Budżet Partycypacyjny Toruń 2016 – wyniki

Wyniki Toruńskiego Budżetu Partycypacyjnego ogłoszono 24 lipca. W roku 2016 zostaną zrealizowane 53 projekty wybrane przez mieszkańców miasta.

Torunianie mogli wybierać spośród 119 projektów między 20 a 29 czerwca. Swoje głosy oddało 27 925 osób. Każdy mógł wybrać 6 projektów – 3 na liście ogólnomiejskiej oraz 3 na jednej z 13 list osiedlowych. Łącznie przy nazwach zadań postawiono 76 655 poprawnych krzyżyków. Systematycznie zwiększa się liczba osób zainteresowanych budżetem partycypacyjnym. W porównaniu z rokiem 2014 i 2015 liczba głosujących zwiększyła się odpowiednio o 5679 i 644. Prawie 2/3 głosów zostało oddanych na kartach papierowych, które oddawać można było w 8 punktach na terenie miasta, podczas Pikniku Rodzinnym z okazji Święta Miasta lub drogą pocztową. Pozostała część głosów wpłynęła drogą internetową.

Pula budżetu na rok 2016 wyniosła 6,6 mln zł, natomiast wszystkie zgłoszone projekty miały wartość 20,3 mln zł. Początkowo na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 1,98 ml zł, jednak w związku z niewykorzystaniem całej przeznaczonej kwoty w rejonie Jakubskie-Mokre pula zwiększyła się do 2,02 mln zł. Zależnie od osiedla suma budżetu wynosiła od 251,7 tys. zł w Kaszczorku do 595,5 tys. zł na Bydgoskim.

Największą popularnością cieszyły się projekty dotyczące sportu i rekreacji, których wybrano aż 30 (57% wszystkich projektów przeznaczonych do realizacji), ich kwota to 4,5 mln zł. Na następnym miejscu znalazły się projekty drogowe (9) i działania integrujące społeczność (5).

Statystyki budżetu; źródło: UM Toruń

Statystyki budżetu; źródło: UM Toruń

Wszystkie spośród 8 zgłoszonych zadań wybrano w Czerniewicach. 7 w rejonie Jakubskie-Mokre. W dwóch rejonach (Stawki, Staromiejskie) całe pule budżetu zostały wykorzystane przez jeden projekt.

Na liście ogólnomiejskiej największą liczbę głosów uzyskał projekt „Remont i doposażenie pomieszczeń do rehabilitacji i świetlicy dla chorych Hospicjum Światło”, na który zagłosowało 4842 osób. Na listach osiedlowych największą mobilizacją wykazali się mieszkańcy Skarpy, którzy oddali 3033 głosy na projekt „Bezpieczna Skarpa” polegający na wprowadzeniu monitoringu osiedla.

Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty:

Lista ogólnomiejska

2 020 062 zł (w tym 40 062 zł niewykorzystanych w obszarze Jakubskie-Mokre) – 29 projektów zgłoszonych – 5 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
O0297 Remont i doposażenie pomieszczeń do rehabilitacji i świetlicy dla chorych Hospicjum Światło. lokalizacja: Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64.

Remont pomieszczeń i zaadaptowanie na świetlicę i salę rehabilitacji, a także doposażenie w stoły rehabilitacyjne i meble.

40 000

4842

O0301 Place z urządzeniami sportowymi dla każdego, od Juniora do Seniora, z komputerem i trenerem. lokalizacja: Place w 7 okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosy, Rubinkowo.

7 placów z urządzeniami sportowymi typu New Age Fit przystosowanymi dla każdej grupy wiekowej, z mobilną instrukcją obsługi urządzenia. Plac z urządzeniami sportowymi (pow. 160 m2) z bezpieczną nawierzchnią wyposażony w kiosk multimedialny z aplikacją i cotygodniowymi treningami z instruktorem na stałe.

940 062

3862

O0282 Szlakiem murali patriotycznych.

lokalizacja: Szczytu bloków mieszkalnych przy ulicach: Fałata 54-58, Gagarina 60-74, Fałata 68 – 72, Gałczyńskiego 48, Prejsa 2, Suleckiego 4, Witosa 2, Mickiewicza 148 i 150.

8 wielkoformatowych murali o tematyce patriotycznej i historycznej związanej z lokalnymi bohaterami i ważnymi wydarzeniami historycznymi.

182 000

3502

O0274 “Trzynastka” się zmienia dla Was – etap II. lokalizacja: Działki administrowane przez Szkołę Podstawową nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 45/47.

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do mini gier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna), bieżnia do sprintów, skocznia w dal, mini skatepark, tor rolkowo-rowerowy z łukami o promieniu 6-10 m, siłownia zewnętrzna, automatyczna toaleta, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie.

700 000

3305

O0054 Rewitalizacja alei łączącej ul. Kosynierów Kościuszkowskich z ul. Feliksa Stamma 6 wzdłuż północnego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu. lokalizacja: Okręg Skarpa – Nieruchomość “Anna”.

Wymiana nawierzchni alei na kostkę typu polbruk w różnych kolorach, ustawienie ławek i koszy na śmieci.

158 000

2814

Bielawy-Grębocin

335 301 zł – 7 projektów zgłoszonych – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie

Koszt zadania

Liczba głosów
GB0034 Aktywne dzieci – Sportowy Mini Park Bielawy. lokalizacja: Otwarta przestrzeń ul. Krynicka 8, Bielawy.

Budowa i zakup mini parku linowego ze ścianką wspinaczkową oraz sprzętu do uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu – 10 różnych urządzeń: rowerek, twister, wahadło, biegacz, wioślarz, orbitrek.

190 000

1103

GB0032 Osiedlowy Dom Kultury Bielawy – Bądźmy razem. lokalizacja: Bielawy.

Prowadzenie domu kultury z możliwością adaptacji pomieszczeń na ten cel. Wybór realizatora musi nastąpić w drodze otwartego konkursu ofert. Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r. W jego wyniku poznamy wykonawcę i miejsce realizacji projektu.

85 301

574

GB0033 Poznajmy się nie tylko z widzenia.

lokalizacja: ul. Szczecińska na odcinku od ul. Rzeszowskiej

do ul. Skierniewickiej – parking przy parafii.

Festyn rodzinny organizowany przez mieszkańców osiedla Bielawy. Występy zespołów muzycznych, gry i zabawy, usługi gastronomiczne.

60 000

544

Bydgoskie

595 522 zł – 9 projektów zgłoszonych – 5 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie

Koszt zadania

Liczba głosów
B0163 Przyroda w paluszku – toruńskie ZOO dostępne dla niewidomych.

lokalizacja: Ogród Zoobotaniczny w Toruniu przy ul.

Bydgoskiej 7.

Instalacja udźwiękowionych baz zewnętrznych przy wybiegach dla zwierząt (21 szt.) i wewnątrz budynków (2 szt.). Wykonanie tablic z opisami brajlowskimi i wypukłymi rysunkami (39 sztuk przy pomnikach przyrody, zwierzętach). Wykonanie dotykowego planu ogrodu zoo botanicznego z opisami brajlowskimi. Powstanie dotykowych książek (z wypukłymi rysunkami, opisami zwierząt).

120 000

1145

B0170 Przystanek Od Nowa. Budowa parkingu przy kompleksie Od

Nowa, APL, Hotele Asystenckie nr 1 i 2.

lokalizacja: Teren przyległy do posesji przy ul. Gagarina 39.

Budowa parkingu (ok. 40 miejsc), dróg dojazdowych i wykonanie odprowadzenia wody opadowej. Oświetlenie terenu.

250 000

940

B0159 Wielopokoleniowa Przestrzeń Rekreacyjna dla osiedla Fałata.

lokalizacja: Teren osiedla Fałata ograniczony ulicami Reja, Łukasiewicza oraz Fałata.

Siłownia zewnętrzna, 2 stoły do ping-ponga, stół do piłkarzyków, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zagospodarowanie terenu zielenią oraz monitoring.

162 052

885

B0169 Zagospodarowanie terenu osiedla w formie montażu ławek, siłowni zewnętrznej oraz stojaków do rowerów. lokalizacja: Okolica ul. Łukasiewicza i Gagarina 104-118 po stronie Przedszkola Miejskiego nr 9.

Postawienie kilku ławek oraz stojaka na rowery, budowa siłowni zewnętrznej.

50 000

397

B0166 Kukuryku na patyku czyli wiejsko w środku miasta – piknik integracyjny.

lokalizacja: Boisko Zespołu Szkół nr 26, ul. Fałata 88/90.

Piknik integracyjny dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną) oraz mieszkańców osiedla Bielany na przełomie maja i czerwca 2016 roku.

13 500

363

Chełmińskie

367 928 zł – 7 projektów zgłoszonych – 4 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie

Koszt zadania

Liczba głosów
CH0081 Rozbudowa placu zabaw i wypoczynku “Topolowy ludzik”.

lokalizacja: Teren placu zabaw dla okolicznych bloków: Hurynowicz 2-20, Szosa Chełmińska 161-163, Szosa Chełmińska 155-155c; dz. 54/14.

Rozbudowa placu zabaw o siłownię zewnętrzną (5 urządzeń, ogrodzenie), huśtawkę „kwartet”, wbudowanie bramki w ogrodzenie, postawienie ławek i wykonanie nasadzeń, wymiana opraw oświetlenia (8 szt.).

115 000

619

CH0083 Skwer Borowików – rewitalizacja zielonych obszarów Chełmińskiego Kaszubska-Borowiacka. lokalizacja: Działki należące do gminy: 294, 303 + przyległy pas z oznaczeniem z mpzp S2-ZP1.

Utworzenie skweru wypoczynkowego dla mieszkańców (równanie terenu, usunięcie śmieci i gruzu, wykonanie nasadzeń, budowa placu zabaw, postawienie ławek, posianie trawy).

120 000

431

CH0079 Oświetlona droga moim bezpieczeństwem. lokalizacja: Szosa Chełmińska 75A.

Postawienie dwóch latarni drogowych LED.

11 000

257

CH0078 Budowa drogi.

lokalizacja: Szosa Chełmińska 75A.

Budowa pieszojezdni – Szosa Chełmińska 75a.

121 928 (budowa drogi z materiałów z odzysku)

252

Czerniewice

367 928 zł – 8 projektów zgłoszonych – 8 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
CZ0023 Prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji Dzieci, Młodzieży i Seniorów w Czerniewicach. lokalizacja: Czerniewice.

W ramach projektu zostanie sfinansowany wynajem pomieszczeń, w których będą prowadzone nieodpłatne zajęcia, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Wybór realizatora nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert. Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r. W jego wyniku poznamy wykonawcę i miejsce realizacji projektu.

60 000

86

CZ0026 Siłownia zewnętrzna osiedla “Solanki” w Czerniewicach. lokalizacja: Zbieg ulic: Włocławska/Solankowa.

Siłownia zewnętrzna złożona z 6 stanowisk.

40 000

85

CZ0022 Rozbudowa monitoringu osiedla Czerniewice, skrzyżowanie ulicy Włocławskiej i Gardzielewskiego.

lokalizacja: Skrzyżowanie ulicy Włocławskiej i Gardzielewskiego . Kamera usytuowana w narożniku skrzyżowania od strony bloku mieszkalnego przy ul. Włocławskiej 226.

Wykonanie 1 kamery obrotowej i podłączenie do sieci monitoringu miejskiego.

40 000

81

CZ0025 Zewnętrzny stół betonowy do ping-ponga oraz podwójny stół betonowy do gry w szachy i chińczyka w Toruniu-Czerniewicach. lokalizacja: U zbiegu ulic: Zdrojowej/Włocławskiej w południowo- wschodniej części O/M Czerniewice na placu rekreacyjno- sportowym.

Postawienie zewnętrznego stołu betonowego do ping-ponga oraz podwójnego stołu betonowego do gry w szachy i w chińczyka.

20 000

79

CZ0024 Festyn parafialny w Czerniewicach. lokalizacja: ul. Włocławska 256.

Festyn w Czerniewicach. Nagłośnienie, zespół muzyczny, produkty żywnościowe, atrakcje dla dzieci – dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, malowanie twarzy.

7 000

67

CZ0021 Rozbudowa monitoringu osiedla Czerniewice, skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i Zdrojowej.

lokalizacja: Kamera usytuowana przy ul. Łódzkiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Zdrojową.

Wykonanie 1 kamery obrotowej i podłączenie do sieci monitoringu miejskiego.

40 000

54

CZ0020 Wiaty autobusowe na przystankach autobusowych w Toruniu- Czerniewicach.

lokalizacja: Przy ul. Zdrojowej na wysokości placu rekreacyjno- sportowego i na ul. Włocławskiej w pobliżu Zespołu Szkół nr 34.

Montaż wiaty autobusowej na przystanku przy ul. Włocławskiej i wymiana nawierzchni na przystanku przy ul. Zdrojowej w Czerniewicach.

