Smart Metropolia – Gdańsk 23-24.10.2014

Kongres Smart Metropolia w swojej trzeciej edycji podejmuje kolejne ważne problemy współczesności. Poznawaniu problematyki rozwoju inteligentnych metropolii towarzyszy powiem proces stawiania coraz większej liczby pytań, a od znalezienia na nie odpowiedzi zależy jakość życia mieszkańców.

Smart Metropolia

Obrady ubiegłorocznego kongresu doprowadziły do wniosku, że najważniejszym elementem tworzącym metropolię jest jej społeczność. W tym roku uczestnicy zadadzą sobie pytanie jaka powinna być metropolia, żeby odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa w różnym przedziale wiekowym, jaki przyjąć model własnego rozwoju i koegzystencji wobec innych metropolii.

Kongres Smart Metropolia odbędzie się w dniach 23-24 października w Centrum Konferencyjno-Kongresowym AmberExpo Międzynarodowych Targów Gdańskich. Uczestniczyć w nim będą samorządowcy, przedstawiciele sektora usług miejskich, organizacji pozarządowych, planistów, urbanistów, projektantów, naukowców oraz przedsiębiorców oferujących rozwiązania dla problemów wielkich miast i metropolii.

Kongres “Smart Metropolia” znajduje się na naszej liście wydarzeń


PROGRAM WYDARZENIA

Dzień I: 23 października 2014
10:00-10:30 Otwarcie: Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
10:30-11:00 Główny mówca: prof. Janusz Czapiński, wykład pod tytułem: Jakość życia w metropolii: polskie realia.
11:00-12:00 Sesja plenarna 
1. prof. Janusz Czapiński
2. prof. Guy Sorman
3. prof. Gunnar Heinsohn
4. Yona Yahav
5. Hannu Penttilä
Moderator: Jarosław Gugała
12:00-13:00 przerwa kawowa, zwiedzanie ekspozycji targowej
IMIGRACJA, EMIGRACJA, INTEGRACJA
moderator: Jarosław Gugała
13:00-14:30 1. prof. Gunnar Heinsohn – Czy przeżyjemy bez imigrantów?
2. Jakub Płażyński – Realizacja programu repatriacji  i integracji Polaków z dawnego ZSRR.
3. Larry Okey Ugwu – Polska państwem przyjaznym? Warunki udanej integracji.
4. Yona Yahav, burmistrz Hajfy – Integracja w Hajfie.
5. prof. Jacek Zaucha, prof. Przemysław Śleszyński – Demograficzne „zaplecze metropolii” przewagą komparatywną Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
14:30-14:45 Przerwa kawowa
14:45-16:15 1. dr Andreas Billert – Strukturalne zmiany społeczne w europejskich miastach postindustrialnych.
2. prof. Bernhard Müller, Leibnitz Institut fur okologische Raumentwicklung Dresden – Konsekwencje migracji grup pokoleniowych w obszarach miast. Zarządzanie miastem w nadążaniu za zmianami demograficznymi.
3. Christian Holl – Społeczeństwo zamknięte i społeczna różnorodność w obszarach miejskich w Niemczech.
4. prof. Maria Lewicka, Uniwersytet Warszawski  Katedra Psychologii Społecznej – Zjawisko gated communities w polskich miastach.
RODZINA,SIŁĄ METROPOLIII
moderator: Janusz Wardak
13:00-14:30 1. Janusz Wardak, Stowarzyszenie Sternik, Akademia Familia – Czy dzisiejsza rodzina jest/może być siłą metropolii? Kondycja polskich rodzin.
2. Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH – Bezpieczeństwo rodzin dla rozwoju.
3. Paweł  Woliński, Fundacja Mama i Tata – Czy rodzina może być marką? Prorodzinne kampanie społeczne.
4. Monika Ebert, prezes Stowarzyszenie Rodziców TU – „Małe dziecko w dużym mieście” – nowe formy opieki nad dzieckiem.
