AKTUALNOŚCI

50 km/h przez całą dobę – zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Podczas 97. posiedzenia Sejmu posłowie głosowali nie tylko za ustawą rewitalizacyjną. W piątek zaakceptowali projekty ustaw „o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym” oraz „ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.

404 parlamentarzystów opowiedziało się za wprowadzeniem ustawy, 18 było przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz dokumenty muszą zostać przyjęte przez Senat.

Co zmieni się po wprowadzeniu ustawy?

 • Na terenach zabudowanych przez całą dobę obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h. Obecnie Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym limit prędkości jest warunkowany zależnie od pory dnia.
 • Wzrosną stawki mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości. Będą one uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, które ogłaszane są przez Prezesa GUS w Monitorze Polski. W 2014 przeciętne płace wyniosły 3783,46 zł. I tak złamanie ograniczenia skutkować będzie mandatem:
  • poniżej 10 km/h – bez kary
  • od 11 km/h do 20 km/h – 3% średniego wynagrodzenia (ok. 110 zł)
  • od 21 km/h do 30 km/h – 5% (ok. 190 zł)
  • od 31 km/h do 40 – 9% (ok. 340zł)
  • od 41 km/h do 50 – 14% (ok. 530 zł)
  • powyżej km/h – 20% (ok. 760 zł)
 • Mandaty za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym stanowią dwukrotność powyższych stawek (maksymalnie ok. 1520 zł)
 • Niestosowanie się do sygnału świetlnego „stop” 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ok. 760 zł)
 • Czwarta i kolejna kara pieniężna za powyższe wykroczenia w okresie 12 miesięcy podlega podwojeniu o 50% (maksymalnie ok. 2280 zł)
 • Mandat zarejestrowany fotoradarem stacjonarnym nakładany będzie na właściciela pojazdu
 • Straż gminna (miejska) nie będzie mogła korzystać z fotoradarów. Urządzenia przenośne w przeciągu trzech miesięcy zostaną przekazane nieodpłatnie Policji. Fotoradary stacjonarne będą mogły być używane przez straże miejskie jeszcze przez 18 miesięcy od wejścia ustawy w życie, jednak po tym terminie zostaną bezpłatnie przekazane Inspekcji Transportu Drogowego.

Wprowadzane poprawki mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Obecnie Polska należy do europejskiej czołówki pod względem wypadków i ofiar w ruchu samochodowym. W 2014 roku doszło do 34 970 wypadków, na szczęście liczba ta rokrocznie maleje (-2,5% w porównaniu z rokiem 2013).

raport_roczny_ruch_drogowy_2014_r_-7

źródło: Komenda Główna Policji: Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku

Pomimo spadku liczby ofiar śmiertelnych z 5 583 w 2007 roku do 3 202 w 2014, wartości odniesiono do innych europejskich krajów są zatrważające. Wskaźnik śmiertelności (liczba ofiar w wypadkach drogowych na milion mieszkańców) wynosi 84.

vademecum_2015-9

Wskaźnik śmiertelności na drogach w 2014 roku; źródło: Road safety in the European Union: Trends, statistics and main challenges


Pełne treści projektów: