AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski Zielona Góra 2016 – wyniki

Zielona Góra jest ostatnim miastem wojewódzkim, które przedstawiło wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2016. W tym roku zostanie zrealizowanych 11 projektów.

Pełnoletnie osoby zameldowane w Zielonej Górze mogły wybierać projekty od 11 stycznia do 5 lutego. Na kartach do głosowania znalazły się 172 propozycje, które zostały podzielone na cztery kategorie ze względu na koszt i typ: małe zadania infrastrukturalne i oświatowe (koszt do 150 tys. zł) oraz duże zadania infrastrukturalne i oświatowe (powyżej 150 tys. zł). Każdy głosujący mógł wybrać maksymalnie cztery zadania – po jednym z każdej listy.

Łącznie oddano 113 893 ważnych głosów, nie uznano zaś 2 557. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił spadek zainteresowania inicjatywą – w 2015 oddano ponad 125 tys. głosów. Zielonogórski magistrat na realizację projektów w 2016 roku przeznaczył 6 mln zł, kwota ta pozwoli na wcielenie w życie 11 projektów (4 dużych i 7 małych) wybranych przez mieszkańców.

Steven Brewer_CC_BY_SA_2_0

Największym powodzeniem cieszyły się propozycje oświatowe, aż dwa projekty zostaną zrealizowane w III LO. W placówce postanie nowa stołówka, zmodernizowane zostaną pracownie humanistyczne. W ubiegłym roku też zwyciężył projekt z tej szkoły – już zaczęła się budowa sali gimnastycznej. Ponadto stadion do futbolu amerykańskiego przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Botanicznej 66 przejdzie modernizację, a I LO będzie uczestniczyć w projekcie “Szkoła w chmurze”. W ramach budżetu powstaną inwestycje infrastrukturalne: utwardzone zostaną ulice w Chynowie, powstaną nowe parkingi czy oświetlenie uliczne. W przestrzeni miejskiej pojawią się również murale.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich zwycięskich projektów.

Projekty duże

Nr Nazwa L. głosów
2.12 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym 7695
2.16 Modernizacja stadionu do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej 66 – cz. 2 4379
2.27 Wykonanie trwałe nawierzchni ulic – ul. Złota, ul. Srebrna, ul. Tęczowa, ul. Kolorowa w Zielonej Górze 3792
2.36 Budowa drogi tzw. Łącznika pieszo-jezdnego wraz miejscami parkingowymi ulicy Konstruktorów z ulicą Mechaników w Zielonej Górze – działki nr 10/27, 10/30 i 10/36 Osiedle Zastalowskie – ul. Konstruktorów wzdłuż ekranu dźwiękochłonnego 2219

Projekty małe

Nr Nazwa L. głosów
1.4 I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego ul. Jana Kilińskiego 7 w Zielonej Górze: Zmodernizowanie multimedialnej bazy dydaktycznej w I LO w celu pełnej realizacji projektu „Szkoła w chmurze” 4166
1.13 Modernizacja i doposażenie pracowni przedmiotów humanistycznych w III LO 4036
1.21 Budowa parkingu – Zielona Góra przy skrzyżowaniu ul. Truskawkowej i ul. Dębowej na potrzeby obsługi Zespołu Edukacyjnego nr 1 przy ul. Truskawkowej 3767
1.16 Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej i ul Srebrnej Zielona Góra – ul. Tęczowa (od ul. Waniliowej do ul. Krępowskiej), ul. Srebrna kontynuacja od ulicy Oliwkowej w kierunku ul. Seledynowej ok. 220 m 3719
1.27 Park Kolei Szprotawskiej bliżej mieszkańców Zielonej Góry 1583
1.34 Centrum Rozwoju „Przystań” – remont i zakup wyposażenie pomieszczeń – Aleja Juliusza Słowackiego 12 805
1.68 Stworzenie murali w przestrzeni miejskiej 572

autor: Kamil Suchożebski