14:30-14:45 Przerwa kawowa
RODZINA- BIZNES RODZINNY, FIRMA RODZINNA
moderator: Jacek Naliwajek Radio Gdańsk
14:45-16:15 Czy przedsiębiorczość się dziedziczy?
Czy firmom rodzinnym bliżej do własnych pracowników i  do CRS, niż zwykłym przedsiębiorstwom?
1. prof. Andrzej Blikle, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych – Firmy rodzinne w gospodarce i społeczeństwie.
2. Maciej Grabski,  Olivia Business Centre – Pokolenia w biznesie.
3. Grzegorz Pellowski, gdański przedsiębiorca, właściciel firmy rodzinnej.
POLITYKA SPOŁECZNA szyta na miarę
moderator: prof. Mirosław Grewiński
13:00-14:30 Tworzenie polityk społecznych w metropoliach
1. David Connolly, Dublin Inner City Partnership
– „Inclusive City”, solidarność i różnorodność: – przepis na politykę miejską.
2. Bob Arnkil, Work Research Centre of Tampere University, Finlandia, expert URBACT – Co-creation w sferze polityk miejskich .
3. Jacek Piwkowski, członek zarządu  Millenium Inwestycje  oraz Millenium Sport – spółek projektujących, budujących, komercjalizujących  i zarządzających kompleksem Bażantowo.
– Integracja pokoleń w przestrzeni urbanistycznej
4. Eva Lettenmeier, dyrektor ds. opieki i członek zarządu Diakonia Neuendettelsau – Wyzwania w systemie opieki na osobami starszymi.
14:30-14:45 Przerwa kawowa
TERYTORIUM SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE
moderator: Piotr Wołkowiński
14:45-16:15 1. Patricia Andriot, wiceprezes stowarzyszenia Sieć Samorządów i Ekonomii Soliidarności oraz wiceprezydent regionu Champagne-Ardennes – Terytoria i solidarność samorządów .
2. Peter Ramsden (OCDE i URBACT) – Funny Money. Alternatywne źródła finansowe .
3. Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiki im. Korczaka – O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
4. Piotr Wołkowiński, pełnomocnik GOM ds. wsparcia  Ekonomii Społecznej – Rozwój ekonomii społecznej na terytorium społecznie odpowiedzialnym, przykłady z terytorium Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
WSPÓLNOTOWOŚĆ I WIĘZI LOKALNE
moderator: prof. Mariusz Czepczyński
13:00-14:30 1. prof. Tomasz Szlendak, UMK Toruń – Tożsamości  miejskie.
2. prof. Cezary Obracht-Prondzyński, UG – Kaszubi, Pomorzanie, Gdańszczanie – wyzwania tożsamości Pomorza.
3. Beata Staszyńska, Onno Hansen, Fundacja Citizen Project, Gdańsk – Dynamiczna tożsamość.
4. Artem Filatov, Radio Baltika, St. Petersburg – Strategie rozwoju St. Petersburga i Obwodu Leningradzkiego.
5. Dariusz Olejniczak, Blog Trzech Miast, Gdańsk – Trzy tożsamości czy tożsamość Trójmiasta?
14:30-14:45 Przerwa kawowa
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA METROPOLII
moderator: prof. Mariusz Czepczyński
14:45-16:15 1. prof. Maria Mendel, UG – Podmiotowość i wspólnotowość terytorialna.
2. Sean Brenner, Belfast City Council’s –  Dobre partnerskie relacje. Lekcja z Belfastu.
3. Ivan Vlasov, Komsomolskaya Pravda in Kaliningrad – Tożsamości lokalne Kaliningradu.
4. dr Mary Dellenbaugh, Freie Universiteat Berlin – Tożsamości miejsc i przestrzeni wschodniego Berlina.
5. Marta Żakowska, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej – Znaczenie tożsamości miejskich.