18 423

44

CZ0019 Zakup ławek parkowych z oparciem oraz ich montaż z polbrukiem.

lokalizacja: Osiedle Czerniewice, przy chodniku przy ul. Zdrojowej i ul. Gajowej.

Postawienie 10 ławek, wykonanie podłoża z polbruku.

12 000

34

Jakubskie-Mokre

498 062 zł – 8 projektów zgłoszonych – 7 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
JM0077 Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Sucharskiego i Bażyńskich. lokalizacja: ciąg komunikacyjny na odcinku od Sucharskiego do Bażyńskich – od Bażyńskich 38 do Przychodni Lekarskiej Bażyńskich 40, wzdłuż płotu Zespołu Szkół nr 7, działki 106/19, 105/6.

Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Sucharskiego i Bażyńskich. Wymiana nawierzchni chodnika, nasadzenie drzew i krzewów, montaż ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

123 000

661

JM0086 Rowerem przez Mokre – zrelaksuj się! lokalizacja: Zespół Szkół nr 7 w Toruniu.

Montaż 50 nowoczesnych stojaków rowerowych oraz wymiana istniejących ławek.

75 000

630

JM0082 Budowa parkingu wzdłuż ul. Brejskiego po stronie północnej. lokalizacja: ul. Brejskiego.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Brejskiego po stronie północnej.

110 000

365

JM0078 Zielony Zakątek – ekologiczny plac edukacyjny. lokalizacja: Plac przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu, ul. Osikowa 11.

Budowa ekologicznego placu zabaw dla dzieci: wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi, postawienie drewnianych ławek, wykonanie alejek wykończonych żwirem, drewnianymi i kamiennymi płytkami, wykonanie nasadzeń zieleni, postawienie edukacyjnych tablic informacyjnych i ekologicznych gier dydaktycznych.

90 000

331

JM0081 Stanowiska garażowe dla rowerów. lokalizacja: Przy SP nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Osikowej 11.

Wykonanie trwałych wiat wielostanowiskowych dla garaży.

30 000

201

JM0090 Usunięcie drzew topoli (4 sztuki) rosnących wzdłuż płotu SP nr 6 przy ul. Łąkowej 13 oraz wykonanie rekultywacji pasa zieleni z nasadzeniami drzew iglastych. lokalizacja: Pas zieleni między płotem SP nr 6 a budynkami mieszkalnymi SM “Kopernik”.

Usunięcie 4 szt. drzew topoli, rekultywacja pasa zieleni, wysianie trawy, nasadzenia zieleni, zabezpieczenie płotkiem.

5 000

187

JM0073 Mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 2. lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu, ul. Targowa 17.

Kolorowy mural na ścianie sali gimnastycznej SP nr 2.

25 000

126

Kaszczorek

251 719 zł – 3 projekty zgłoszone – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie

Koszt zadania

Liczba głosów
K0046 Ścieżka zdrowia z alejkami spacerowo – biegowymi w Kaszczorku.

lokalizacja: Lasek miejski w sąsiedztwie ulicy Smoczej i Światowida oraz lasek po obu stronach ul. Światowida.

Budowa dwóch ścieżek zdrowia po 10 urządzeń każda – dla dorosłych i dla dzieci. Regulacja poszerzenie do 2 m i wysypanie żwirem ścieżek spacerowych. Postawienie łącznie 20 szt. ławek z bali drewnianych.

191719

92

K0045 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej w Kaszczorku. lokalizacja: Przystanki autobusowe i miejsca przy ulicy: Fantazyjnej, Na Przełaj, Dożynkowej, Szczęśliwej.

Montaż wiat autobusowych na przystankach przy ul. Dożynkowej i Na przełaj (2 szt.) oraz przeniesienie zadaszenia z przystanku z ul. Na Przełaj na ul. Fantazyjną. Montaż ławek w 8 lokalizacjach, kamieni polnych z emotikonami, koszy na śmieci. Nasadzenie róż, zbóż oraz umieszczenie tablic informacyjnych o ich nazwach.

35 000

86

K0047 Punkt widokowy na skarpie Wisły w Kaszczorku. lokalizacja: ul. Przyjaciół.

Wykonanie punktu widokowego na skarpie Wisły na ul. Przyjaciół wyposażonego w: drewniane barierki z 3 stron, betonowy kosz na śmieci, metalowy stojak dla rowerów, 3 szt. ław z oparciem i zadaszeniem, piaskownica. Wykonanie ciągu pieszego ul.

