNOŚCI

Olsztyński Budżet Obywatelski 2016 – wyniki

Kolejnym miastem, które ogłosiło wyniki głosowania budżetu obywatelskiego na rok 2016 jest Olsztyn. Pośród projektów ogólnomiejskich zwyciężył szlak pieszo-rowerowy Łynostrada.

Olsztynianie w głosowaniu, które odbyło się między 12 a 27 września, mogli wybierać spośród 28 zadań ogólnomiejskich oraz 111 zadań osiedlowych. Pula budżetu wyniosła 3,53 mln zł – 1 mln zł przeznaczono na projekty o skali miasta, pozostałą sumę podzielono równo na osiedla – każde otrzymało 111 tys. zł. Łącznie oddano ponad 14 tys. głosów.

Łynostrada; źródło: Forum Rozwoju Olsztyna

Łynostrada; źródło: Forum Rozwoju Olsztyna

Najwięcej głosów – 2428 – zdobył projekt Łynostrady. Jest to projekt szlaku pieszo-rowerowego nad brzegiem Łyny, w wersji poddanej pod głosowanie połączyć ma Park Centralny z południowymi dzielnicami Olsztyna. Jak mówią pomysłodawcy jest to jedynie fragment większego projektu, który docelowo przecina całe miasto, a nawet wykracza poza jego granice. Będzie to kręgosłup rowerowego systemu miasta, który umożliwi bezpieczny i ekologiczny dostęp do centrum. Sam będzie stanowił atrakcyjne tereny rekreacyjne, a połączy również m.in. Las Miejski, Park Podzamcze, Park Centralny, Park Mleczna, Park Korczaka. Ostateczna forma realizacji Łynostrady ma być wypracowana poprzez konsultacje społeczne. Warto nadmienić, iż projekt ten brał udział w głosowaniu w roku poprzednim, zajął wówczas drugie miejsce. Organizacje za niego odpowiedzialne, tj. Wizja Lokalna i Forum Rozwoju Olsztyna, postarały się o dobrą promocję pomysłu, powstały wizualizacje i filmy przedstawiające przebieg trasy. Na kolejnych miejscach w kategorii projektów ogólnomiejskich uplasowało miasteczko ruchu drogowego (ponad 750 głosów) i remont ciągu ulic Marcina Kromera i Zyndrama z Maszkowic (niecałe 600 głosów).

W projektach osiedlowych dominują mniejsze inwestycje takie jak remonty chodników, parkingów czy budowa miejsc postojowych. Listę zwycięskich zadań przedstawiamy poniżej:

Osiedle Nr i tytuł projektu Wartość projektu (zł)
Brzeziny 20. Realizacja projektów budowy przejść miedzy ulicami 110 000
Dajtki 119. Kontynuacja modernizacji chodnika przed szkołą podstawową nr 18 i biblioteką miejską – ul. Żytnia 71 110 000
Generałów 23. Budowa miejsc postojowych przy ul. Hallera na osiedlu Generałów 108 000
Grunwaldzkie 94. Remont ul. Zyndrama z Maszkowic wraz z chodnikiem – II etap 110 000
Gutkowo 93. Kontynuacja remontu parkingu przy Orliku 2012 SP nr 19, G 15 i PM 21 w Olsztynie 110 000
Jaroty 15. Budowa chodnika wraz z przebudową oświetlenia na ul. Piotrowskiego (odcinek między Mroza i Flisa) 110 000
Kętrzyńskiego 35. Zagospodarowanie podwórka przy ulicach Kopernika – Kętrzyńskiego – Kościuszki – Pl. Pułaskiego 81 000
Kormoran 25. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla mieszkańców osiedla Kormoran 61 500
Kortowo 122. Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie – etap I 110 000
Kościuszki 201. Montaż trwałych urządzeń sprawnościowych zapewniających zdrowie i radość – siłownia plenerowa 48 100
Likusy 105. Utwardzenie oraz naprawa ogrodzenia placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia ul. Bałtycka 43 110 000
Mazurskie 22. Wykonanie parkingu przy ul. Pstrowskiego 38 oraz chodnika przy ul. Gdyńskiej. Działka nr 100-330/6 110 000
Nad Jeziorem Długim 74. Kocia kawiarnia „Club 4 Cats” 100 000
Nagórki 141. Remont chodników wraz z odwodnieniem na ul. Wańkowicza – Nagórki (przy Biedronce po jednej i drugiej stronie ulicy) 80 000
Pieczewo 123. Oświetlenie i doposażenie parku zdrowia na osiedlu Pieczewo przy ul. Świtycz-Widackiej – III etap 110 000
Podgrodzie 29. Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul. Profesorska 2,5 do Profesorska 15 64 950
Podleśna 120. Objęcie placu zabaw monitoringiem i uzupełnień wyposażenia 110 000
Pojezierze 1. Zagospodarowanie terenu byłego boiska asfaltowego przy ulicy Dworcowej – za blokiem Pana Tadeusza 2 100 000
Redykajny 118. Dokończenie drogi rowerowej ul. Hozjusza do Nowobałtyckiej i wymiana chodnika od seminarium w kierunku Nowobałtyckiej 110 000
Śródmieście 100. RAP FESTIWAL 110 000
Wojska Polskiego 58. Remont podium sceny oraz schodów (dawna muszla koncertowa) w Parku Jakubowo 110 000
Zielona Górka 68. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Jeżynowej od nr 8 do nr 24 i ul. Agrestowej od nr 2 do nr 8 oraz od nr 1 do nr 9 50 000
Zatorze 59. Podwórko na Puszkina – zagospodarowanie terenu przy ul. Puszkina 11 na działania sąsiedzkie (nr działki 50, obręb 21) 110 000

autor: Kamil Suchożebski