 

Dzień II: 24 października 2014
09:00-09:30 Główny mówca: Guy Sorman, wykład pod tytułem: Gdańsk as a creative city.
09:30-11:00 Sesja plenarna 
1) prof. Mirosław Grewiński
2) dr Jan Olbrycht
3) Hannu Penttilä
4) Peter Ramsden
Moderator: Jarosław Gugała
11:00-11:30 Przerwa kawowa
MŁODZI SZANSĄ DLA METROPOLII
moderator: Tomasz Sieliwończyk
11:30-13:00 Czym chata bogata, czyli co GOM ma już dziś do zaoferowania młodym ludziom. Czy już dziś możemy mówić o zintegrowanej, innowacyjnej ofercie, budującej długofalową perspektywę rozwoju? Prezentacja wybranych elementów i dobrych praktyk.
1. Maciej Grabski, Olivia Business Centre – Innowacyjny model funkcjonowania centrów biznesowych z funkcją społeczną i edukacyjną, oparty o współpracę z sektorem nauki i lokalnym środowiskiem.
2. Adam Niemkiewicz, Stowarzyszenie Morena, Trójmiejska Federacja Organizacji Pozarządowych – Program aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży na Pomorzu w latach 2014-2020.
3. prof. Mirosław Szreder, prorektor ds. Rozwoju i Finansów UG – Wymiana doświadczeń, współpraca międzynarodowa, transfer wiedzy i technologii.
4. Izabela Disterheft, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technicznego – InnoDoktorant, Business coaching, start-upy
5. Maria Michaluk, zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – Programy rynku pracy.
13:00-13:30 Przerwa kawowa
METROPOLIA SZANSĄ DLA MŁODYCH. RYNEK PRACY
moderator: Tomasz Sieliwończyk
13:30-14:30 „Wyzwania dla miast i obszarów metropolitalnych w obszarze budowania oferty dla młodego pokolenia”
Co jeszcze przed nami do zrobienia?
Jakie warunki powinniśmy budować, aby metropolia była atrakcyjnym miejscem pracy i życia dla młodych ludzi? Jakiego rodzaju wsparcia wciąż brakuje?
1. Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.
2. Andrea Moreira Santos, Rotterdam, młodzieżowy burmistrz miasta w czasie Europejskiej Stolicy Młodzieży – Zbiorowe tęsknoty pokolenia indywidualistów.
3. Małgorzata Jasnoch, prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiebiorczosci i szef Inkubatora STARTER
4. Tomasz Bratek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Program Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu”.
5. Fabrice Gonet, Director of Eurodesk Brussels Link
ZDROWIE
moderator: dr Łukasz Balwicki
11:30-13:00 Przestrzeń metropolii dla zdrowia.
1. Jaromar Łukowicz – Jakość przestrzeni a kultura i styl życia. Związek między ładem przestrzennym a zdrowiem.
2. Andrzej Bojanowski, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska i Tomasz Kowalski, Arena Gdańsk Operator – Metropolitalna infrastruktura dla zdrowia –integracja oferty zdrowotno-sportowej na przykładzie Gdańskiego Programu Aktywności Zdrowotnej i Sportowej.
3. prof. Waldemar Moska, rektor AWFiS – Warunki społeczne dla zdrowia.
13:00-13:30 Przerwa kawowa
AKTYWNOŚĆ METROPOLII W ZDROWIU
moderator dr Grzegorz Juszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13:30-14:30 1. dr Tadeusz Jędrzejczyk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia – Rola NFZ a wyzwania zdrowotne w metropoliach.
2. Tomasz Kobus, eHealthSolutions – Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia.
3. Igor Gnot, Conectmedica Sp.zo.o – Rewolucja w promocji zdrowia jest efektywna i dostępna dzisiaj dla wszystkich.
WŁĄCZENIE I RÓWNE SZANSE
moderator: Magdalena Skiba
11:30-13:00 1. Krystyna Mrugalska, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Krajowa Rada Konsultacyjna ds Osób Niepełnosprawnych  –  Otwarte, włączające społeczności. Idea włączenia w główny nurt życia społecznego osób z niepełnosprawnością.
2. Tomasz Kozakiewicz, Kantharii, Indie – Osoby wykluczone liderami zmiany społecznej.
3. dr Anna Grabowska, Politechnika Gdańska -Inicjatywy międzypokoleniowe – Ucz się z Babcią. [Learn with Grandma ] 4. Paweł Buczyński, Regionalne Centrum Wolontariatu – “Wolontariat wsparciem w rozwiązywaniu problemów grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
5. Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – Mądrość wspólnoty. Lokalna społeczność ekspertem w planowaniu miasta.
6. Michał Woźniak – Każdy może być kierowcą –  pokaz demonstrujący możliwości auta dla osoby z niepełnosprawnością
13:00-13:30 Przerwa kawowa
INNOWACJE SPOŁECZNE I ICH ROLA
moderator Piotr Wołkowiński
13:30-14:30 1. Peter Ramsden, OCDE, URBACT, FreissLtd – Wyzwanie jakie stanowi innowacja społeczna w Europie.
2. Anthony Gerrard, Glasgow “Bad Idea”  – Przedsiębiorczość młodzieży na skalę miasta.
3. Liz Maguire, Urząd Miejski Glasgow – Samorząd i oddolna innowacja społeczna.
4. Magdalena Tyszer, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku – Inny sposób kształcenia młodzieży. Łączność biznesu i szkolnictwa.
5. Kinga Kuczyńska, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter – Z businessu do edukacji: gamifikacja i przedsiębiorczość w służbie kształcenia kompetencji i postaw.
11.30-11.40 Prezentacja firmy QUMAK
WIELKIE MIASTA W POLSCE – MARIAŻE, SOJUSZE I SIECI
moderator: prof. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński
11:40-13:00 1. dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie
2. prof. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM.
3. Andrzej Meyer, zastępca Prezydenta Miasta Białystok.
4. Stanisław Dendewicz, dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.
13:00-13:30 Przerwa kawowa
RÓŻNORODNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE SUKCESU METROPOLII
moderator prof. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański
13:30-14:30 1. prof. Allan Cochrane, Faculty of Sociology, Open University, UK- Living Multiculture.
2. dr Tassilo Herrschel, Director of the Centre for Urban and Regional Governance, University of Westminster, Londyn, UK – Metropolizacja jako inteligentny regionalizm? Różnorodność możliwości dzięki urbanocentrycznej polityce regionalnej.
3. dr Mirosław Grochowski, Uniwersytet Warszawski, – Czynniki zmian czy zmiana czynników – różnorodność w polityce rozwoju metropolitalnego.
4. dr Jan Olbrycht, Europarlament.
14.30-15.00 Podsumowanie Kongresu – Moderatorzy paneli
Komentarz: Jarosław Gugała