Przyjaciół jako drogi do punktu.

25 000

65

Podgórz

356 082 zł – 4 projekty zgłoszone – 3 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
P0053 Kolorowe podwórko – uzupełnienie infrastruktury na terenie ul. Prufferów i ul. Iwanowskiej w Toruniu. lokalizacja: Teren zielony w obszarze ulic Prufferów i Iwanowskiej.

Budowa ścianki wspinaczkowej. Zatrudnienie animatora, który będzie pokazywał jak prawidłowo ćwiczyć oraz organizował działania rekreacyjne na terenie osiedla.

75 000

254

P0052 Sieć siłowni zewnętrznych na Podgórzu. lokalizacja: 1) Park ul. Poznańska; 2) ul. Drzymały/Andersa; 3) ul. Akacjowa/Poznańska

Budowa 3 siłowni na świeżym powietrzu składających się z 6-8 urządzeń każda.

130 000

236

P0051 Przebudowa chodnika na ul. Andersa od ul. Poznańskiej do Przedszkola Miejskiego nr 14. lokalizacja: Ulica Andersa na odcinku od ul. Poznańskiej do Przedszkola Miejskiego nr 14.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Andersa z piaskowej na polbruk. Wykonanie schodów i zjazdu dla wózków prowadzącego z chodnika do ul. Inowrocławskiej.

151 082

206

Rubnikowo

347 501 zł – 16 projektów zgłoszonych – 5 projektów wybranych do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
R0062 Plac zabaw dla dzieci.

lokalizacja: Plac przy ul. Łyskowskiego 1,3.

Ogrodzenie terenu placu zabaw. Montaż urządzeń: huśtawki, karuzele, zestawy zabawowe, ważki, równoważnie i budowa piaskownicy. Montaż siedzisk i ławek na placu zabaw.

100 000

965

R0061 Plac Rekreacyjny dla Dorosłych-siłownia zewnętrzna.

lokalizacja: Teren przy Niesiołowskiego 8-10.

Montaż zestawów do treningów, m.in. przyrządy co ćwiczeń nóg, orbitrek, ławki, prostownik, twister wspomagający aktywność stawów biodrowych, koła Tai Chi.

50 000

861

R0063 Plac Rekreacyjny dla Dorosłych – siłownia zewnętrzna.

lokalizacja: Teren przy ul. Dziewulskiego 25-27 (obok przedszkola Alfik).

Montaż zestawów do treningów, m.in. przyrządy co ćwiczeń nóg, orbitrek, ławki, prostownik, twister wspomagający aktywność stawów biodrowych, koła Tai Chi.

50 000

818

R0068 Kompleks lekkoatletyczny z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą.

lokalizacja: Zespół Szkół nr 8, ul. Łyskowskiego 28.

Bieżnia 3-torowa o długości 60 m oraz rzutnia do pchnięcia kulą na terenie Zespołu Szkół nr 8.

125 000

559

R0070 Instalacja ławek oraz nasadzenia zieleni wzdłuż trasy spacerowej przylegającej do Strugi Toruńskiej. lokalizacja: Tereny przy ścieżce pieszo-rowerowej przy Strudze Toruńskiej na terenie osiedla Rubinkowo.

Instalacja 15 ławek wraz z koszami wzdłuż położonego na Rubinkowie odcinka Strugi Toruńskiej.

22 501

343

Rudak

287 586 zł – 4 projekty zgłoszone – 2 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
RU0018 Przebudowa drogi dojazdowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników. lokalizacja: Teren przy ul. Strzałowej 9.

Remont nawierzchni na polbruk z wykonaniem kanalizacji deszczowej i chodnika wzdłuż garaży. Montaż lustra drogowego i spowalniacza na wysokości ostrego zakrętu na drodze.

202 586

398

RU0020 Punkt rekreacyjno-sportowy dla dzielnicy Rudak. lokalizacja: Teren przy ul. Rudackiej, przy istniejącej siłowni (działka 210/1, obr.67).

Montaż betonowych stołów: z piłkarzykami, do tenisa stołowego, do szachów. Wyrównanie terenu i zasianie trawą. Montaż oświetlenia (5 szt.), ławek parkowych (4 szt.), koszy na śmieci (4 szt.). Ogrodzenie terenu niewysokim płotem.

85 000

230

Skarpa

379 373 zł – 5 projektów zgłoszonych – 4 projekty wybrane do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
SK0283 Bezpieczna Skarpa.

lokalizacja: Wskazane miejsca Osiedla “Na Skarpie”.

Instalacja 10 kamer oraz pozostałych urządzeń do monitoringu (zasilacze, rejestratory, monitory) na terenie osiedla Na Skarpie.

194 373

3033

SK0049 Eko-Muralowa ścieżka edukacyjna. lokalizacja: Teren SM “Na Skarpie”, elewacje boczne 4- piętrowych bloków przy ul. Szarych Szeregów 2, ul. Szarych Szeregów 3, ul. Witosa 4, ul. Witosa 5, ul. Witosa 11.

Pięć murali na szczytach bloków osiedla Skarpa o treści ekologicznej.

90 000

2685

SK0051 Teren wokół III LO – miejscem sportu i rekreacji dla mieszkańców osiedla “Na Skarpie” – instalacja zewnętrznego stołu do szachów oraz gry “piłkarzyki”. lokalizacja: Teren III LO im. S. B. Lindego w Toruniu w pobliżu boiska Orlik.

Postawienie zewnętrznego, betonowego stołu do gry w „piłkarzyki” oraz zewnętrznego stołu do gry w szachy wraz z ławkami jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

15 000

1398

SK0050 Plac do street workoutu przy Orliku na terenie III LO w Toruniu.

lokalizacja: Teren III LO im. S. B. Lindego w Toruniu w pobliżu boiska Orlik.

Stworzenie placu do street workoutu (montaż ok. 4 zestawów drążków i poręczy np. zestaw małpi gaj, poręcze, drabinka, drążek) wraz z bezpieczną nawierzchnią (np. podłoże piaskowe).

80 000

387

Staromiejskie

371 779 zł – 6 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
SM0057 Szkoła marzeń – modernizacja boiska szkolnego.

lokalizacja: Teren Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa

3/5.

Budowa boiska rekreacyjno-sportowego z przeznaczeniem na organizowanie festynów rodzinnych (tor rolkowo-rowerowy, boisko z bezpieczną nawierzchnia do gry w dwa ognie i ringo, kilka miejsc do gry w klasy, zamontowanie ławek i koszy, wymiana nawierzchni pozostałej części boiska na kostkę polbruk). Zorganizowanie festynu rodzinnego.

317 779

634

Stawki

276 548 zł – 6 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
ST0049 Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ulic: Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej. Plac zabaw i mini boisko. lokalizacja: Teren pomiędzy blokami przy ul. Armii Ludowej 4, 6, 8, Idzikowskiego 2, 4, 6, Poznańskiej 1, 3, 5.

Budowa placu zabaw, wyposażenie go w: huśtawki, zjeżdżalnie połączone wieżyczkami, mostkami, linami, konstrukcja linowa do wspinania, nowoczesna karuzela, koniki na sprężynach, długa na kilkadziesiąt metrów zjeżdżalnia linowa, równoważnie i piaskownica. Podzielenie terenu na osobny plac zabaw na strefę dla starszym i młodszych dzieci. Instalacja źródełka wody do mycia rąk oraz stolików, ławek i koszy na śmieci. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz oświetlenie terenu.

276 548

765

Wrzosy

369 146 zł – 7 projektów zgłoszonych – 1 projekt wybrany do realizacji

Nr Zadanie Koszt zadania Liczba głosów
W0050 Osiedlowa przestrzeń rekreacji na Wrzosach. lokalizacja: Teren wokół budynku Zespołu Szkół nr 9 ograniczony ulicami: Szosa Chełmińska, Słoneczna, Rzepakowa, Fasolowa oraz siłownia zewnętrzna u zbiegu ulic Szosa Chełmińska i Fasolowa.

Rewitalizacja zieleni, postawienie ławek, koszy na śmieci, gazonów i stolików do gry w szachy i warcaby, stworzenie ścieżek spacerowych, postawienie piaskownicy dla dzieci, wybudowanie bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, stworzenie bezpiecznych miejsc parkingowych dla rowerów i aut, włączenie istniejącego monitoringu do sieci Centrum Zarządzania Kryzysowego.

366 146

668

W0047 Budowa śmietników oraz śmietników na odchody zwierzęce wzdłuż ul. Zbożowej. lokalizacja: ul. Zbożowa. Budowa śmietników oraz śmietników na odchody zwierzęce wzdłuż ul. Zbożowej.

3 000

350

autor: Kamil Suchożebski